background

Webinary - szkolenia online

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

Szkolenie online: Obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 i 2023 r. ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

Szkolenie poprowadzi:  Pani Małgorzata Świątek - ekspert z zakresu podatku dochodowego od tzw. „płatnika”. Wieloletni i doświadczony pracownik organów skarbowych, wykładowca z dużym stażem w  przeprowadzaniu szkoleń.

 

Termin: 30.09.2022, 10.00-15.00

Cena: 349 zł + 23% VAT

50% rabatu za każdy dodatkowy dostęp

 

Program:

 1. Omówienie zasad dotyczących obliczenia przez płatnikow zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy wypłacanych od 1 lipca 2022 r.:

- ustalanie podstawy opodatkowania w celu obliczenia zaliczki przez  zakłady pracy,

- likwidacja  stosowanej przez zakłady pracy ulgi dla klasy średniej,

- obniżenie  stawki zaliczki z 17 do 12 proc. w I przedziale skali podatkowej

- nowa kwota ulgi podatkowej wynikająca z obniżenia do 12% stawki podatkowej

 - obliczanie przez płatników zaliczek wg zasady preferencyjnej.

2. Uchylenie mechanizmu dotyczącego przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.

3. Rozszerzenie zwolnień przedmiotowych od 1 lipca 2022 r.

4. Opodatkowanie przez płatników przychodów z dzialalności wykonywanej osobiście wypłaconych od 1 lipca 2022 r.(art. 13 i 18 ustawy pdof).

5. Zasady dotyczące poboru przez płatników podatku zryczałtowanego od niektórych przychodów.

6. Sporządzanie przez płatników informacji PIT-11 za 2022 r.

7. Zmiana przepisów dotyczących stosowania przy zaliczkach miesięcznych kwoty ulgi podatkowej od 1 stycznia 2023 r..

8. Możliwość zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy rozszerzona na wszystkich płatników od 1 stycznia 2023 r.

9. Nowe zasady składania płatnikom oświadczeń mających wpływ na pobor zaliczki – od 1 stycznia 2023 r.

10. Możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów – od 1 stycznia 2023 r.

11. Uporządkowanie przepisów dotyczących oświadczeń i wniosków składanych przez podatników PIT- od 2023 r.

12. Udzielanie odpowiedzi na indywidualnie zadawane pytania przez uczestników szkolenia.

 

 

Pytania i odpowiedzi.

 

Więcej informacji w ulotce!
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja konczy się 2022-09-30 10:00
Zgłoszeni uczestnicy: 8
Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Cofnij

szkol sl finansowo ksiegowych