Szkolenie online: Krajowy System e-Faktur od dnia 1 lipca 2024 roku

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KSeF z Wojciechem Safianem

Faktura stanowi fundamentalny dokument rozliczeniowy w obrocie gospodarczym. Od 1 lipca 2024 r. czeka nas w tym obszarze rewolucja największa od 2014 r., o ile nie w ogóle. Wynika ona z wprowadzenia powszechnego obowiązku e-fakturowania przy wykorzystaniu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zmiana dotknie zatem bezpośrednio oraz pośrednio wszystkich podatników VAT w kraju. Wpłynie ona na liczne procesy wewnętrzne firmach.

W ramach niniejszego szkolenia skoncentrujemy się właśnie na zmianach prawnych w obszarze fakturowania. Omówimy m.in. szeroko obowiązek wystawiania faktur w KSeF, zakres danych na fakturach, zasady przeliczania faktur walutowych, wystawiania faktur zaliczkowych, wystawiania faktur korygujących, ewentualnych awarii KSeF, archiwizowania dokumentów.

Korzyści:

Check Mark on Messenger 1.0 zebrane w trakcie jednego szkolenia kluczowe zagadnienia dot. faktur i fakturowania po wprowadzeniu KSeF

Check Mark on Messenger 1.0 przygotowanie do najważniejszych zmian

Check Mark on Messenger 1.0 przejrzyste i proste omówienie nadchodzących zmian

Check Mark on Messenger 1.0 analiza problemów przez pryzmat całości zagadnienia

Check Mark on Messenger 1.0 praktyczne przykłady i wskazówki

Check Mark on Messenger 1.0 zrozumiały język

Check Mark on Messenger 1.0 interaktywna formuła

Dla kogo:

Check Mark on Messenger 1.0 dyrektorzy finansowi

Check Mark on Messenger 1.0 główne księgowe

Check Mark on Messenger 1.0 pracownicy działów księgowo-finansowych przedsiębiorstw

Check Mark on Messenger 1.0 pracownicy biur rachunkowych

Check Mark on Messenger 1.0 inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Prowadzący: Wojciech Safian - Założyciel i właściciel CURIA REGIS Doradztwo podatkowe, doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz Polskiego Ładu, m.in. „Składka zdrowotna w biznesie w 2022 roku (ODDK, Gdańsk 2022), w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Twórca kampanii „PO CO” (www.reorganizacje.pl). Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec.

Termin: 10.01.2024, godz. 9:00 – 14:30

Pakiet standard: 399 zł + 23% VAT/os.

Pakiet premium: 449 zł + 23% VAT/os.

Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

 

Program szkolenia

I. FAKTUROWANIE W CZASACH KSeF.

1. Transakcje objęte od dnia 1 lipca 2024 r. obligatoryjnym e-fakturowaniem:

1) sprzedaż B2B krajowa,

2) sprzedaż B2B zagraniczna (WDT, eksport towarów),
3) sprzedaż krajowa wyłączona spod obowiązku e-fakturowania,
4) przepisy przejściowe: co ze sprzedażą dokonaną przed 1 lipca 2024 r.?
5) sprzedaż B2C,
6) transakcje rozliczane procedurami szczególnymi, a obowiązek e-fakturowania,
7) podatnicy VAT zwolnieni, a KSeF.

2. Obowiązek wystawiania faktur w KSeF oraz ich doręczania:

1) terminy wystawiania faktur,

2) data wystawienia oraz data otrzymania faktury:
a) w postaci papierowej,
b) w postaci elektronicznej,
c) w postaci ustrukturyzowanej (e-faktura),
3) transakcje wyłączone spod tego obowiązku,
4) data wystawienia i data otrzymania faktury wystawionej poza KSeF,
5) jak wystawić fakturę w KSeF i doręczyć ją nabywcy?
a) system upoważnień i tokenizacji – zagadnienie wprowadzające,
b) możliwe zakresy upoważnień,
c) kto nadaje upoważnienia i kto nimi zarządza?
d) kto musi składać ZAW-FA?
e) gdzie wygenerować token?
6) jak wystawić i doręczyć w KSeF fakturę dokumentującą WDT, eksport towarów, „eksport usług”?
7) jak wystawić i doręczyć w KSeF fakturę dotyczącą sprzedaży krajowej podmiotowi zagranicznemu?
8) jak wystawić i doręczyć w KSeF fakturę podatnikowi VAT zwolnionemu?
9) wystawienie e-faktury a obowiązek podatkowy w VAT – co się zmieni?

3. Zakres danych na fakturze ustrukturyzowanej:

1) zakres danych na fakturze ustawowy vs struktura logiczna e-faktury,
2) czy na e-fakturze muszę podawać dane GTU, stosować znacznik MPP, TP?
3) co z dodatkowymi adnotacjami na e-fakturze (np. metoda kasowa, transakcja trójstronna uproszczona)?
4) w jaki sposób na e-fakturze wskazać szczegółowe dane zamówienia?
5) w jaki sposób wystawić fakturę rozliczeniową?
6) w jaki sposób na e-fakturze umieścić informacje o przedpłatach i „spiąć” ją z FV zaliczkowymi oraz pro-formami?
7) czy na e-fakturze muszę wskazywać szczegóły dotyczące transportu: miejsca załadunku, przeładunku oraz dostawy wraz ze wskazaniem godzin ich dokonania?
8) załączniki do FV a KSeF.

4. Faktury papierowe i elektroniczne:

1) kto nadal będzie mógł wystawiać faktury papierowe?
2) kto nadal będzie mógł wystawiać faktury elektroniczne?
3) transakcje objęte możliwością fakturowania „papierowe” oraz elektronicznego,
4) zastawy wystawiania i doręczania faktur papierowych po wprowadzeniu KSeF,
5) zasady wystawiania i doręczania faktur elektronicznych po wprowadzeniu KSeF.

5. Faktury do paragonów:

1) faktury uproszczone w dobie KSeF,
2) faktury wystawiane do paragonów – kiedy można je wystawić?
3) termin na zgłoszenie żądania przez klienta,
4) żądanie zgłoszone po terminie a obowiązki sprzedawcy,
5) zakres danych na fakturze dokumentującej sprzedaż paragonową,
6) znacznik FP na poziomie e-faktury: czy jest obligatoryjny?

6. Awaria KSeF – jak wystawiać faktury?

1) wzory komunikatów,
2) co jeżeli awaria jest na tyle „głęboka”, że nie ma możliwości umieszczania komunikatów?
3) sposób wystawiania faktur w okresie awarii w oparciu o komunikaty,
4) co to jest kod dostępu?
5) zakończenie awarii – jakie czynności powinien przeprowadzić podatnik?
6) awaria w terminie 7 dni od usunięcia poprzedniej awarii i obowiązki podatnika,
7) co jest datą wystawienia faktury w przypadku awarii?
8) co jest datą otrzymania faktury w przypadku awarii?
9) awaria totalna – brak możliwości umieszczania komunikatów w KSeF – co robić?
10) wystawianie faktur w czasie awarii totalnej,
11) obowiązki podatnika po usunięciu awarii,
12) dostęp do faktur w okresie awarii.

7. Niedostępność KSeF:

1) komunikaty,
2) jak wystawiać faktury w okresie niedostępności?
3) co należy zrobić po upływie okresu niedostępności?
4) co jeżeli po usunięciu niedostępności KSeF wystąpi awaria?
5) dostęp do faktur w okresie niedostępności KSeF.

8. Sankcje związane z uchybieniem obowiązkom KSeF:

1) uchybienie obowiązkowi wystawienia faktury w KSeF,
2) wystawienie faktury niezgodnej z wzorem,
3) nieprzesłanie do KSeF faktury po usunięciu awarii lub po upływie okresu niedostępności,
4) forma nakładania sankcji,
5) jak organy będą identyfikowały uchybienia?
6) sankcje z ustawy VAT oraz ich wpływ na KKS.

II. FAKTURY KORYGUJĄCE PO WPROWADZENIU KSeF:

1. Wystawianie faktur korygujących – zagadnienia wprowadzające:

1) przypadki powodujące wystawienie faktury korygującej od dnia 1 lipca 2024 r.,
2) noty korygujące do 30 czerwca 2024 r. oraz od dnia 1 lipca 2024 r. (likwidacja),
3) czy od 1 lipca 2024 r. mogę wystawić notę korygującą do e-faktury?
4) czy od 1 lipca 2024 r. mogę wystawić notę korygującą do faktury papierowej?
5) czy od 1 lipca 2024 r. mogę wystawić notę korygującą do faktury elektronicznej?
6) czy od 1 lipca 2024 r. mogę wystawić duplikat noty korygującej wystawionej przed 1 lipca 2024 r.?

2. Faktury korygujące in minus:

1) wystawianie faktur korygujących w formie ustrukturyzowanej,
2) co z FV korygującymi wystawianymi po 30 czerwca 2024 r. do FV pierwotnych (korygowanych) sprzed 1 lipca 2024 r.?
3) rabaty naliczane po 30 czerwca 2024 r. do sprzedaży dokonanej przed 1 lipca 2024 r.,
4) zakres danych na fakturze korygującej,
5) dokumentowanie obniżenia przez sprzedawcę,
6) moment dokonania korekty przez sprzedawcę,
7) moment dokonania obniżenia podatku naliczonego przez nabywcę,
8) co z korektami WDT/eksportu towarów przez sprzedawcę?
9) co z korektami WNT oraz importu?
10) wystawianie faktur korygujących w okresie awarii/niedostępności KSeF.

3. Faktury korygujące in plus:

1) wystawianie faktur korygujących w formie ustrukturyzowanej,
2) co z FV korygującymi wystawianymi po 30 czerwca 2024 r. do FV pierwotnych (korygowanych) sprzed 1 lipca 2024 r.?
3) zakres danych na fakturze korygującej,
4) dokumentowanie podwyższenia podstawy przez sprzedawcę,
5) moment dokonania korekty przez sprzedawcę,
6) moment dokonania podwyższenia podatku naliczonego przez nabywcę,
7) co z korektami WDT/eksportu towarów przez sprzedawcę?
8) co z korektami WNT?
9) co z korektami importu?
10) wystawianie faktur korygujących w okresie awarii KSeF.

III. FAKTURY ZALICZKOWE PO WPROWADZENIU KSEF.

1. Kiedy mamy obowiązek wystawienia FV zaliczkowej?
2. Kiedy FV zaliczkowa musi być wystawiona w KSeF?
3. Otrzymanie zaliczki przed 1 lipca 2024 r. i wystawianie FV po 30 czerwca 2024 r. – czy muszę wystawić e-fakturę?
4. Obowiązek podatkowy w przypadku faktur zaliczkowych.
5. Zaliczka a WDT.
6. Zaliczka a eksport.
7. Kilka zaliczek do jednej transakcji – jak fakturować?
8. Otrzymanie zaliczki na poczet transakcji wykonanej w tym samym miesiącu.
9. Zakres danych na fakturze zaliczkowej.

IV. FAKTURY WALUTOWE PO WPROWADZENIU KSeF:

1. Nowe zasady przeliczania faktur walutowych:
a) faktury papierowe,
b) faktury elektroniczne,
c) e-faktury.
2. Jak przeliczać faktury korygujące walutowe in minus?
3. Jak przeliczać faktury korygujące walutowe in plus?

V. SZCZEGÓLNE WYMOGI DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA FAKTURY.

1. Szczególne wymogi dotyczące płatności objętych obligatoryjnym MPP,
2. Nowy zakres danych w poleceniach przelewów w zakresie transakcji innych niż wymienione w pkt 1,
3. Kogo obejmuje nowy obowiązek?
4. Weryfikacja statusu sprzedawcy,
5. Wyłączenia spod obowiązku.

VI. ZAGADNIENIA DODATKOWE.

1. Duplikaty faktur:
1) duplikowanie faktur w postaci papierowej od dnia 1 lipca 2024 r.
2) duplikowanie faktur w postaci elektronicznej od dnia 1 lipca 2024 r.
3) duplikowanie e-faktury od dnia 1 lipca 2024 r.
2. Archiwizowanie faktur:
1) okres archiwizowania faktur:
a) w postaci e-faktury,
b) w postaci elektronicznej,
c) w postaci papierowej,
2) archiwizacja a przedawnienie zobowiązań,
3) archiwizacja a ustawa o rachunkowości
3. Nowe terminy zwrotu VAT:
1) skrócenie terminu podstawowego z 60 do 40 dni,
2) przepisy przejściowe dot. skrócenia terminu,
3) nowe zasady doręczeń pism związanych z wydłużeniem terminu zwrotu
4. Faktury VAT RR w dobie KSeF.

Pobierz program szkolenia: 10.01 KSeF (Wojciech Safian) oferta.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin: 10.01.2024, godz. 9:00 – 14:30

Pakiet standard: 399 zł + 23% VAT/os.

Pakiet premium: 449 zł + 23% VAT/os.

Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: 10.01 KSeF (Wojciech Safian) formularz.pdf


Inne szkolenia tego prowadzącego:


Kliknij tutaj żeby zobaczyć więcej szkoleń.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube