background

Webinary - szkolenia online

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

WEBINAR (szkolenie OnLine): Biuro księgowe jako instytucja obowiązana – nowelizacja ustawy AML

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

Już 15 maja br. weszła w życie ustawa z 30 marca 2021r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dotychczas do tzw. instytucji obowiązanych należeli m.in. biegli rewidenci, podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi. Teraz dołączą do nich osoby świadczące usługi sporządzania deklaracji, prowadzenia ksiąg podatkowych, udzielania porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego.

Instytucje obowiązane muszą m.in. rozpoznawać i oceniać ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane z działalnością swoich klientów, a także zawiadamiać generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF) o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. To jednak tylko ogólne obowiązki. Ich realizacja oznacza zaś konkretne czynności, jakie trzeba wykonywać.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa specjalistyczne szkolenie online w dniu 26.08.2021r. godz. 9.00-13.30

 

Prelegent: Pani Magdalena Druzic - radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie pod numerem KR-2965, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dla przedsiębiorców z branży budowlanej, usługowej oraz IT. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, ochronie danych osobowych, prowadzeniu sporów sądowych oraz sądowym odzyskiwaniu należności  

 

Cena : 199,00 zł + 23% VAT/os. 

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Sposób zapłaty: faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: clickmeeting

Wymagania techniczne: dostęp do Internetu oraz komputer z głośnikiem. Polecamy użycie przeglądarki FIREFOX lub GOOGLE CHROME (w razie jakichkolwiek problemów technicznych będziemy cały czas do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 12 66-15-335/336)
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja konczy się 2021-08-26 09:00
Pozostało miejsc: 41
Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Cofnij

szkol sl finansowo ksiegowych