Szkolenie online: ZUS w praktyce - składki i zasiłki w 2024 r. z uwzględnieniem najnowszych zmian

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 ZUS 24.04.24

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób kompleksowy obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców pod kątem ich rozliczeń z ZUS-em, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego i najnowszych interpretacji ZUS.

Szkolenie ma charakter warsztatowy. 

✴️ Dlaczego warto wziąć udział:

 • Doświadczony prelegent
 • Praktyczny charakter
 • Rozwiązywanie realnych problemów 
 • Wykład interaktywny
 • Przykłady z życia wzięte oraz rady dotyczące sposobów uniknięcia błędów

✴️ Adresaci:

 • Praktycy stawiający pierwsze kroki zawodowe
 • Pracownicy odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie absencji chorobowych pracowników
 • Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników
 • Kadra kierownicza
 • Osoby zainteresowane poszerzeniem posiadanej już wiedzy
 • Pracownicy działów finansowo – księgowych, którzy sporządzają dokumentację, w oparciu o którą ZUS dokonuje wypłaty zasiłków dla pracowników 

Termin: 24.04.2024

Godziny: 9.00 – 14.30

Cena: 399 zł + VAT/os.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: ClickMeeting

Webinar obejmuje moduł pytań i odpowiedzi! 

Prelegent:  Andrzej Radzisław - Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, wykładowca, trener, uczestnik kongresów i sympozjów. Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych również dla pracowników Oddziałów ZUS. Posiada bogatą praktykę w przeprowadzaniu szkoleń z obszaru ubezpieczeń społecznych. Był przez 15 lat zatrudniony w Centrali ZUS – Departamencie Ubezpieczeń i Składek, gdzie brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS Ceniony Autor i współautor poradników i wyjaśnień przepisów kierowanych do jednostek terenowych ZUS. Publikuje na łamach czasopism wydawnictw branżowych m.in. Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, w wydawnictwie GOFIN, WiP oraz C.H. BECK.

Program szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób kompleksowy obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców pod kątem ich rozliczeń z ZUS-em, z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego i najnowszych interpretacji ZUS.

1. Opłacanie składek za pracowników,
• Definicja pracownika w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych
• umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem,
• umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy
• przychody zwolnione od składek
• rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,
• wynagrodzenie po zmarłym pracowniku (zleceniobiorcy), a rozliczenia z ZUS-em
• przekroczenie 30-krotności – obowiązki płatnika

2. Opłacanie składek za osoby wykonujące umowy zlecenia
• Zakres ubezpieczeń zleceniobiorcy
• dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – zasady zgłaszania
• Jak opłacać składki za zleceniobiorcę, który równocześnie:
• wykonuje inne umowy zlecenia,
• prowadzi działalność gospodarczą,
• przebywa na urlopie wychowawczym,
• przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim
• wykonuje umowę o pracę w innej firmie
- analiza przypadków
-jaki dokument zwalnia płatnika z obowiązku opłacania składek za zleceniobiorcę,
-treść oświadczenia składanego przez zleceniobiorcę
-jak opłacać składki za zleceniobiorcę, który choruje
-kiedy można wystąpić do Zus-u z pytaniem czy prawidłowo opłacamy składki
-jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą, gdy doszło do nadpłaty, niedopłaty składek
-umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem, do kiedy płatnik jest zwolniony z opłacania składek,
• podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zleceniobiorcę,
-przychody zwolnione od składek,
-rozliczanie składek w przypadku zmiany schematu podlegania ubezpieczeniom w trakcie miesiąca,
-ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
-rozliczanie składek za zleceniobiorcę, który złożył błędne oświadczenie w zakresie rozliczania składek.

3. Umowa o dzieło, a składki ZUS:
• różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,
• kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia,
• wskazówki praktyczne - jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło,
• umowa zlecenia a umowa o dzieło - analiza orzecznictwa Sądowego i praktyki kontrolnej ZUS,
• konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,
• jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy na umowę zlecenia

4.Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe składane do ZUS-u
• Zgłoszenie do ubezpieczeń osoby podlegającej ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu – ZUS ZUA
• Dokumenty rozliczeniowe składane do ZUS-u i zasady ich składania - ZUS RCA
• Dokumenty świadczeniowe przekazywane do ZUS-u
• Wykazywanie przerw związanych z chorobą pracownika – wynagrodzenie za czas choroby
• Wykazywanie wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych

5. Korekty dokumentów rozliczeniowych składanych do ZUS-u
• Terminy składania korekt – po wydaniu przez ZUS decyzji, po kontroli ZUS-u.
• Najczęstsze przyczyny składania korekt
• Wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego
• Umowa o dzieło uznana za umowę zlecenia
• Umowa cywilnoprawna uznana za umowę o pracę – obowiązki płatnika
• Przekroczenie limitu 30 - krotności

6. Opłacanie składek na FP i FGŚP
• zwolnienia z obowiązku opłacania składek

7. Zasiłki
• Świadczenia przysługujące z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego
• Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne
• okresy wypłaty, okres wyczekiwania, okres zasiłkowy i zasady jego ustalania
• wysokość zasiłków
• Zmiany dotyczące ustalania okresu zasiłkowego
• kiedy świadczenia chorobowe nie przysługują
• kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
• dokumentowanie prawa do zasiłków chorobowych (eZLa,), macierzyńskich, opiekuńczych
• podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców – premie i nagrody uwzględniane w podstawie, zmiana etatu a podstawa wymiaru zasiłku
• przychody z umów cywilnoprawnych w podstawie wymiaru zasiłków – zmiana stanowiska ZUS
• przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków,
• składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków w kwocie faktycznie wypłaconej i po uzupełnieniu

8. Zasiłki macierzyńskie
• za okres urlopu macierzyńskiego
• za okres urlopu rodzicielskiego – nowy wymiaru urlopu rodzicielskiego
• nieprzenaszalna część urlopu rodzicielskiego
• zasiłek za okres urlopu ojcowskiego
• wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy sposoby obliczania okresu wydłużenia
• nowy wymiar urlopu rodzicielskiego,
• nowa wysokość zasiłku macierzyńskiego

9. Zasiłek opiekuńczy
• Wysokość zasiłku
• kiedy przysługuje
• okres zasiłkowy

10. Sesja pytań i odpowiedzi

Pobierz program szkolenia: 24.04.24 ZUS w praktyce.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin: 24.04.2024

Godziny: 9.00 – 14.30

Cena: 399 zł + VAT/os.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: ClickMeeting

Webinar moduły pytań i odpowiedzi! 

Więcej szczegółów do pobrania w ulotce.

✔ Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu 
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia).

✔ Sposób zapłaty:

 • faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z instrukcją postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania. Wymagania techniczne: dostęp do Internetu i komputer z głośnikiem.

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja kończy się 2024-04-24 10:00
Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Pobierz formularz rejestracji: formularz.pdf


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube