2-dniowy kurs online: Praktyczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel - od podstaw

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel: 12-661-53-35 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele: Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla grupy uczestników „słabo znających zastosowania Excel’a lub zupełnie będących na początku chęci używania Excel’a z wykorzystaniem metodologii zwanych w literaturze przedmiotu „prostymi”. W pierwszej fazie szkolenia (po koniecznych wyjaśnieniach wstępnych czynności) następuje realizacja analogicznego zadania – analiza tych samych danych źródłowych (budowa modelu analizy danych; algorytmizowanie rozwiązania w ramach danego modelu analizy danych; raport końcowy w formacie pulpitu menedżerskiego).

Założenia: Uczestnicy używają oczywiście komputera i znają być może (nie jest to jednak zupełnie wymagane) już podstawy użytkowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Niezależnie od faktycznych umiejętności Uczestników – szkolenie/szkolenia będą przeprowadzone w sposób całkowicie komunikatywny, zrozumiały i prosty; już w ciągu pierwszego kwadransa szkolenia będzie wiadomo jakiego używać języka, jakiego tempa tłumaczenia, co i jak kolejno tłumaczyć, demonstrować i trenować.
Każde kolejne czynności będą demonstrowane, powtarzane i trenowane po stronie Uczestników; każdy kolejny zakres czynności będzie się kończył zadaniem do samodzielnej realizacji z możliwością weryfikacji i dyskusji osiąganych efektów.
Wszystkie potrzebne pliki łącznie z tymi powstającymi w trakcie szkolenia będą na bieżąco udostępniane w trakcie szkolenia.

Prelegent: znawca programu Excel (VBA, SQL, Python). Skuteczny trener, wykładowca, konsultant, wdrożeniowiec. Profesjonalne przygotowanie pana Krzysztofa jest wsparte nie tylko wieloletnim doświadczeniem praktycznym i trenerskim, ale także ukończonymi studiami podyplomowymi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, poświęconymi tematyce zastosowania arkusza kalkulacyjnego MS Excel w controllingu na poziomie zaawansowanym – Pan Krzysztof Sługocki

Termin kursu: 03 oraz 04.06.24, godz. 9.00 – 15.00

Cena kursu: 599 zł + VAT/os. (za dwa dni szkoleniowe)

WEBINAR OBEJMUJE MODUŁ PYTAŃ I ODPOWIEDZI!

Program szkolenia

1. Zakładany w zakresie umiejętności maksymalny poziom modelu analizy danych: Analiza danych w tabelach prostych

2. Metodologia dokonywania analizy danych i prezentacji analizy danych w oparciu o model danych (AB) dla powtarzalnych cykli raportowania zmiennych okresowo danych źródłowych.

3. Analiza danych źródłowych (przykładowe dane dostępne w najczęściej stosowanych formatach CSV, TXT, XLS, XLSX). Przykład standardowy i powszechny – główna baza danych źródłowych i bazy słownikowe.

4. Zasady doboru możliwie najbardziej adekwatnych metod i narzędzi do przygotowania warstwy (arkuszy) danych – w zależności od danych źródłowych (wybór metod i narzędzi dla formatu CSV – w przypadku stosowania Excel’a w wersjach 2007-2016 lub XLSX – w przypadku Excel’a 2013-2019).

5. Demonstracja narzędzi dostępnych w ofercie (menu, wstążce – dalej: oferta) polecenia/funkcji (dalej: funkcji) [Dane].

6. Przykłady dobrych i złych praktyk (organizacja folderu danych, plik analizy danych i jego formalny zapis, skuteczność i konsekwencje stosowanego nazewnictwa, kopiowanie danych pomiędzy skoroszytami i arkuszami, eksport arkuszy do innych skoroszytów, adresowanie do danych zawartych w innych arkuszach danego skoroszytu oraz do arkuszy w innych skoroszytach).

7. Procedura importu danych źródłowych do analizy (z pliku tekstowego – przykład najpowszechniejszego standardu importu danych źródłowych). Wybór typu opisu danych źródłowych – reprezentacja pól bazy danych jako kolumny w arkuszu. Pochodzenie pliku. Nagłówki jako nazwy pól. Typy ograniczników. Dobór optymalnych początkowych formatów danych.

8. Wybór sposobu prezentacji danych bazy danych w arkuszu jako węzłowa determinanta dla kolejnych czynności – tabela prosta lub model danych (tabela, raport tabeli przestawnej, wykres przestawny lub tylko połączenie).

9. Tabela prosta i jej właściwości oraz znaczenie i właściwości połączenia ze źródłem danych w kontekście odświeżania warstwy danych.

10. Narzędzia zarządzania danymi w tabeli prostej. Wybór danych do dalszej analizy w zależności od oczekiwanego raportu końcowego.

11. Zmiany nazw arkuszy i dodawanie nowych arkuszy (zasady dodawania nowych arkuszy) w skoroszycie modelu danych opartego o tabele proste. Tabela prosta głównej bazy danych i tabele proste baz słownikowych.

12. „Oczyszczenie” tabel prostych z pustych pól, pustych rekordów, rekordów z błędnymi informacjami, rekordów ze zbędnymi informacjami – w kontekście celów analizy (zastosowania wybranych narzędzi oferty funkcji [Narzędzia główne] oraz [Dane]-[Filtruj].

13. Przykłady algorytmizowania i formatowania powiązań pomiędzy prostymi tabelami danych na rzecz wygenerowania danych (kolejnych pól danych w tabeli prostej bazy głównej danych) na potrzeby dalszych czynności analizy.

14. Zastosowania wybranych funkcji: JEŻELI, JEŻELI.BŁĄD, JEŻELI.ND, WYSZUKAJ, WYSZUKAJ.PIONOWO, PODAJ.POZYCJĘ, INDEKS, ADRES, ADRES.POŚR, SUMA.JEŻELI, SUMA.WARUNKÓW, ZŁĄCZ.TEKSTY, TEKST,…

15. Metodologie korzystania z formuł prostych.

16. Metodologie budowania formuł złożonych.

17. Wykorzystanie modelu budowania formuł opartego o zastosowania [Menedżera nazw].

18. Zastosowania pseudofunkcji.

19. Zarządzanie skoroszytem po przygotowaniu warstwy analizy.

20. Przygotowanie warstwy raportu w oparciu o zastosowania [Tabeli przestawnej].

21. Zarządzanie raportem tabeli przestawnej. Kolumny, wiersze, wartości, filtry. Formatowanie kolumn. Dodawanie nowych zalgorytmizowanych kolumn tabeli przestawnej. Formatowanie tabeli przestawnej. Własności tabeli przestawnej.

22. Wstęp do budowania pulpitów menedżerskich (wykresy przestawne).

23. Ocena powtarzalności przygotowanego modelu danych jako modelu analizy danych i prezentacji analizy danych. Narzędzia powtarzalności.

24. Elementarny wstęp do VBA.

25. Konsultacje.

Pobierz program szkolenia: 03 i 04.06.24 kurs Excel program.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin kursu: 03 oraz 04.06.24, godz. 9.00 – 15.00

Cena kursu: 599 zł + VAT/os. (za dwa dni szkoleniowe)

Cena zawiera: dostęp do platformy szkoleniowej, autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Sposób zapłaty: faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail w dniu szkolenia.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: myownconference.pl

Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z instrukcją postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu.

Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja kończy się 2024-06-03 09:00
Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Pobierz formularz rejestracji: 03 i 04.06.24 kurs Excel zgłoszenie.pdf


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube