facebook events

2-dniowy kurs online: Kadry i płace od podstaw (II stopień)

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy na kontynuację kursu kadrowo-płacowego dla początkujących specjalistów działów kadr i płac czy finansowych a także pracowników, którzy potrzebują usystematyzować posiadaną już wiedzę, również w odsłonie 2-dniowej.

I dnia (dzień kadrowy) wykładowca krok po kroku przedstawi zasady nabywania, ustalania wymiarów i udzielania pracownikom różnych urlopów i zwolnień od pracy.

II dnia (dzień płacowy) – obliczania wynagrodzenia (zasiłków) za te urlopy i zwolnienia od pracy.

Uczestników prosimy o zaopatrzenie się w kalkulatory.

Szkolenie ma formę warsztatową - wykładowca robi wspólnie z uczestnikami wiele przykładów, obliczeń i omawia wzory dokumentów

✴️ Cel szkolenia:

 • Przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach związanych z działami kadrowo-płacowymi
 • Zdobycie wiedzy, którą nauczą się stosować w praktyce

✴️ Adresaci:

 • osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadrowo – płacowych,
 • osoby pracujące w działach kadr i płac, które planują objęcie nowych obowiązków lub chcą poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie,
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników,
 • osoby pragnące zaktualizować i usystematyzować posiadaną już wiedzę

✴️ Korzyści:

 • uzyskasz aktualną wiedzę niezbędną do pracy w działach kadrowo-płacowych,
 • nabędziesz umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacji w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych
 • zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat przepisów prawa pracy, naliczania urlopów oraz wynagrodzeń za urlop
 • przećwiczysz obliczanie zasiłków w szczególnych sytuacjach
 • otrzymasz certyfikat ukończenia kursu

Kurs obejmuje moduły pytań i odpowiedzi! Ze względu na warsztatowy charakter kursu gwarantujemy małe grupy tak, aby każdy uczestnik w 100% skorzystał z przekazywanej wiedzy. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w czacie.

Posłuchaj czego dowiesz się na kursie:

Termin 2-dniowego kursu: 10.01 oraz 17.01.2024

Godziny: 9.00 – 15.00

Cena za dwa dni szkoleniowe: 699 zł + VAT/os.

*Chcesz wziąć udział tylko w jednym dniu? Jest to możliwe!

Cena uczestnictwa w jednym dniu kursu: 399zł + V (prosimy o kontakt z biurem)

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: ClickMeeting

Prelegent :

Pani Renata Majewska - jest niezależnym ekspertem z prawa pracy, a zwłaszcza z obliczania wynagrodzeń w ujęciu praktycznym, doświadczonym wykładowcą z tych dziedzin i cenionym redaktorem prawnym. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Niemal bezpośrednio po finalizacji studiów rozpoczęła pracę w dziennikarstwie prawnym, najpierw w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a potem przez prawie 10 lat jako dziennikarka Działu Prawa „Rzeczpospolitej”. Przez ostatnie kilka lat działania w „Rzeczpospolitej” prowadziła dodatek poradniczy dla pracodawców z zakresu kadr i płac „DOBRA FIRMA”. To doświadczony szkoleniowiec z zakresu praktycznego rozliczania wynagrodzeń z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenie niemal wyłącznie w formie warsztatów. Cechą charakterystyczną Renaty Majewskiej jest podejście interdyscyplinarne – problem wyjaśnia kompleksowo w aspekcie prawa pracy, cywilnego, ubezpieczeń społecznych i podatkowego. Jest najlepszym specjalistą w swojej dziedzinie - rekordowa grupa na naszym szkoleniu online liczyła 470 osób!

Program szkolenia

                                    ☛ DZIEŃ I

       Urlopy pracowników i inne nieobecności w pracy (9.00 – 15.00)

1) Urlop wypoczynkowy pracownika
    • wymiary urlopu wypoczynkowego,
    • staż urlopowy
    • zaliczanie do stażu urlopowego okresów nauki i innych
    • udzielanie urlopu wypoczynkowego (urlop bieżący i zaległy)
    • urlopy dodatkowe
    • urlop wypoczynkowy dla niepełnozatrudnionego
    • ustalanie wymiaru urlopu po odejściu z pracy bądź rozpoczęciu zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego
    • urlop proporcjonalny po okresach niewykonywania pracy
    • przesunięcie terminu urlopu obligatoryjne i w trybie wnioskowym
    • przerwanie i odwołanie z urlopu wypoczynkowego
    • urlop wypoczynkowy podczas wypowiedzenia
    • urlop na żądanie;

2) Urlop szkoleniowy
    • kiedy pracodawca musi, a kiedy może udzielić
    • wymiary urlopu szkoleniowego,
    • udzielenie urlopu szkoleniowego i dokumentacja potwierdzająca
    • urlop szkoleniowy a umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;

3) Urlop bezpłatny
   • rodzaje urlopu bezpłatnego (ogólny, szczególne, w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy)
   • tryb wnioskowy o udzielenie urlopy bezpłatnego
   • możliwość odwołania z urlopu bezpłatnego
   • zaliczanie urlopu bezpłatnego do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze;

4) Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
    • przesłanki uzyskania
    • zasady wynagradzania
    • wymiar zwolnienia od pracy
    • postać i elementy wniosku
    • zasady udzielania zwolnienia przez pracodawcę;

5) Urlop opiekuńczy
    • warunki nabycia i wymiar
    • zasady wynagradzania
    • wniosek o urlop opiekuńczy
    • zaliczanie do okresu zatrudnienia;

6) Inne zwolnienia od pracy
    • zasady udzielania
    • zwolnienia od pracy z powodów rodzinnych (ślub, urodzenie dziecka, zgon)
    • wezwanie w charakterze świadka, biegłego czy przez organ administracji, sąd i prokuraturę
    • na czas obowiązkowych badań lekarskich
    • w związku z działaniami ratowniczymi
    • w celu oddania krwi
    • w celu poprowadzenia zajęć dydaktycznych
    • odpłatne i nieodpłatne zwolnienia od pracy – kiedy za darmo, kiedy wynagrodzenia od pracodawcy, a kiedy zaświadczenie o utraconym zarobku;

7) Urlopy z tytułu rodzicielstwa
    • urlop macierzyński i na warunkach macierzyńskiego
    • urlop ojcowski
    • urlop rodzicielski
    • urlop wychowawczy
    (zasady udzielania, wymiary, dzielenie, dokumentowanie)

8) Podjęcie pracy podczas urlopu rodzicielskiego i wychowawczego
    • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w niewielkim wymiarze
    • praca w niewielkim wymiarze przez okres, kiedy pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego
    • porównanie obu rozwiązań
    • podjęcie pracy na urlopie wychowawczym, która nie wyłącza sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

9) Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem
   • zmienione zasady ochrony kodeksowej (art. 177 i 1864 KP)
   • zmienione zasady ochrony określonej w ustawie o zwolnieniach grupowych
   • powrót do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem;

10) Sesja pytań i odpowiedzi

                                                              ☛ DZIEŃ II

        Obliczanie wynagrodzeń za czas urlopów pracowniczych, zwolnień od pracy i innych nieobecności (9.00 – 15.00)

1) Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
   • wliczanie do podstawy wymiaru premii, nagród i wynagrodzenia za nadgodziny,
   • uwzględnianie w podstawie wymiaru miesięcy, kiedy pracownik chorował parę dni bądź cały miesiąc
   • kiedy uzupełniamy podstawę wymiaru, a kiedy nie
   • składniki wypłacone z opóźnieniem – czy wchodzą do podstawy wymiaru
   • współczynnik ekwiwalentu, w tym dla niepełnoetatowców, niepełnosprawnych i pracowników szpitali;
STUDIUM PRZYPADKU: przykłady obliczania w szczególnych sytuacjach, np. urlop po długich okresach nieobecności, przy zmiennych składnikach pensji

2) Wynagrodzenie za odpłatne urlopy szkoleniowe
   • składniki wliczane i wyłączane
   • ustalanie podstawy wymiaru
   • przykłady obliczeń;

3) Obliczanie wynagrodzenia za zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej i inne zwolnienia od pracy
   • jakie zwolnienia od pracy są odpłatne, jakie bezpłatne, a kiedy trzeba obliczyć utracony zarobek
   • ustalanie wynagrodzenia za odpłatne zwolnienia od pracy
   • kiedy i jak trzeba wystawić zaświadczenie o utraconym zarobku
   • obliczanie ustalonego zarobku
STUDIUM PRZYPADKU – przykłady obliczania zwolnień od pracy oraz przypadki ustalania utraconego zarobku;

4) Ustalanie wynagrodzenia pracownika odsuniętego od pracy podczas wypowiedzenia;

5) Podstawowe zasady ustalania zasiłków za urlopy związane z rodzicielstwem
   • wysokość zasiłków przysługujących pracownikowi za urlop macierzyński, na warunkach macierzyńskiego, ojcowski i rodzicielski
   • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków
   • składniki wliczane i pomijane,
   • skutki obniżki lub podwyżki wynagrodzenia
   • wliczanie premii i nagród miesięcznych i za dłuższe okresy
STUDIUM PRZYPADKU: obliczanie zasiłków w szczególnych sytuacjach

Pobierz program szkolenia: 10,17.01.24 Kurs Kadry Płace.pdf

Szczegóły organizacyjne

Kurs obejmuje moduły pytań i odpowiedzi! Ze względu na warsztatowy charakter kursu gwarantujemy małe grupy tak, aby każdy uczestnik w 100% skorzystał z przekazywanej wiedzy. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w czacie.

Termin 2-dniowego kursu: 10.01 oraz 17.01.2024

Godziny: 9.00 – 15.00

Cena za dwa dni szkoleniowe: 699 zł + VAT/os.

*Chcesz wziąć udział tylko w jednym dniu? Jest to możliwe!

Cena uczestnictwa w jednym dniu kursu: 399zł + V (prosimy o kontakt z biurem)

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: CLICKMEETING

Więcej szczegółów do pobrania w ulotce.

✔ Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu 
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia).

✔ Sposób zapłaty:

 • faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z instrukcją postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania. Wymagania techniczne: dostęp do Internetu i komputer z głośnikiem.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: formularz.pdf


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

Oferta Szkoleń

Nasza firma specjalizuje się w organizacji szkoleń dla pracowników działów księgowo-kadrowych. Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń, zarówno otwartych, jak i zamkniętych, dedykowanych firmom, spółdzielniom mieszkaniowym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom oświatowym.

Szkolenia dla Wszystkich Poziomów Zaawansowania

W naszej ofercie znajdują się szkolenia dostosowane do różnych poziomów zaawansowania. Zarówno doświadczeni pracownicy, jak i osoby rozpoczynające karierę w działach księgowo-kadrowych, znajdą u nas odpowiednie kursy. Nasze szkolenia obejmują takie tematy jak:

 • Rachunkowość
 • Zagadnienia podatkowe
 • Prawo pracy
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Systemy informacji oświatowej
 • Skuteczna windykacja
 • Ochrona danych osobowych (RODO)

Lokalizacja i Dostępność

Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju, w największych aglomeracjach, takich jak Kraków, Katowice, Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź, Lublin oraz Rzeszów. Dzięki temu nasi klienci mogą skorzystać z oferty szkoleniowej bez konieczności dalekich podróży.

Praktyczny Charakter Szkoleń

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów – trenerów z dużym doświadczeniem zawodowym i doskonałym przygotowaniem merytorycznym. Dzięki temu największą zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny charakter. Podstawą kursów są przykłady i ćwiczenia, które pomagają uczestnikom zdobyć praktyczne umiejętności.

Indywidualne Podejście

Podczas każdego szkolenia staramy się zapewnić uczestnikom indywidualne konsultacje. Traktujemy każdego klienta indywidualnie, starając się przekazać maksimum wiedzy i nauczyć praktycznych umiejętności potrzebnych w życiu zawodowym.

Profesjonalna Obsługa

Nasi wykwalifikowani pracownicy biurowi cechują się fachowością, uprzejmością i zaangażowaniem, co sprawia, że współpraca z nami to wygoda i prawdziwa przyjemność. Jesteśmy po to, aby ułatwić Państwu życie i sprawić, że kontakt z firmą szkoleniową będzie spełnieniem Państwa oczekiwań.

Dlaczego Warto Wybrać Nasze Szkolenia?

Praktycy i specjaliści – nasi wykładowcy to topowi specjaliści w swojej dziedzinie, o bogatym doświadczeniu i szerokim spojrzeniu na omawiany temat.

Lunch i serwis kawowy – w cenie każdego szkolenia stacjonarnego oferujemy lunch oraz bogaty serwis kawowy.

Wysoki standard obiektów – nasze szkolenia odbywają się w wysokiej jakości obiektach i salach konferencyjnych, zlokalizowanych w dogodnych, dobrze skomunikowanych miejscach.

Kontakt z wykładowcami – możliwość nawiązania kontaktu z wykładowcami w przerwach oraz po zakończeniu szkoleń.

Certyfikat i materiały szkoleniowe – każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

Teoria i praktyka – łączymy teorię z praktyką, którą wykorzystasz w swojej codziennej pracy.

Doświadczenie – działamy w branży od 18 lat, co przekłada się na wysoką jakość usług i tysiące przeprowadzonych szkoleń.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z profesjonalnych szkoleń, które pomogą Państwu zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę w zakresie księgowości i kadr.

Szkolenia z Podatku VAT

Szkolenia z VAT dla Księgowych

Szkolenia z VAT dla księgowych to specjalistyczne kursy, które mają na celu dostarczenie szczegółowej wiedzy na temat przepisów dotyczących podatku VAT. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo rozliczać VAT, jakie są najnowsze zmiany w przepisach oraz jak unikać najczęstszych błędów w praktyce księgowej. Szkolenia te są niezbędne dla księgowych pracujących zarówno w małych firmach, jak i w dużych korporacjach.

Podatek VAT w Spółdzielniach Mieszkaniowych

Szkolenia z zakresu podatku VAT w spółdzielniach mieszkaniowych obejmują specyficzne zagadnienia związane z rozliczeniami w spółdzielniach. Kursy te pozwalają na dokładne poznanie przepisów dotyczących opodatkowania spółdzielni oraz na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Szkolenie z VAT

Szkolenie z VAT to kompleksowy kurs, który omawia wszystkie aspekty związane z podatkiem od wartości dodanej. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zasad opodatkowania, obowiązków podatkowych oraz prawidłowego wypełniania deklaracji VAT. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat VAT i poprawić swoje umiejętności praktyczne.

Szkolenia z Prawa Pracy

Szkolenia z Prawa Pracy

Szkolenia z Prawa Pracy to kursy, które dostarczają kompleksowej wiedzy na temat przepisów regulujących stosunki pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo interpretować i stosować przepisy Kodeksu Pracy oraz jakie są najnowsze zmiany w przepisach.

Szkolenie z Prawa Pracy Online

Szkolenie z prawa pracy online to wygodna forma zdobywania wiedzy, która umożliwia uczestnikom naukę w dowolnym miejscu i czasie. Kursy te obejmują wszystkie kluczowe zagadnienia związane z prawem pracy, w tym interpretację przepisów, prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników.

Zmiany w Kodeksie Pracy

Szkolenia dotyczące zmian w Kodeksie Pracy koncentrują się na najnowszych nowelizacjach i ich praktycznym zastosowaniu. Uczestnicy dowiedzą się, jak te zmiany wpływają na codzienną pracę oraz jakie nowe obowiązki zostały nałożone na pracodawców i pracowników.

Ceny Transferowe

Dokumentacja Cen Transferowych Szkolenie

Szkolenie z dokumentacji cen transferowych to kurs, który omawia zasady tworzenia dokumentacji cen transferowych oraz najnowsze wymagania prawne w tym zakresie. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, jak prawidłowo sporządzać dokumentację, aby spełniała ona wszystkie wymogi ustawowe.

Szkolenie z Cen Transferowych

Szkolenie z cen transferowych to kurs skierowany do osób zajmujących się międzynarodowymi transakcjami wewnątrzgrupowymi. Uczestnicy nauczą się, jak prawidłowo ustalać ceny transferowe oraz jak unikać ryzyka związanego z kontrolami podatkowymi.

Szkolenia RODO

Szkolenia z RODO

Szkolenia z RODO to kursy, które dostarczają wiedzy na temat ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe, jakie są obowiązki administratorów danych oraz jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie przepisów.

Szkolenie RODO Online

Szkolenie RODO online umożliwia zdobycie wiedzy na temat ochrony danych osobowych w wygodny sposób, bez konieczności wychodzenia z domu. Kursy te są skierowane do pracowników różnych działów, którzy na co dzień przetwarzają dane osobowe.

Szkolenie RODO dla Pracowników

Szkolenie RODO dla pracowników to kurs, który koncentruje się na praktycznych aspektach ochrony danych osobowych w miejscu pracy. Uczestnicy nauczą się, jak chronić dane klientów i pracowników oraz jakie są ich obowiązki w zakresie przetwarzania danych.

Szkolenia z Ochrony Danych Osobowych

Szkolenia z ochrony danych osobowych obejmują wszystkie aspekty związane z przetwarzaniem i ochroną danych zgodnie z przepisami RODO. Kursy te są skierowane zarówno do osób odpowiedzialnych za ochronę danych, jak i do pracowników mających dostęp do danych osobowych.

Szkolenia z RODO dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Szkolenia z RODO dla spółdzielni mieszkaniowych to kursy, które omawiają specyficzne wymagania dotyczące ochrony danych w spółdzielniach. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat prawidłowego przetwarzania danych mieszkańców oraz obowiązków spółdzielni w zakresie ochrony danych.

Szkolenie RODO dla Firm

Szkolenie RODO dla firm to kurs, który przygotowuje przedsiębiorstwa do wdrożenia skutecznych procedur ochrony danych osobowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak zapewnić zgodność z przepisami RODO oraz jak minimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych.

Szkolenia Rachunkowo-Księgowe

Szkolenia Księgowe Online

Szkolenia księgowe online to kursy, które umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu rachunkowości i księgowości w formie zdalnej. Uczestnicy mogą uczyć się w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala na elastyczne dopasowanie nauki do własnych potrzeb.

Szkolenia dla Księgowych

Szkolenia dla księgowych to kursy, które dostarczają szczegółowej wiedzy na temat prowadzenia księgowości. Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Szkolenia Wyjazdowe dla Księgowych

Szkolenia wyjazdowe dla księgowych to kursy, które łączą naukę z możliwością odpoczynku w atrakcyjnych lokalizacjach. Uczestnicy mogą zdobyć wiedzę oraz wymieniać się doświadczeniami z innymi profesjonalistami w komfortowych warunkach.

Szkolenia Rachunkowe

Szkolenia rachunkowe to kursy, które obejmują wszystkie aspekty związane z rachunkowością, od podstawowych zasad po zaawansowane techniki rachunkowości. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić rachunki oraz jakie są najnowsze zmiany w przepisach.

Szkolenia dla Biur Rachunkowych

Szkolenia dla biur rachunkowych to kursy skierowane do pracowników biur rachunkowych, które dostarczają wiedzy na temat efektywnego prowadzenia księgowości dla różnych klientów. Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do zarządzania księgowością wielu firm jednocześnie.

Szkolenia Kadry i Płace

Szkolenia dla Kadrowych

Szkolenia dla kadrowych to kursy, które dostarczają wiedzy na temat zarządzania kadrami oraz płacami. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą, jakie są obowiązki kadrowego oraz jak skutecznie zarządzać wynagrodzeniami.

Kadry Szkolenie

Kadry szkolenie to kurs, który omawia wszystkie aspekty związane z zarządzaniem kadrami. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat prawa pracy, rekrutacji, zarządzania zasobami ludzkimi oraz systemów wynagrodzeń.

Szkolenia Online dla Kadr

Szkolenia online dla kadr to kursy, które umożliwiają zdobycie wiedzy na temat zarządzania kadrami w formie zdalnej. Uczestnicy mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, co pozwala na elastyczne dopasowanie nauki do własnych potrzeb.

Szkolenia dla Księgowych

Szkolenia dla księgowych obejmują również aspekty związane z kadrami i płacami. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo rozliczać wynagrodzenia oraz jakie są obowiązki księgowego w zakresie zarządzania kadrami.

Szkolenia z Płac

Szkolenia z płac to kursy, które dostarczają szczegółowej wiedzy na temat rozliczania wynagrodzeń. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację płacową, jakie są obowiązki pracodawcy oraz jak unikać błędów w rozliczeniach płacowych.

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube