background
Przechowywanie faktur w formie elektronicznej

Poszerzanie zakresu swojej działalności oraz związana z prowadzeniem firmy liczba otrzymywanych dokumentów sprawia, że wielu przedsiębiorców poszukuje sposobów na ich wygodne przechowywanie. Rozwiązaniem może być wprowadzenie elektronicznego systemu archiwizacji dokumentów.

Ma ono niewątpliwie wiele zalet, wśród których wymienić można skrócenie czasu obiegu dokume

Zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych

Prawo dotyczące spółdzielni mieszkaniowych już od dawna wymagało wprowadzenia zmian. Wydane przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia jednoznacznie wskazywały, że niektóre z dotychczasowych przepisów były niekonstytucyjne. Co zmieniła nowelizacja ustawy?

Centralizacja VAT

Wdrożenie procesu centralizacji VAT pomiędzy JST, a powołanymi jednostkami organizacyjnymi i zakładami budżetowymi, to jedno z największych wyzwań, jakim sprostać muszą jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody wolne od podatku

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym płatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania PIT – w art. 21 ustawy zawarta jest lista dochodów zwolnionych z podatku. Katalog liczy ponad 100 pozycji, które pogrupować można w podstawowe kategorie tematyczne. Jakie dochody są zwolnione z podatku?

szkolenia zwolnione z podatku VAT

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące zwolnienia od podatku VAT przysparzają wiele problemów płatnikom, również jeśli chodzi o usługi szkoleniowe. Organizacje, które je oferują, muszą każdorazowo ustalić, czy w stosunku do konkretnego uczestnika kursu powinny zastosować stawkę 23%, czy też mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Ścieżka kariery zawodowej

Wiele osób, które chciałyby zacząć karierę zawodową w kadrach i płacach lub księgowości ma dylemat co wybrać. Obie te dziedziny wywodzą się z rachunkowości i finansów, przez co mają wiele cech wspólnych i uzupełniają się nawzajem. Mimo tego, pomiędzy nimi istnieją pewne różnice – zarówno jeśli chodzi o ich specyfikę, jak też i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Szkolenie pracowników a podatek VAT

 Szybko zmieniająca się na rynku sytuacja sprawia, że konieczne jest doszkalanie pracowników. Swoje kwalifikacje zawodowe mogą oni podnosić udając się na specjalistyczne kursy i szkolenia, których finansowanie coraz częściej staje się wydatkiem ponoszonym przez firmę zatrudniającą takie osoby. Czy koszty związane ze szkoleniem pracowników mogą zostać odliczone od podatku?

Szkolenia jpk

Wszystko, co powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca o Jednolitym Pliku Kontrolnym przedstawiamy w jasny i przystępny w prowadzonych przez nas szkoleniach z JPK.

podatnik VAT-UE

 Podatnicy VAT czynni zgodnie z prawem zobowiązani są do rejestracji VAT-UE zanim dokonają następujących czynności:

Od 1 lipca 2016 roku duże przedsiębiorstwa mają obowiązek przesyłać Jednolity Plik Kontrolny uprawnionym organom państwowym. Wprowadzona zmiana wzbudziła wiele wątpliwości wśród właścicieli firm, księgowych, a także osób mających przystosować do niej programy. Minerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej najważniejsze informacje dotyczące JPK. Poniżej najbardziej istotne kwestie dotyczące tego dokumentu.

Zagraniczny VAT czy można go odzyskać

Wielu polskich przedsiębiorców w ramach swojej działalności gospodarczej sprowadza różnego rodzaju towary z zagranicy, albo korzysta z usług firm mających siedzibę winnych państwach członkowskich UE. Oczywiście te produkty i usługi są obciążone podatkiem VAT. Czy można odzyskać tę daninę?

Wbrew opinii wielu osób Jednolity Plik Kontrolny nie jest kopią dokumentu księgowego. Ten dokument w formie elektronicznej wprowadzono jako obowiązkowy 1 lipca 2016 roku. Do jego przesyłania konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania.

Często zadawane pytania o Jednolity Plik Kontrolny

Poniżej prezentujemy odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w trakcie konsultacji dot. struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego.

nie daj się zrobić w słupa

 

Kontrola Skarbowa notuje coraz więcej dramatów osób bezwiednie wciągniętych do zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. W całym kraju coraz więcej osób kuszonych jest z pozoru atrakcyjnymi propozycjami. Zazwyczaj kuszeni są ludzie ubodzy, w potrzebie, poszukujący dorywczej lub stałej pracy. Jeden nierozważny krok zdewastował niejedno życie. Kampania „Nie daj się zrobić w słupa" ma uchronić kolejne tysiące osób przed wplątaniem się w świat przestępców i gigantyczne zobowiązania wobec fiskusa.

podatek od sprzedaży detalicznej

Ministerstwo Finansów publikuje nowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Informuje również jak będą wyglądały dalsze prace nad tym dokumentem.

Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 28 września 2015 r., sygn. PT2.8101.1.2015.SJK.20 - w zakresie kosztów dodatkowych wliczanych do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów, o których mowa w art. 30b ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

 

  1. Nowe regulacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi; powiązania zagraniczne, powiązania krajowe; eliminowanie podwójnego opodatkowania.

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 grudnia 2012 r. poz. 1550 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1333, z późn.).

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji z dnia 15 stycznia 2013 r. Nr IPTPP4/443-742/12-2/ALN rozstrzygnął o możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej dotyczącej całości obrotu wybranych typów towarów w danym okresie rozliczeniowym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w indywidualnej interpretacji z dnia 21 stycznia 2013 r. Nr IPTPP2/443-910/12-4/KW rozstrzygnął, czy wobec braku ważnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania dla danej nieruchomości należy posiłkować się zapisami wynikającymi z ewidencji gruntów.

Podkategorie

szkol sl finansowo ksiegowych