Szkolenie online: Zmiany w prawie pracy 2023. Stan prawny sierpień

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

baner do maila szablon 5

w szczególności NOWOŚCI:

– ochrona sygnalistów,
- odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego i jego konsekwencje dla pracodawców,
- nowe postanowienia umowy o pracę,
- zmiany w zakresie okresu trwania umowy o pracę na okres próbny,
- możliwości wnioskowania przez pracownika o zmianę dotychczasowych warunków zatrudnienia,
- zmiany w zakresie wypowiadania umów na czas określony
- nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem oraz dodatkowe zwolnienia od pracy

Dla kogo jest to szkolenie? 

- dla pracowników działów HR, kadr, płac

- dla osób zarządzających tymi działami

- dla osób pełniących funkcje pracodawców

Prelegent: Agnieszka Bagieńska-Petryka - radca prawny, specjalizuje się w prawie pracy, prawie spółek, prawie korporacyjnym, prawie rodzinnym i spadkowym. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kopernika w Toruniu. Od stycznia 2000 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w środowisku korporacyjnym, a także obsługując indywidualnych klientów. Prowadzi własną kancelarię Petryka Kancelaria Prawna – świadcząc pomoc prawną dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Specjalizuje się w prawie pracy. Autorka licznych publikacji prasowych oraz uczestniczka audycji radiowych (m.in. PolskieRadio.pl, INFOR.pl, pulsHR.pl, GazetaPrawna.pl.)

Termin: 31.08.2023, godz. 9:30 – 14.00

Cena: 349 zł  + 23% VAT/os.

Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu 
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia).

Sposób zapłaty: faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się na platformie Clickmeeting/Myownconference

 

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Pobierz oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych i prześlij w ślad za zgłoszeniem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program szkolenia

 

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego i jego konsekwencje dla pracodawców:

 1. Zmiany w zakresie podlegania badaniom lekarskim.
 2. Zmiany w zakresie szkoleń BHP.
 3. Powrót tzw. fikcji doręczenia pism wysyłanych pracownikowi po dwukrotnym awizo.
 4. Wypowiedzenie zakazu konkurencji – zmiany.
 5. Udzielanie zaległych urlopów.
 6. Ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań.
 7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zmiany.
 8. Dokumenty pobytowe cudzoziemców.

Zmiany w urlopach rodzicielskich i ojcowskim

 1. Wymiar urlopu rodzicielskiego.
 2. Wniosek o urlop rodzicielski - forma i termin.
 3. Czy można podzielić urlop na części?
 4. Czy można przenieść cały urlop na inną osobę?
 5. Czy oboje rodzice mogą być równocześnie na urlopie rodzicielskim ?
 6. Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego.
 7. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego.
 8. Urlop rodzicielski a przyjęcie dziecka na wychowanie.
 9. Urlop rodzicielski a urlop wypoczynkowy.
 10. Skrócenie okresu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego.

Zmiany w zakresie pozostałych uprawnień związanych z rodzicielstwem

 1. Zmiany w urlopach wychowawczych w zakresie obniżonego wymiaru czasu pracy.
 2. Zmiany w zakresie ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę kobiet w ciąży, w okresie urlopu macierzyńskiego, w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego oraz wniosku o elastyczną organizację pracy.
 3. Elastyczna organizacja pracy dla pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia 8-mego roku życia. Czy pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek w zakresie elastycznej organizacji pracy ?
 4. Zmiany w zasiłkach macierzyńskich – zasady obliczania.

Nowe zwolnienia od pracy dla pracowników

 1. Nowe zwolnienie od pracy dla pracownika w wymiarze 2 dni z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.
 2. Nowość urlop opiekuńczy - 5 dni w roku kalendarzowym – warunki jego otrzymania.

Zmiany w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę/informacji o warunkach zatrudnienia. Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony.

 1. Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę na okres próbny.
 2. Wprowadzenie zasady zależności między okresem trwania umowy na okres próbny a okresem trwania umowy na czas określony.
 3. Zmiany w zakresie treści umów o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem umów o pracę na czas określony oraz umów o pracę na okres próbny.
 4. Zmieniona informacja o warunkach zatrudnienia. Szczegółowe informacje.
 5. Zmiany w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia przekazywanej pracownikowi lub współpracownikowi/zleceniobiorcy wyjeżdżającemu do pracy za granicę na okres dłuższy niż kolejne 4 tygodnie.
 6. Obowiązek uzasadniania przez pracodawcę wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony.

Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia

 1. W jakich sytuacjach pracownicy będą mogli składać wniosek o zmianę warunków zatrudnienia? Jak często pracownik będzie mógł złożyć taki wniosek? Czy wniosek pracownika będzie dla pracodawcy wiążący?
 2. Możliwości dochodzenia roszczeń przez pracowników w razie naruszenia przez pracodawcę nowych regulacji prawnych.

Praca zdalna w  Kodeksie  pracy

 1. Okazjonalna praca zdalna. Czy pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek pracownika ?
 2. Okazjonalna praca zdalna dla rodziców wychowujących dzieci do ukończenia 4 roku życia, pracownicy w ciąży, pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. Procedura wprowadzenia pracy zdalnej w firmie. Czy pracodawca ma obowiązek jej określenia ?
 4. Zasady ustalenia świadczenia pracy w sposób zdalny – kiedy na podstawie polecenia pracodawcy a kiedy na podstawie porozumienia ?
 5. Kiedy pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy w sposób zdalny ?
 6. Przyjazd do biura pracownika pracującego zdalnie – konieczność pokrycia przez pracodawcę kosztów delegacji.
 7. Sposób ustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej u pracodawcy.
 8. Pokrywanie przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej – ryczałt czy zwrot kosztów ?
 9. Obowiązek wprowadzenia przez pracodawcę procedury ochrony danych osobowych.
 10. Przeprowadzanie przez pracodawcę kontroli wykonywania pracy zdalnej.
 11. BHP a praca zdalna.

Wzory wniosków w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej

 1. Wzór wniosku o okazjonalną pracę zdalną (24 dni w ciągu roku).
 2. Wzór wniosku o pracę zdalną.

Zmiany w treści świadectwa pracy

 1. Zmiany w treści świadectwa pracy dotyczące min. obowiązku uwzględnienia informacji obejmujących min:
 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej,
 • Liczbę dni urlopu opiekuńczego,
 • Liczbę dni pracy zdalnej okazjonalnej
 1. Omówienie nowego wzoru świadectwa pracy wynikającego z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, obowiązującego od dnia 23 maja 2023 r.

Sygnalista w zakładzie pracy – nowość dla pracodawców

 1. Obowiązki pracodawcy w związku z wprowadzeniem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów).
 2. Ochrona sygnalisty i jej zakres.
 3. Procedura sygnalizowania - co powinien zawierać taki dokument i jaki jest tryb jego wydania?
 4. Sankcje w przypadku naruszenia przepisów o sygnalistach.
 5. Jakich pracodawców obowiązują nowe przepisy i w jakim terminie pracodawcy muszą wprowadzić odpowiednie dokumenty wewnętrzne w tym zakresie.

Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej w związku wprowadzeniem pracy zdalnej i kontroli  trzeźwości

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczejU.z 2023 r. poz. 471).
 2. Wprowadzenie kolejnej, piątej części akt osobowych oznaczonej literą „E” i zawartość tej części.
 3. Poszerzenie katalogu dokumentów przechowywanych w części B akt osobowych o potwierdzenie poinformowania pracownika o wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracowników oraz dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej.

 

Pobierz program szkolenia: 31.08.2023 Zmiany w prawie pracy oferta.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin szkolenia: 31.08.2023, godz. 9:30 – 14.00

Cena szkolenia: 349 zł  + 23% VAT/os

 

Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu 
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia).

Sposób zapłaty: faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z instrukcją postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania. Wymagania techniczne: dostęp do Internetu i komputer z głośnikiem.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: 31.08.2023 Zmiany w prawie pracy formularz.pdf


Inne szkolenia tego prowadzącego:


Kliknij tutaj żeby zobaczyć więcej szkoleń.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube