facebook events

Szkolenie online: Zmiany w prawie pracy 2023. Stan prawny sierpień

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

baner do maila szablon 5

w szczególności NOWOŚCI:

– ochrona sygnalistów,
- odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego i jego konsekwencje dla pracodawców,
- nowe postanowienia umowy o pracę,
- zmiany w zakresie okresu trwania umowy o pracę na okres próbny,
- możliwości wnioskowania przez pracownika o zmianę dotychczasowych warunków zatrudnienia,
- zmiany w zakresie wypowiadania umów na czas określony
- nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem oraz dodatkowe zwolnienia od pracy

Dla kogo jest to szkolenie? 

- dla pracowników działów HR, kadr, płac

- dla osób zarządzających tymi działami

- dla osób pełniących funkcje pracodawców

Prelegent: Agnieszka Bagieńska-Petryka - radca prawny, specjalizuje się w prawie pracy, prawie spółek, prawie korporacyjnym, prawie rodzinnym i spadkowym. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kopernika w Toruniu. Od stycznia 2000 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w środowisku korporacyjnym, a także obsługując indywidualnych klientów. Prowadzi własną kancelarię Petryka Kancelaria Prawna – świadcząc pomoc prawną dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Specjalizuje się w prawie pracy. Autorka licznych publikacji prasowych oraz uczestniczka audycji radiowych (m.in. PolskieRadio.pl, INFOR.pl, pulsHR.pl, GazetaPrawna.pl.)

Termin: 31.08.2023, godz. 9:30 – 14.00

Cena: 349 zł  + 23% VAT/os.

Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu 
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia).

Sposób zapłaty: faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Szkolenie odbędzie się na platformie Clickmeeting/Myownconference

 

Dla instytucji budżetowych i firm, które finansują szkolenie w ponad 70% z środków publicznych, istnieje możliwość wystawienia faktury VAT ze stawką zwolnioną. Pobierz oświadczenie o finansowaniu usługi szkoleniowej ze środków publicznych i prześlij w ślad za zgłoszeniem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program szkolenia

 

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego i jego konsekwencje dla pracodawców:

 1. Zmiany w zakresie podlegania badaniom lekarskim.
 2. Zmiany w zakresie szkoleń BHP.
 3. Powrót tzw. fikcji doręczenia pism wysyłanych pracownikowi po dwukrotnym awizo.
 4. Wypowiedzenie zakazu konkurencji – zmiany.
 5. Udzielanie zaległych urlopów.
 6. Ograniczenie wysokości odpraw i odszkodowań.
 7. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zmiany.
 8. Dokumenty pobytowe cudzoziemców.

Zmiany w urlopach rodzicielskich i ojcowskim

 1. Wymiar urlopu rodzicielskiego.
 2. Wniosek o urlop rodzicielski - forma i termin.
 3. Czy można podzielić urlop na części?
 4. Czy można przenieść cały urlop na inną osobę?
 5. Czy oboje rodzice mogą być równocześnie na urlopie rodzicielskim ?
 6. Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego.
 7. Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą u dotychczasowego.
 8. Urlop rodzicielski a przyjęcie dziecka na wychowanie.
 9. Urlop rodzicielski a urlop wypoczynkowy.
 10. Skrócenie okresu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego.

Zmiany w zakresie pozostałych uprawnień związanych z rodzicielstwem

 1. Zmiany w urlopach wychowawczych w zakresie obniżonego wymiaru czasu pracy.
 2. Zmiany w zakresie ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę kobiet w ciąży, w okresie urlopu macierzyńskiego, w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego oraz wniosku o elastyczną organizację pracy.
 3. Elastyczna organizacja pracy dla pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia 8-mego roku życia. Czy pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek w zakresie elastycznej organizacji pracy ?
 4. Zmiany w zasiłkach macierzyńskich – zasady obliczania.

Nowe zwolnienia od pracy dla pracowników

 1. Nowe zwolnienie od pracy dla pracownika w wymiarze 2 dni z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.
 2. Nowość urlop opiekuńczy - 5 dni w roku kalendarzowym – warunki jego otrzymania.

Zmiany w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę/informacji o warunkach zatrudnienia. Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony.

 1. Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę na okres próbny.
 2. Wprowadzenie zasady zależności między okresem trwania umowy na okres próbny a okresem trwania umowy na czas określony.
 3. Zmiany w zakresie treści umów o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem umów o pracę na czas określony oraz umów o pracę na okres próbny.
 4. Zmieniona informacja o warunkach zatrudnienia. Szczegółowe informacje.
 5. Zmiany w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia przekazywanej pracownikowi lub współpracownikowi/zleceniobiorcy wyjeżdżającemu do pracy za granicę na okres dłuższy niż kolejne 4 tygodnie.
 6. Obowiązek uzasadniania przez pracodawcę wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony.

Wniosek o zmianę warunków zatrudnienia

 1. W jakich sytuacjach pracownicy będą mogli składać wniosek o zmianę warunków zatrudnienia? Jak często pracownik będzie mógł złożyć taki wniosek? Czy wniosek pracownika będzie dla pracodawcy wiążący?
 2. Możliwości dochodzenia roszczeń przez pracowników w razie naruszenia przez pracodawcę nowych regulacji prawnych.

Praca zdalna w  Kodeksie  pracy

 1. Okazjonalna praca zdalna. Czy pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek pracownika ?
 2. Okazjonalna praca zdalna dla rodziców wychowujących dzieci do ukończenia 4 roku życia, pracownicy w ciąży, pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 3. Procedura wprowadzenia pracy zdalnej w firmie. Czy pracodawca ma obowiązek jej określenia ?
 4. Zasady ustalenia świadczenia pracy w sposób zdalny – kiedy na podstawie polecenia pracodawcy a kiedy na podstawie porozumienia ?
 5. Kiedy pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy w sposób zdalny ?
 6. Przyjazd do biura pracownika pracującego zdalnie – konieczność pokrycia przez pracodawcę kosztów delegacji.
 7. Sposób ustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej u pracodawcy.
 8. Pokrywanie przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej – ryczałt czy zwrot kosztów ?
 9. Obowiązek wprowadzenia przez pracodawcę procedury ochrony danych osobowych.
 10. Przeprowadzanie przez pracodawcę kontroli wykonywania pracy zdalnej.
 11. BHP a praca zdalna.

Wzory wniosków w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej

 1. Wzór wniosku o okazjonalną pracę zdalną (24 dni w ciągu roku).
 2. Wzór wniosku o pracę zdalną.

Zmiany w treści świadectwa pracy

 1. Zmiany w treści świadectwa pracy dotyczące min. obowiązku uwzględnienia informacji obejmujących min:
 • Zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej,
 • Liczbę dni urlopu opiekuńczego,
 • Liczbę dni pracy zdalnej okazjonalnej
 1. Omówienie nowego wzoru świadectwa pracy wynikającego z rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, obowiązującego od dnia 23 maja 2023 r.

Sygnalista w zakładzie pracy – nowość dla pracodawców

 1. Obowiązki pracodawcy w związku z wprowadzeniem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa (sygnalistów).
 2. Ochrona sygnalisty i jej zakres.
 3. Procedura sygnalizowania - co powinien zawierać taki dokument i jaki jest tryb jego wydania?
 4. Sankcje w przypadku naruszenia przepisów o sygnalistach.
 5. Jakich pracodawców obowiązują nowe przepisy i w jakim terminie pracodawcy muszą wprowadzić odpowiednie dokumenty wewnętrzne w tym zakresie.

Zmiany w zakresie dokumentacji pracowniczej w związku wprowadzeniem pracy zdalnej i kontroli  trzeźwości

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  z dnia 6 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczejU.z 2023 r. poz. 471).
 2. Wprowadzenie kolejnej, piątej części akt osobowych oznaczonej literą „E” i zawartość tej części.
 3. Poszerzenie katalogu dokumentów przechowywanych w części B akt osobowych o potwierdzenie poinformowania pracownika o wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracowników oraz dokumenty dotyczące wykonywania pracy zdalnej.

 

Pobierz program szkolenia: 31.08.2023 Zmiany w prawie pracy oferta.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin szkolenia: 31.08.2023, godz. 9:30 – 14.00

Cena szkolenia: 349 zł  + 23% VAT/os

 

Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu 
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia).

Sposób zapłaty: faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z instrukcją postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania. Wymagania techniczne: dostęp do Internetu i komputer z głośnikiem.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: 31.08.2023 Zmiany w prawie pracy formularz.pdf


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

Oferta Szkoleń

Nasza firma specjalizuje się w organizacji szkoleń dla pracowników działów księgowo-kadrowych. Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń, zarówno otwartych, jak i zamkniętych, dedykowanych firmom, spółdzielniom mieszkaniowym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom oświatowym.

Szkolenia dla Wszystkich Poziomów Zaawansowania

W naszej ofercie znajdują się szkolenia dostosowane do różnych poziomów zaawansowania. Zarówno doświadczeni pracownicy, jak i osoby rozpoczynające karierę w działach księgowo-kadrowych, znajdą u nas odpowiednie kursy. Nasze szkolenia obejmują takie tematy jak:

 • Rachunkowość
 • Zagadnienia podatkowe
 • Prawo pracy
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Systemy informacji oświatowej
 • Skuteczna windykacja
 • Ochrona danych osobowych (RODO)

Lokalizacja i Dostępność

Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju, w największych aglomeracjach, takich jak Kraków, Katowice, Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź, Lublin oraz Rzeszów. Dzięki temu nasi klienci mogą skorzystać z oferty szkoleniowej bez konieczności dalekich podróży.

Praktyczny Charakter Szkoleń

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów – trenerów z dużym doświadczeniem zawodowym i doskonałym przygotowaniem merytorycznym. Dzięki temu największą zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny charakter. Podstawą kursów są przykłady i ćwiczenia, które pomagają uczestnikom zdobyć praktyczne umiejętności.

Indywidualne Podejście

Podczas każdego szkolenia staramy się zapewnić uczestnikom indywidualne konsultacje. Traktujemy każdego klienta indywidualnie, starając się przekazać maksimum wiedzy i nauczyć praktycznych umiejętności potrzebnych w życiu zawodowym.

Profesjonalna Obsługa

Nasi wykwalifikowani pracownicy biurowi cechują się fachowością, uprzejmością i zaangażowaniem, co sprawia, że współpraca z nami to wygoda i prawdziwa przyjemność. Jesteśmy po to, aby ułatwić Państwu życie i sprawić, że kontakt z firmą szkoleniową będzie spełnieniem Państwa oczekiwań.

Dlaczego Warto Wybrać Nasze Szkolenia?

Praktycy i specjaliści – nasi wykładowcy to topowi specjaliści w swojej dziedzinie, o bogatym doświadczeniu i szerokim spojrzeniu na omawiany temat.

Lunch i serwis kawowy – w cenie każdego szkolenia stacjonarnego oferujemy lunch oraz bogaty serwis kawowy.

Wysoki standard obiektów – nasze szkolenia odbywają się w wysokiej jakości obiektach i salach konferencyjnych, zlokalizowanych w dogodnych, dobrze skomunikowanych miejscach.

Kontakt z wykładowcami – możliwość nawiązania kontaktu z wykładowcami w przerwach oraz po zakończeniu szkoleń.

Certyfikat i materiały szkoleniowe – każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

Teoria i praktyka – łączymy teorię z praktyką, którą wykorzystasz w swojej codziennej pracy.

Doświadczenie – działamy w branży od 18 lat, co przekłada się na wysoką jakość usług i tysiące przeprowadzonych szkoleń.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z profesjonalnych szkoleń, które pomogą Państwu zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę w zakresie księgowości i kadr.

Szkolenia z Podatku VAT

Szkolenia z VAT dla Księgowych

Szkolenia z VAT dla księgowych to specjalistyczne kursy, które mają na celu dostarczenie szczegółowej wiedzy na temat przepisów dotyczących podatku VAT. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo rozliczać VAT, jakie są najnowsze zmiany w przepisach oraz jak unikać najczęstszych błędów w praktyce księgowej. Szkolenia te są niezbędne dla księgowych pracujących zarówno w małych firmach, jak i w dużych korporacjach.

Podatek VAT w Spółdzielniach Mieszkaniowych

Szkolenia z zakresu podatku VAT w spółdzielniach mieszkaniowych obejmują specyficzne zagadnienia związane z rozliczeniami w spółdzielniach. Kursy te pozwalają na dokładne poznanie przepisów dotyczących opodatkowania spółdzielni oraz na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Szkolenie z VAT

Szkolenie z VAT to kompleksowy kurs, który omawia wszystkie aspekty związane z podatkiem od wartości dodanej. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zasad opodatkowania, obowiązków podatkowych oraz prawidłowego wypełniania deklaracji VAT. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat VAT i poprawić swoje umiejętności praktyczne.

Szkolenia z Prawa Pracy

Szkolenia z Prawa Pracy

Szkolenia z Prawa Pracy to kursy, które dostarczają kompleksowej wiedzy na temat przepisów regulujących stosunki pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo interpretować i stosować przepisy Kodeksu Pracy oraz jakie są najnowsze zmiany w przepisach.

Szkolenie z Prawa Pracy Online

Szkolenie z prawa pracy online to wygodna forma zdobywania wiedzy, która umożliwia uczestnikom naukę w dowolnym miejscu i czasie. Kursy te obejmują wszystkie kluczowe zagadnienia związane z prawem pracy, w tym interpretację przepisów, prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników.

Zmiany w Kodeksie Pracy

Szkolenia dotyczące zmian w Kodeksie Pracy koncentrują się na najnowszych nowelizacjach i ich praktycznym zastosowaniu. Uczestnicy dowiedzą się, jak te zmiany wpływają na codzienną pracę oraz jakie nowe obowiązki zostały nałożone na pracodawców i pracowników.

Ceny Transferowe

Dokumentacja Cen Transferowych Szkolenie

Szkolenie z dokumentacji cen transferowych to kurs, który omawia zasady tworzenia dokumentacji cen transferowych oraz najnowsze wymagania prawne w tym zakresie. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, jak prawidłowo sporządzać dokumentację, aby spełniała ona wszystkie wymogi ustawowe.

Szkolenie z Cen Transferowych

Szkolenie z cen transferowych to kurs skierowany do osób zajmujących się międzynarodowymi transakcjami wewnątrzgrupowymi. Uczestnicy nauczą się, jak prawidłowo ustalać ceny transferowe oraz jak unikać ryzyka związanego z kontrolami podatkowymi.

Szkolenia RODO

Szkolenia z RODO

Szkolenia z RODO to kursy, które dostarczają wiedzy na temat ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe, jakie są obowiązki administratorów danych oraz jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie przepisów.

Szkolenie RODO Online

Szkolenie RODO online umożliwia zdobycie wiedzy na temat ochrony danych osobowych w wygodny sposób, bez konieczności wychodzenia z domu. Kursy te są skierowane do pracowników różnych działów, którzy na co dzień przetwarzają dane osobowe.

Szkolenie RODO dla Pracowników

Szkolenie RODO dla pracowników to kurs, który koncentruje się na praktycznych aspektach ochrony danych osobowych w miejscu pracy. Uczestnicy nauczą się, jak chronić dane klientów i pracowników oraz jakie są ich obowiązki w zakresie przetwarzania danych.

Szkolenia z Ochrony Danych Osobowych

Szkolenia z ochrony danych osobowych obejmują wszystkie aspekty związane z przetwarzaniem i ochroną danych zgodnie z przepisami RODO. Kursy te są skierowane zarówno do osób odpowiedzialnych za ochronę danych, jak i do pracowników mających dostęp do danych osobowych.

Szkolenia z RODO dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Szkolenia z RODO dla spółdzielni mieszkaniowych to kursy, które omawiają specyficzne wymagania dotyczące ochrony danych w spółdzielniach. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat prawidłowego przetwarzania danych mieszkańców oraz obowiązków spółdzielni w zakresie ochrony danych.

Szkolenie RODO dla Firm

Szkolenie RODO dla firm to kurs, który przygotowuje przedsiębiorstwa do wdrożenia skutecznych procedur ochrony danych osobowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak zapewnić zgodność z przepisami RODO oraz jak minimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych.

Szkolenia Rachunkowo-Księgowe

Szkolenia Księgowe Online

Szkolenia księgowe online to kursy, które umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu rachunkowości i księgowości w formie zdalnej. Uczestnicy mogą uczyć się w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala na elastyczne dopasowanie nauki do własnych potrzeb.

Szkolenia dla Księgowych

Szkolenia dla księgowych to kursy, które dostarczają szczegółowej wiedzy na temat prowadzenia księgowości. Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Szkolenia Wyjazdowe dla Księgowych

Szkolenia wyjazdowe dla księgowych to kursy, które łączą naukę z możliwością odpoczynku w atrakcyjnych lokalizacjach. Uczestnicy mogą zdobyć wiedzę oraz wymieniać się doświadczeniami z innymi profesjonalistami w komfortowych warunkach.

Szkolenia Rachunkowe

Szkolenia rachunkowe to kursy, które obejmują wszystkie aspekty związane z rachunkowością, od podstawowych zasad po zaawansowane techniki rachunkowości. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić rachunki oraz jakie są najnowsze zmiany w przepisach.

Szkolenia dla Biur Rachunkowych

Szkolenia dla biur rachunkowych to kursy skierowane do pracowników biur rachunkowych, które dostarczają wiedzy na temat efektywnego prowadzenia księgowości dla różnych klientów. Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do zarządzania księgowością wielu firm jednocześnie.

Szkolenia Kadry i Płace

Szkolenia dla Kadrowych

Szkolenia dla kadrowych to kursy, które dostarczają wiedzy na temat zarządzania kadrami oraz płacami. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą, jakie są obowiązki kadrowego oraz jak skutecznie zarządzać wynagrodzeniami.

Kadry Szkolenie

Kadry szkolenie to kurs, który omawia wszystkie aspekty związane z zarządzaniem kadrami. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat prawa pracy, rekrutacji, zarządzania zasobami ludzkimi oraz systemów wynagrodzeń.

Szkolenia Online dla Kadr

Szkolenia online dla kadr to kursy, które umożliwiają zdobycie wiedzy na temat zarządzania kadrami w formie zdalnej. Uczestnicy mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, co pozwala na elastyczne dopasowanie nauki do własnych potrzeb.

Szkolenia dla Księgowych

Szkolenia dla księgowych obejmują również aspekty związane z kadrami i płacami. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo rozliczać wynagrodzenia oraz jakie są obowiązki księgowego w zakresie zarządzania kadrami.

Szkolenia z Płac

Szkolenia z płac to kursy, które dostarczają szczegółowej wiedzy na temat rozliczania wynagrodzeń. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację płacową, jakie są obowiązki pracodawcy oraz jak unikać błędów w rozliczeniach płacowych.

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube