facebook events

Szkolenie online: Obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

12.06 ksef

Faktura stanowi fundamentalny dokument rozliczeniowy w obrocie gospodarczym. Wkróce czeka nas w tym obszarze rewolucja największa od 2014 r., o ile nie w ogóle. Wynika ona z wprowadzenia powszechnego obowiązku e-fakturowania przy wykorzystaniu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zmiana dotknie zatem bezpośrednio oraz pośrednio wszystkich podatników VAT w kraju. Wpłynie ona na liczne procesy wewnętrzne firmach.

W ramach niniejszego szkolenia skoncentrujemy się właśnie na zmianach prawnych w obszarze fakturowania. Omówimy m.in. szeroko obowiązek wystawiania faktur w KSeF, zakres danych na fakturach, zasady przeliczania faktur walutowych, wystawiania faktur zaliczkowych, wystawiania faktur korygujących, ewentualnych awarii KSeF, archiwizowania dokumentów.

Ze szczegółowym planem szkolenia możecie się Państwo zapoznać poniżej.

Korzyści:

 • zebrane w trakcie jednego szkolenia kluczowe zagadnienia dot. faktur i fakturowania po wprowadzeniu KSeF
 • przygotowanie do najważniejszych zmian
 • przejrzyste i proste omówienie nadchodzących zmian
 • analiza problemów przez pryzmat całości zagadnienia
 • praktyczne przykłady i wskazówki
 • zrozumiały język
 • interaktywna formuła

Dla kogo:

 • dyrektorzy finansowi
 • główne księgowe
 • pracownicy działów księgowo-finansowych przedsiębiorstw
 • pracownicy biur rachunkowych
 • inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

 

Prowadzący: Wojciech Safian Założyciel i właściciel CURIA REGIS Doradztwo podatkowe, doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz Polskiego Ładu, m.in. „Składka zdrowotna w biznesie w 2022 roku (ODDK, Gdańsk 2022), w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Twórca kampanii „PO CO” (www.reorganizacje.pl). Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec.

Termin: 12.06.2024, godz. 9:00 – 14:30

Pakiet standard: 399 zł + 23% VAT/os.

Pakiet premium (+ nagranie): 449 zł + 23% VAT/os.

Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.


TO SZKOLENIE KUPISZ TANIEJ W PAKIECIE:

3 szkolenia za 1099 zł

4 szkolelnia + konsultacja telefoniczna z doradcą podatkowym za 1399 zł

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

 

Program szkolenia

I. FAKTUROWANIE W CZASACH KSeF.

 1. Transakcje objęte obligatoryjnym e-fakturowaniem:
 • sprzedaż B2B krajowa,
 • sprzedaż B2B zagraniczna (WDT, eksport towarów),
 • sprzedaż krajowa wyłączona spod obowiązku e-fakturowania,
 • przepisy przejściowe,
 • sprzedaż B2C,
 • transakcje rozliczane procedurami szczególnymi, a obowiązek e-fakturowania,
 • podatnicy VAT zwolnieni, a KSeF.
 1. Obowiązek wystawiania faktur w KSeF oraz ich doręczania:
 • terminy wystawiania faktur,
 • data wystawienia oraz data otrzymania faktury:
 1. w postaci papierowej,
 2. w postaci elektronicznej,
 3. w postaci ustrukturyzowanej (e-faktura),
 • transakcje wyłączone spod tego obowiązku,
 • data wystawienia i data otrzymania faktury wystawionej poza KSeF,
 • jak wystawić fakturę w KSeF i doręczyć ją nabywcy?
 1. system upoważnień i tokenizacji – zagadnienie wprowadzające,
 2. możliwe zakresy upoważnień,
 3. kto nadaje upoważnienia i kto nimi zarządza?
 4. kto musi składać ZAW-FA?
 5. gdzie wygenerować token?
 • jak wystawić i doręczyć w KSeF fakturę dokumentującą WDT, eksport towarów, „eksport usług”?
 • jak wystawić i doręczyć w KSeF fakturę dotyczącą sprzedaży krajowej podmiotowi zagranicznemu?
 • jak wystawić i doręczyć w KSeF fakturę podatnikowi VAT zwolnionemu?
 • wystawienie e-faktury a obowiązek podatkowy w VAT – co się zmieni?
 1. Zakres danych na fakturze ustrukturyzowanej:
 • zakres danych na fakturze ustawowy vs struktura logiczna e-faktury,
 • czy na e-fakturze muszę podawać dane GTU, stosować znacznik MPP, TP?
 • co z dodatkowymi adnotacjami na e-fakturze (np. metoda kasowa, transakcja trójstronna uproszczona)?
 • w jaki sposób na e-fakturze wskazać szczegółowe dane zamówienia?
 • w jaki sposób wystawić fakturę rozliczeniową?
 • w jaki sposób na e-fakturze umieścić informacje o przedpłatach i „spiąć” ją z FV zaliczkowymi oraz pro-formami?
 • czy na e-fakturze muszę wskazywać szczegóły dotyczące transportu: miejsca załadunku, przeładunku oraz dostawy wraz ze wskazaniem godzin ich dokonania?
 • załączniki do FV a KSeF.
 1. Faktury papierowe i elektroniczne:
 • kto nadal będzie mógł wystawiać faktury papierowe?
 • kto nadal będzie mógł wystawiać faktury elektroniczne?
 • transakcje objęte możliwością fakturowania „papierowe” oraz elektronicznego,
 • zastawy wystawiania i doręczania faktur papierowych po wprowadzeniu KSeF,
 • zasady wystawiania i doręczania faktur elektronicznych po wprowadzeniu KSeF.
 1. Faktury do paragonów:
 • faktury uproszczone w dobie KSeF,
 • faktury wystawiane do paragonów – kiedy można je wystawić?
 • termin na zgłoszenie żądania przez klienta,
 • żądanie zgłoszone po terminie a obowiązki sprzedawcy,
 • zakres danych na fakturze dokumentującej sprzedaż paragonową,
 • znacznik FP na poziomie e-faktury: czy jest obligatoryjny?
 1. Awaria KSeF – jak wystawiać faktury?
 • wzory komunikatów,
 • co jeżeli awaria jest na tyle „głęboka”, że nie ma możliwości umieszczania komunikatów?
 • sposób wystawiania faktur w okresie awarii w oparciu o komunikaty,
 • co to jest kod dostępu?
 • zakończenie awarii – jakie czynności powinien przeprowadzić podatnik?
 • awaria w terminie 7 dni od usunięcia poprzedniej awarii i obowiązki podatnika,
 • co jest datą wystawienia faktury w przypadku awarii?
 • co jest datą otrzymania faktury w przypadku awarii?
 • awaria totalna – brak możliwości umieszczania komunikatów w KSeF – co robić?
 • wystawianie faktur w czasie awarii totalnej,
 • obowiązki podatnika po usunięciu awarii,
 • dostęp do faktur w okresie awarii.

 

 1. Niedostępność KSeF:
 • komunikaty,
 • jak wystawiać faktury w okresie niedostępności?
 • co należy zrobić po upływie okresu niedostępności?
 • co jeżeli po usunięciu niedostępności KSeF wystąpi awaria?
 • dostęp do faktur w okresie niedostępności KSeF.

 

 1. Sankcje związane z uchybieniem obowiązkom KSeF:
 • uchybienie obowiązkowi wystawienia faktury w KSeF,
 • wystawienie faktury niezgodnej z wzorem,
 • nieprzesłanie do KSeF faktury po usunięciu awarii lub po upływie okresu niedostępności,
 • forma nakładania sankcji,
 • jak organy będą identyfikowały uchybienia?
 • sankcje z ustawy VAT oraz ich wpływ na KKS.

 

 

II. FAKTURY KORYGUJĄCE PO WPROWADZENIU KSeF:

 

 1. Wystawianie faktur korygujących – zagadnienia wprowadzające:
 • przypadki powodujące wystawienie faktury korygującej po wejściu w życie obligatoryjnego KSeF,
 • noty korygujące po wejściu w życie obligatoryjnego KSeF (likwidacja),
 • czy po wejściu w życie obligatoryjnego KSeF mogę wystawić notę korygującą do e-faktury?
 • czy po wejściu w życie obligatoryjnego KSeF mogę wystawić notę korygującą do faktury papierowej?
 • czy po wejściu w życie obligatoryjnego KSeF mogę wystawić notę korygującą do faktury elektronicznej?
 • czy po wejściu w życie obligatoryjnego KSeF mogę wystawić duplikat noty korygującej tym dniem?

 

 1. Faktury korygujące in minus:
 • wystawianie faktur korygujących w formie ustrukturyzowanej,
 • co z FV korygującymi wystawianymi po wejściu w życie obligatoryjnego KSeF do FV pierwotnych (korygowanych) wystawionych przed tym dniem?
 • rabaty naliczane po wejściu w życie obligatoryjnego KSeF do sprzedaży dokonanej przed tym dniem,
 • zakres danych na fakturze korygującej,
 • dokumentowanie obniżenia przez sprzedawcę,
 • moment dokonania korekty przez sprzedawcę,
 • moment dokonania obniżenia podatku naliczonego przez nabywcę,
 • co z korektami WDT/eksportu towarów przez sprzedawcę?
 • co z korektami WNT oraz importu?
 • wystawianie faktur korygujących w okresie awarii/niedostępności KSeF.

 

 1. Faktury korygujące in plus:
 • wystawianie faktur korygujących w formie ustrukturyzowanej,
 • co z FV korygującymi wystawianymi po wejściu w życie obligatoryjnego KSeF do FV pierwotnych (korygowanych) sprzed tego dnia?
 • zakres danych na fakturze korygującej,
 • dokumentowanie podwyższenia podstawy przez sprzedawcę,
 • moment dokonania korekty przez sprzedawcę,
 • moment dokonania podwyższenia podatku naliczonego przez nabywcę,
 • co z korektami WDT/eksportu towarów przez sprzedawcę?
 • co z korektami WNT?
 • co z korektami importu?
 • wystawianie faktur korygujących w okresie awarii KSeF.

 

 

III. FAKTURY ZALICZKOWE PO WPROWADZENIU KSEF.

 1. Kiedy mamy obowiązek wystawienia FV zaliczkowej?
 2. Kiedy FV zaliczkowa musi być wystawiona w KSeF?
 3. Otrzymanie zaliczki przed wejściem w życie obligatoryjnego KSeF i wystawianie FV po tym dniu – czy muszę wystawić e-fakturę?
 4. Obowiązek podatkowy w przypadku faktur zaliczkowych.
 5. Zaliczka a WDT.
 6. Zaliczka a eksport.
 7. Kilka zaliczek do jednej transakcji – jak fakturować?
 8. Otrzymanie zaliczki na poczet transakcji wykonanej w tym samym miesiącu.
 9. Zakres danych na fakturze zaliczkowej.

 

IV. FAKTURY WALUTOWE PO WPROWADZENIU KSeF:

 1. Nowe zasady przeliczania faktur walutowych:
 2. faktury papierowe,
 3. faktury elektroniczne,
 4. e-faktury.
 5. Jak przeliczać faktury korygujące walutowe in minus?
 6. Jak przeliczać faktury korygujące walutowe in plus?

 

 

V. SZCZEGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA FAKTURY.

 1. Szczególne wymogi dotyczące płatności objętych obligatoryjnym MPP,
 2. Nowy zakres danych w poleceniach przelewów w zakresie transakcji innych niż wymienione w pkt 1,
 3. Kogo obejmuje nowy obowiązek?
 4. Weryfikacja statusu sprzedawcy,
 5. Wyłączenia spod obowiązku.

 

VI. ZAGADNIENIA DODATKOWE.

 1. Duplikaty faktur:
 • duplikowanie faktur w postaci papierowej po wejściu w życie obligatoryjnego KSeF,
 • duplikowanie faktur w postaci elektronicznej po wejściu w życie obligatoryjnego KSeF,
 • duplikowanie e-faktury po wejściu w życie obligatoryjnego KSeF.
 1. Archiwizowanie faktur:
 • okres archiwizowania faktur:
 1. w postaci e-faktury,
 2. w postaci elektronicznej,
 3. w postaci papierowej,
 • archiwizacja a przedawnienie zobowiązań,
 • archiwizacja a ustawa o rachunkowości
 1. Nowe terminy zwrotu VAT:
 • skrócenie terminu podstawowego z 60 do 40 dni,
 • przepisy przejściowe dot. skrócenia terminu,
 • nowe zasady doręczeń pism związanych z wydłużeniem terminu zwrotu
 1. Faktury VAT RR w dobie KSeF.

Pobierz program szkolenia: 12.06.24 Obligatoryjny KSeF (Wojciech Safian) oferta.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin: 12.06.2024, godz. 9:00 – 14:30

Pakiet standard: 399 zł + 23% VAT/os.

Pakiet premium (+ nagranie): 449 zł + 23% VAT/os.

Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.


TO SZKOLENIE KUPISZ TANIEJ W PAKIECIE:

3 szkolenia za 1099 zł

4 szkolelnia + konsultacja telefoniczna z doradcą podatkowym za 1399 zł

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: 12.06.24 Obligatoryjny KSeF (Wojciech Safian) formularz.pdf


Inne szkolenia tego prowadzącego:


Kliknij tutaj żeby zobaczyć więcej szkoleń.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

Oferta Szkoleń

Nasza firma specjalizuje się w organizacji szkoleń dla pracowników działów księgowo-kadrowych. Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń, zarówno otwartych, jak i zamkniętych, dedykowanych firmom, spółdzielniom mieszkaniowym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom oświatowym.

Szkolenia dla Wszystkich Poziomów Zaawansowania

W naszej ofercie znajdują się szkolenia dostosowane do różnych poziomów zaawansowania. Zarówno doświadczeni pracownicy, jak i osoby rozpoczynające karierę w działach księgowo-kadrowych, znajdą u nas odpowiednie kursy. Nasze szkolenia obejmują takie tematy jak:

 • Rachunkowość
 • Zagadnienia podatkowe
 • Prawo pracy
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Systemy informacji oświatowej
 • Skuteczna windykacja
 • Ochrona danych osobowych (RODO)

Lokalizacja i Dostępność

Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju, w największych aglomeracjach, takich jak Kraków, Katowice, Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź, Lublin oraz Rzeszów. Dzięki temu nasi klienci mogą skorzystać z oferty szkoleniowej bez konieczności dalekich podróży.

Praktyczny Charakter Szkoleń

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów – trenerów z dużym doświadczeniem zawodowym i doskonałym przygotowaniem merytorycznym. Dzięki temu największą zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny charakter. Podstawą kursów są przykłady i ćwiczenia, które pomagają uczestnikom zdobyć praktyczne umiejętności.

Indywidualne Podejście

Podczas każdego szkolenia staramy się zapewnić uczestnikom indywidualne konsultacje. Traktujemy każdego klienta indywidualnie, starając się przekazać maksimum wiedzy i nauczyć praktycznych umiejętności potrzebnych w życiu zawodowym.

Profesjonalna Obsługa

Nasi wykwalifikowani pracownicy biurowi cechują się fachowością, uprzejmością i zaangażowaniem, co sprawia, że współpraca z nami to wygoda i prawdziwa przyjemność. Jesteśmy po to, aby ułatwić Państwu życie i sprawić, że kontakt z firmą szkoleniową będzie spełnieniem Państwa oczekiwań.

Dlaczego Warto Wybrać Nasze Szkolenia?

Praktycy i specjaliści – nasi wykładowcy to topowi specjaliści w swojej dziedzinie, o bogatym doświadczeniu i szerokim spojrzeniu na omawiany temat.

Lunch i serwis kawowy – w cenie każdego szkolenia stacjonarnego oferujemy lunch oraz bogaty serwis kawowy.

Wysoki standard obiektów – nasze szkolenia odbywają się w wysokiej jakości obiektach i salach konferencyjnych, zlokalizowanych w dogodnych, dobrze skomunikowanych miejscach.

Kontakt z wykładowcami – możliwość nawiązania kontaktu z wykładowcami w przerwach oraz po zakończeniu szkoleń.

Certyfikat i materiały szkoleniowe – każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

Teoria i praktyka – łączymy teorię z praktyką, którą wykorzystasz w swojej codziennej pracy.

Doświadczenie – działamy w branży od 18 lat, co przekłada się na wysoką jakość usług i tysiące przeprowadzonych szkoleń.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z profesjonalnych szkoleń, które pomogą Państwu zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę w zakresie księgowości i kadr.

Szkolenia z Podatku VAT

Szkolenia z VAT dla Księgowych

Szkolenia z VAT dla księgowych to specjalistyczne kursy, które mają na celu dostarczenie szczegółowej wiedzy na temat przepisów dotyczących podatku VAT. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo rozliczać VAT, jakie są najnowsze zmiany w przepisach oraz jak unikać najczęstszych błędów w praktyce księgowej. Szkolenia te są niezbędne dla księgowych pracujących zarówno w małych firmach, jak i w dużych korporacjach.

Podatek VAT w Spółdzielniach Mieszkaniowych

Szkolenia z zakresu podatku VAT w spółdzielniach mieszkaniowych obejmują specyficzne zagadnienia związane z rozliczeniami w spółdzielniach. Kursy te pozwalają na dokładne poznanie przepisów dotyczących opodatkowania spółdzielni oraz na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Szkolenie z VAT

Szkolenie z VAT to kompleksowy kurs, który omawia wszystkie aspekty związane z podatkiem od wartości dodanej. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zasad opodatkowania, obowiązków podatkowych oraz prawidłowego wypełniania deklaracji VAT. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat VAT i poprawić swoje umiejętności praktyczne.

Szkolenia z Prawa Pracy

Szkolenia z Prawa Pracy

Szkolenia z Prawa Pracy to kursy, które dostarczają kompleksowej wiedzy na temat przepisów regulujących stosunki pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo interpretować i stosować przepisy Kodeksu Pracy oraz jakie są najnowsze zmiany w przepisach.

Szkolenie z Prawa Pracy Online

Szkolenie z prawa pracy online to wygodna forma zdobywania wiedzy, która umożliwia uczestnikom naukę w dowolnym miejscu i czasie. Kursy te obejmują wszystkie kluczowe zagadnienia związane z prawem pracy, w tym interpretację przepisów, prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników.

Zmiany w Kodeksie Pracy

Szkolenia dotyczące zmian w Kodeksie Pracy koncentrują się na najnowszych nowelizacjach i ich praktycznym zastosowaniu. Uczestnicy dowiedzą się, jak te zmiany wpływają na codzienną pracę oraz jakie nowe obowiązki zostały nałożone na pracodawców i pracowników.

Ceny Transferowe

Dokumentacja Cen Transferowych Szkolenie

Szkolenie z dokumentacji cen transferowych to kurs, który omawia zasady tworzenia dokumentacji cen transferowych oraz najnowsze wymagania prawne w tym zakresie. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, jak prawidłowo sporządzać dokumentację, aby spełniała ona wszystkie wymogi ustawowe.

Szkolenie z Cen Transferowych

Szkolenie z cen transferowych to kurs skierowany do osób zajmujących się międzynarodowymi transakcjami wewnątrzgrupowymi. Uczestnicy nauczą się, jak prawidłowo ustalać ceny transferowe oraz jak unikać ryzyka związanego z kontrolami podatkowymi.

Szkolenia RODO

Szkolenia z RODO

Szkolenia z RODO to kursy, które dostarczają wiedzy na temat ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe, jakie są obowiązki administratorów danych oraz jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie przepisów.

Szkolenie RODO Online

Szkolenie RODO online umożliwia zdobycie wiedzy na temat ochrony danych osobowych w wygodny sposób, bez konieczności wychodzenia z domu. Kursy te są skierowane do pracowników różnych działów, którzy na co dzień przetwarzają dane osobowe.

Szkolenie RODO dla Pracowników

Szkolenie RODO dla pracowników to kurs, który koncentruje się na praktycznych aspektach ochrony danych osobowych w miejscu pracy. Uczestnicy nauczą się, jak chronić dane klientów i pracowników oraz jakie są ich obowiązki w zakresie przetwarzania danych.

Szkolenia z Ochrony Danych Osobowych

Szkolenia z ochrony danych osobowych obejmują wszystkie aspekty związane z przetwarzaniem i ochroną danych zgodnie z przepisami RODO. Kursy te są skierowane zarówno do osób odpowiedzialnych za ochronę danych, jak i do pracowników mających dostęp do danych osobowych.

Szkolenia z RODO dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Szkolenia z RODO dla spółdzielni mieszkaniowych to kursy, które omawiają specyficzne wymagania dotyczące ochrony danych w spółdzielniach. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat prawidłowego przetwarzania danych mieszkańców oraz obowiązków spółdzielni w zakresie ochrony danych.

Szkolenie RODO dla Firm

Szkolenie RODO dla firm to kurs, który przygotowuje przedsiębiorstwa do wdrożenia skutecznych procedur ochrony danych osobowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak zapewnić zgodność z przepisami RODO oraz jak minimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych.

Szkolenia Rachunkowo-Księgowe

Szkolenia Księgowe Online

Szkolenia księgowe online to kursy, które umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu rachunkowości i księgowości w formie zdalnej. Uczestnicy mogą uczyć się w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala na elastyczne dopasowanie nauki do własnych potrzeb.

Szkolenia dla Księgowych

Szkolenia dla księgowych to kursy, które dostarczają szczegółowej wiedzy na temat prowadzenia księgowości. Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Szkolenia Wyjazdowe dla Księgowych

Szkolenia wyjazdowe dla księgowych to kursy, które łączą naukę z możliwością odpoczynku w atrakcyjnych lokalizacjach. Uczestnicy mogą zdobyć wiedzę oraz wymieniać się doświadczeniami z innymi profesjonalistami w komfortowych warunkach.

Szkolenia Rachunkowe

Szkolenia rachunkowe to kursy, które obejmują wszystkie aspekty związane z rachunkowością, od podstawowych zasad po zaawansowane techniki rachunkowości. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić rachunki oraz jakie są najnowsze zmiany w przepisach.

Szkolenia dla Biur Rachunkowych

Szkolenia dla biur rachunkowych to kursy skierowane do pracowników biur rachunkowych, które dostarczają wiedzy na temat efektywnego prowadzenia księgowości dla różnych klientów. Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do zarządzania księgowością wielu firm jednocześnie.

Szkolenia Kadry i Płace

Szkolenia dla Kadrowych

Szkolenia dla kadrowych to kursy, które dostarczają wiedzy na temat zarządzania kadrami oraz płacami. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą, jakie są obowiązki kadrowego oraz jak skutecznie zarządzać wynagrodzeniami.

Kadry Szkolenie

Kadry szkolenie to kurs, który omawia wszystkie aspekty związane z zarządzaniem kadrami. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat prawa pracy, rekrutacji, zarządzania zasobami ludzkimi oraz systemów wynagrodzeń.

Szkolenia Online dla Kadr

Szkolenia online dla kadr to kursy, które umożliwiają zdobycie wiedzy na temat zarządzania kadrami w formie zdalnej. Uczestnicy mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, co pozwala na elastyczne dopasowanie nauki do własnych potrzeb.

Szkolenia dla Księgowych

Szkolenia dla księgowych obejmują również aspekty związane z kadrami i płacami. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo rozliczać wynagrodzenia oraz jakie są obowiązki księgowego w zakresie zarządzania kadrami.

Szkolenia z Płac

Szkolenia z płac to kursy, które dostarczają szczegółowej wiedzy na temat rozliczania wynagrodzeń. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację płacową, jakie są obowiązki pracodawcy oraz jak unikać błędów w rozliczeniach płacowych.

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube