Szkolenie online: Estoński CIT w 2024 roku

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

13

Ryczałt od przychodów spółek (tzw. „estoński CIT”) to obecnie jedno z najatrakcyjniejszych rozwiązań podatkowych pozwalających w sposób legalny oraz relatywnie prosty znacznie obniżyć wysokość zobowiązań podatkowych, a ponadto poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa. Dzięki licznym modyfikacjom, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2022 r. oraz kilku poprawkom od 2023 r. stanowi rozwiązanie niemalże bezkosztowe (brak obowiązkowych nakładów inwestycyjnych). Dlatego też zapoznanie się z tym zagadnieniem to absolutny „must have” dla właścicieli firm, dyrektorów finansowych, managerów, czy księgowych. 

Celem niniejszego szkolenia jest omówienie estońskiego CITu, tak abyście Państwo byli w stanie wdrożyć to rozwiązanie u siebie lub swoich klientów. Ponadto, zawiera on istotne treści dla podmiotów, które stosują tę formę opodatkowania.

Program szkolenia został skonstruowany w sposób, który ułatwia przyswojenie wiedzy; poruszone zostaną wszystkie kluczowe aspekty dla wdrożenia tego rozwiązania. Odniesiemy się także do bieżącej praktyki organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych. Dużą zaletą jest fakt, że trener realizujący szkolenie wdrożył ryczałt w kilkudziesięciu podmiotach.  Oznacza to solidną dawkę praktycznej wiedzy, a także porad zbudowanych na bazie doświadczeń wdrożeniowych. 

 

Korzyści:

 • kompleksowe i wyczerpujące omówienie modelu opodatkowania
 • przygotowanie do wdrożenia zmian w firmie
 • praktyczne przykłady i wskazówki
 • zrozumiały język
 • maksymalnie interaktywna formuła

Dla kogo:

 • właściciele firm
 • udziałowcy, akcjonariusze, wspólnicy spółek
 • managerowie
 • dyrektorzy finansowi
 • główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
 • pracownicy biur rachunkowych
 • wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
 • inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

 

Prelegent: Wojciech Safian - Założyciel i właściciel CURIA REGIS Doradztwo podatkowe, doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz Polskiego Ładu, m.in. „Składka zdrowotna w biznesie w 2022 roku (ODDK, Gdańsk 2022), w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Twórca kampanii „PO CO” (www.reorganizacje.pl). Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec.

Termin: 16.10.2023, godz. 9:00 – 14:30

Koszt uczestnictwa:

pakiet standard: 399 zł + 23%VAT         

pakiet premium (+ nagranie):  449 zł + 23% VAT

Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Program szkolenia

 

 1. Czy ryczałt jest atrakcyjny podatkowo?
 1. Wybór ryczałtu – wyłączenia podmiotowe:
 • zagadnienia ogólne,
 • branża finansowa – przedsiębiorstwa finansowe i instytucje pożyczkowe,
 • podmioty działające w SSE oraz podmioty, które otrzymały decyzję o wsparciu nowej inwestycji,
 • upadłość, likwidacja i restrukturyzacja,
 • podatnicy utworzeni wskutek reorganizacji spółek:
 1. zagadnienia ogólne,
 2. spółki tworzone w wyniku połączenia lub podziału (kategoria I),
 3. spółki tworzone z aportowaniem składników majątku pochodzących z likwidowanych podmiotów (kategoria II),
 4. pozostałe aporty (kategoria III),
 • podatnicy biorący udział w reorganizacjach:
 1. uwagi ogólne,
 2. podmioty podzielone przez wydzielenie,
 3. podatnicy aportujący do innych podmiotów,
 4. łączenie i podział spółek – spółki przejmowane,
 5. łączenie spółek – spółki przejmujące,
 6. podział spółek – spółki przejmujące,
 7. spółki otrzymujące wkład niepieniężny,
 8. łączenie oraz podziały spółek i podmioty przejmujące oraz podmioty otrzymujące wkład niepieniężny – zarządzanie ryzykiem podatkowym,
 9. ryczałt, a podmioty przekształcane.
 1. Warunki, które należy spełnić, aby móc wybrać opodatkowanie ryczałtem:
 • wprowadzenie,
 • struktura przychodów:
 1. zagadnienia wstępne i współczynnik 50%,
 2. przychody z działalności gospodarczej pochodzące z wierzytelności – factoring,
 3. przychody ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 4. prawa autorskie i prawa własności przemysłowej,
 5. problematyka sprzedaży do podmiotów powiązanych,
 • struktura właścicielska spółki i wymogi dotyczące jej działowców/akcjonariuszy/wspólników,
 • zaangażowanie kapitałowe spółki oraz lokowanie nadwyżek finansowych.
 1. Wybór ryczałtu i obowiązki rozliczeniowe z tym związane:
 • wybór ryczałtu – jak to zrobić?
 • obowiązek składania oświadczeń przez udziałowców, akcjonariuszy i wspólników spółek:
 1. informacje ogólne.
 2. zakres oświadczenia oraz jego wzór.
 • wybór ryczałtu – rok podatkowy oraz księgi rachunkowe,
 • okres opodatkowania ryczałtem i automatyczna prolongata,
 • wyodrębnienie zysków, wyrównanie wyniku finansowego i podatkowego oraz raportowanie w tym zakresie,
 • dochód z przekształcenia.

              

 1. Przesłanki, które należy spełniać podczas opodatkowania ryczałtem oraz skutki ich naruszenia:
 • wprowadzenie,
 • struktura przychodów,
 • wskaźniki zatrudnienia:
 1. moment utraty prawa do opodatkowania ryczałtem,
 2. wskaźniki zatrudnienia: umowy o pracę,
 3. wskaźniki zatrudnienia: umowy zlecenia,
 4. wskaźniki mieszane: umowy o pracę i umowy zlecenia,
 5. wskaźniki zatrudnienia dla małych podatników,
 6. wskaźniki zatrudnienia dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności,
 • naruszenie wymogów dotyczących struktury właścicielskiej i zaangażowania kapitałowego,
 • sporządzanie sprawozdania wg zasad MSR oraz istotne uchybienia w prowadzeniu ksiąg,
 • przejęcie innego podmiotu przez podatnika opodatkowanego ryczałtem:
 1. zagadnienia ogólne,
 2. przejęcie innego podmiotu w drodze łączenia spółek,
 3. przejęcie innego podmiotu w drodze jego podziału,
 4. przejęcie innego podmiotu bez utraty prawa do opodatkowania ryczałtem – jak to zrobić?
 • przejęcie podatnika opodatkowanego ryczałtem przez inny podmiot.
 1. Przedmiot opodatkowania, stawki, terminy zapłaty oraz termin deklarowania:
 • zagadnienia wprowadzające,
 • stawki ryczałtu,
 • zysk netto przeznaczony do wypłaty,
 1. zagadnienia ogólne,
 2. wpływ ryczałtu na wysokość zysku netto,
 3. stawka podatku w przypadku utraty statusu małego podatnika,
 4. opodatkowanie wspólników,
 5. zaliczki na poczet zysku,
 • zysk netto przeznaczony na pokrycie straty,
 • „wyjście” z ryczałtu – opodatkowanie zysków wypracowanych, a niewypłaconych,
 • efektywność podatkowa transferowania zysku,
 • ukryte zyski:
 1. wprowadzenie,
 2. co stanowi ukryte zyski?
 3. wynajem spółce nieruchomości oraz ruchomych składników majątku przez firmę udziałowca lub firmę powiązaną z udziałowcem,
 4. pozostałe usługi realizowane przez udziałowca, akcjonariusza, wspólnika lub osobę powiązaną,
 5. wydatki reklamowe oraz koszty reprezentacji spółki opodatkowanej ryczałtem,
 6. odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowców, akcjonariuszy, wspólników lub osobę powiązaną,
 7. problematyka rynkowości świadczeń,
 8. samochody służbowe użytkowane przez członków zarządów, udziałowców oraz pracowników,
 9. zatrudnienie udziałowca, akcjonariusza, wspólnika lub osoby z nimi powiązanej,
 10. darowizny, giftpacki, prezenty,
 11. podstawa opodatkowania, stawka ryczałtu oraz termin zapłaty,
 • wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą:
 1. zagadnienia ogólne,
 2. udostępnienie pracownikom pojazdów, laptopów, telefonów do celów mieszanych,
 3. pakiety medyczne, karty multisport, wyjścia integracyjne, szkolenia dla pracowników,
 4. inicjatywy lokalne: fundowanie dróg lokalnych, działania pro ekologiczne, w tym związane z retencją, festyny itp.,
 5. podstawa opodatkowania, stawka i termin zapłaty,
 • dochód z nieujawnionych operacji gospodarczych,
 • zmiana wartości składników majątku,
 • deklarowanie ryczałtu.
 1. „Wyjście” z ryczałtu:
 • rezygnacja z opodatkowania ryczałtem,
 • uchybienie warunków opodatkowania ryczałtem,
 • rozliczenia podatkowe po "wyjściu".

 

Pobierz program szkolenia: 16.10.2023 Estoński CIT w 2024 roku oferta.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin: 16.10.2023, godz. 9:00 – 14:30

Koszt uczestnictwa:

pakiet standard: 399 zł + 23%VAT         

pakiet premium (+ nagranie):  449 zł + 23% VAT

Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja kończy się 2023-10-16 09:00
Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Pobierz formularz rejestracji: 16.10.2023 Estoński CIT w 2024 roku formularz.pdf


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube