2-dniowy kurs online: Kadry i płace od podstaw (II stopień)

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy na kontynuację kursu kadrowo-płacowego dla początkujących specjalistów działów kadr i płac czy finansowych a także pracowników, którzy potrzebują usystematyzować posiadaną już wiedzę, również w odsłonie 2-dniowej.

I dnia (dzień kadrowy) wykładowca krok po kroku przedstawi zasady nabywania, ustalania wymiarów i udzielania pracownikom różnych urlopów i zwolnień od pracy.

II dnia (dzień płacowy) – obliczania wynagrodzenia (zasiłków) za te urlopy i zwolnienia od pracy.

Uczestników prosimy o zaopatrzenie się w kalkulatory.

Szkolenie ma formę warsztatową - wykładowca robi wspólnie z uczestnikami wiele przykładów, obliczeń i omawia wzory dokumentów

✴️ Cel szkolenia:

 • Przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach związanych z działami kadrowo-płacowymi
 • Zdobycie wiedzy, którą nauczą się stosować w praktyce

✴️ Adresaci:

 • osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadrowo – płacowych,
 • osoby pracujące w działach kadr i płac, które planują objęcie nowych obowiązków lub chcą poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie,
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników,
 • osoby pragnące zaktualizować i usystematyzować posiadaną już wiedzę

✴️ Korzyści:

 • uzyskasz aktualną wiedzę niezbędną do pracy w działach kadrowo-płacowych,
 • nabędziesz umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacji w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych
 • zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat przepisów prawa pracy, naliczania urlopów oraz wynagrodzeń za urlop
 • przećwiczysz obliczanie zasiłków w szczególnych sytuacjach
 • otrzymasz certyfikat ukończenia kursu

Kurs obejmuje moduły pytań i odpowiedzi! Ze względu na warsztatowy charakter kursu gwarantujemy małe grupy tak, aby każdy uczestnik w 100% skorzystał z przekazywanej wiedzy. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w czacie.

Posłuchaj czego dowiesz się na kursie:

Termin 2-dniowego kursu: 10.04 oraz 17.04.2024

Godziny: 9.00 – 14.00

Cena za dwa dni szkoleniowe: 699 zł + VAT/os.

*Chcesz wziąć udział tylko w jednym dniu? Jest to możliwe!

Cena uczestnictwa w jednym dniu kursu: 399zł + V (prosimy o kontakt z biurem)

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: ClickMeeting

Prelegent :

Pani Renata Majewska - jest niezależnym ekspertem z prawa pracy, a zwłaszcza z obliczania wynagrodzeń w ujęciu praktycznym, doświadczonym wykładowcą z tych dziedzin i cenionym redaktorem prawnym. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Niemal bezpośrednio po finalizacji studiów rozpoczęła pracę w dziennikarstwie prawnym, najpierw w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a potem przez prawie 10 lat jako dziennikarka Działu Prawa „Rzeczpospolitej”. Przez ostatnie kilka lat działania w „Rzeczpospolitej” prowadziła dodatek poradniczy dla pracodawców z zakresu kadr i płac „DOBRA FIRMA”. To doświadczony szkoleniowiec z zakresu praktycznego rozliczania wynagrodzeń z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenie niemal wyłącznie w formie warsztatów. Cechą charakterystyczną Renaty Majewskiej jest podejście interdyscyplinarne – problem wyjaśnia kompleksowo w aspekcie prawa pracy, cywilnego, ubezpieczeń społecznych i podatkowego. Jest najlepszym specjalistą w swojej dziedzinie - rekordowa grupa na naszym szkoleniu online liczyła 470 osób!

Program szkolenia

                                    ☛ DZIEŃ I

       Urlopy pracowników i inne nieobecności w pracy (9.00 – 14.00)

1) Urlop wypoczynkowy pracownika
    • wymiary urlopu wypoczynkowego,
    • staż urlopowy
    • zaliczanie do stażu urlopowego okresów nauki i innych
    • udzielanie urlopu wypoczynkowego (urlop bieżący i zaległy)
    • urlopy dodatkowe
    • urlop wypoczynkowy dla niepełnozatrudnionego
    • ustalanie wymiaru urlopu po odejściu z pracy bądź rozpoczęciu zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego
    • urlop proporcjonalny po okresach niewykonywania pracy
    • przesunięcie terminu urlopu obligatoryjne i w trybie wnioskowym
    • przerwanie i odwołanie z urlopu wypoczynkowego
    • urlop wypoczynkowy podczas wypowiedzenia
    • urlop na żądanie;

2) Urlop szkoleniowy
    • kiedy pracodawca musi, a kiedy może udzielić
    • wymiary urlopu szkoleniowego,
    • udzielenie urlopu szkoleniowego i dokumentacja potwierdzająca
    • urlop szkoleniowy a umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;

3) Urlop bezpłatny
   • rodzaje urlopu bezpłatnego (ogólny, szczególne, w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy)
   • tryb wnioskowy o udzielenie urlopy bezpłatnego
   • możliwość odwołania z urlopu bezpłatnego
   • zaliczanie urlopu bezpłatnego do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze;

4) Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej
    • przesłanki uzyskania
    • zasady wynagradzania
    • wymiar zwolnienia od pracy
    • postać i elementy wniosku
    • zasady udzielania zwolnienia przez pracodawcę;

5) Urlop opiekuńczy
    • warunki nabycia i wymiar
    • zasady wynagradzania
    • wniosek o urlop opiekuńczy
    • zaliczanie do okresu zatrudnienia;

6) Inne zwolnienia od pracy
    • zasady udzielania
    • zwolnienia od pracy z powodów rodzinnych (ślub, urodzenie dziecka, zgon)
    • wezwanie w charakterze świadka, biegłego czy przez organ administracji, sąd i prokuraturę
    • na czas obowiązkowych badań lekarskich
    • w związku z działaniami ratowniczymi
    • w celu oddania krwi
    • w celu poprowadzenia zajęć dydaktycznych
    • odpłatne i nieodpłatne zwolnienia od pracy – kiedy za darmo, kiedy wynagrodzenia od pracodawcy, a kiedy zaświadczenie o utraconym zarobku;

7) Urlopy z tytułu rodzicielstwa
    • urlop macierzyński i na warunkach macierzyńskiego
    • urlop ojcowski
    • urlop rodzicielski
    • urlop wychowawczy
    (zasady udzielania, wymiary, dzielenie, dokumentowanie)

8) Podjęcie pracy podczas urlopu rodzicielskiego i wychowawczego
    • łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą w niewielkim wymiarze
    • praca w niewielkim wymiarze przez okres, kiedy pracownik mógłby korzystać z urlopu wychowawczego
    • porównanie obu rozwiązań
    • podjęcie pracy na urlopie wychowawczym, która nie wyłącza sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;

9) Szczególna ochrona zatrudnienia pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem
   • zmienione zasady ochrony kodeksowej (art. 177 i 1864 KP)
   • zmienione zasady ochrony określonej w ustawie o zwolnieniach grupowych
   • powrót do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem;

10) Sesja pytań i odpowiedzi

                                                              ☛ DZIEŃ II

        Obliczanie wynagrodzeń za czas urlopów pracowniczych, zwolnień od pracy i innych nieobecności (9.00 – 14.00)

1) Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
   • wliczanie do podstawy wymiaru premii, nagród i wynagrodzenia za nadgodziny,
   • uwzględnianie w podstawie wymiaru miesięcy, kiedy pracownik chorował parę dni bądź cały miesiąc
   • kiedy uzupełniamy podstawę wymiaru, a kiedy nie
   • składniki wypłacone z opóźnieniem – czy wchodzą do podstawy wymiaru
   • współczynnik ekwiwalentu, w tym dla niepełnoetatowców, niepełnosprawnych i pracowników szpitali;
STUDIUM PRZYPADKU: przykłady obliczania w szczególnych sytuacjach, np. urlop po długich okresach nieobecności, przy zmiennych składnikach pensji

2) Wynagrodzenie za odpłatne urlopy szkoleniowe
   • składniki wliczane i wyłączane
   • ustalanie podstawy wymiaru
   • przykłady obliczeń;

3) Obliczanie wynagrodzenia za zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej i inne zwolnienia od pracy
   • jakie zwolnienia od pracy są odpłatne, jakie bezpłatne, a kiedy trzeba obliczyć utracony zarobek
   • ustalanie wynagrodzenia za odpłatne zwolnienia od pracy
   • kiedy i jak trzeba wystawić zaświadczenie o utraconym zarobku
   • obliczanie ustalonego zarobku
STUDIUM PRZYPADKU – przykłady obliczania zwolnień od pracy oraz przypadki ustalania utraconego zarobku;

4) Ustalanie wynagrodzenia pracownika odsuniętego od pracy podczas wypowiedzenia;

5) Podstawowe zasady ustalania zasiłków za urlopy związane z rodzicielstwem
   • wysokość zasiłków przysługujących pracownikowi za urlop macierzyński, na warunkach macierzyńskiego, ojcowski i rodzicielski
   • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków
   • składniki wliczane i pomijane,
   • skutki obniżki lub podwyżki wynagrodzenia
   • wliczanie premii i nagród miesięcznych i za dłuższe okresy
STUDIUM PRZYPADKU: obliczanie zasiłków w szczególnych sytuacjach

Pobierz program szkolenia: 10,17.04.24 Kurs Kadry Płace.pdf

Szczegóły organizacyjne

Kurs obejmuje moduły pytań i odpowiedzi! Ze względu na warsztatowy charakter kursu gwarantujemy małe grupy tak, aby każdy uczestnik w 100% skorzystał z przekazywanej wiedzy. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w czacie.

Termin 2-dniowego kursu: 10.04 oraz 17.04.2024

Godziny: 9.00 – 14.00

Cena za dwa dni szkoleniowe: 699 zł + VAT/os.

*Chcesz wziąć udział tylko w jednym dniu? Jest to możliwe!

Cena uczestnictwa w jednym dniu kursu: 399zł + V (prosimy o kontakt z biurem)

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: CLICKMEETING

Więcej szczegółów do pobrania w ulotce.

✔ Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu 
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia).

✔ Sposób zapłaty:

 • faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z instrukcją postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania. Wymagania techniczne: dostęp do Internetu i komputer z głośnikiem.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja kończy się 2024-04-18 09:00
Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Pobierz formularz rejestracji: formularz.pdf


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube