Gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie naliczania i windykacji opłaty. Od początku – krok po kroku ABC!

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel: 12-661-53-35 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga! Szkolenie prowadzone przez PRAKTYKA.

- Jak poprawnie naliczyć zobowiązanie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ?

- Jak poprawnie przeprowadzić postępowanie podatkowe i postępowanie dowodowe w opłacie?

- Na co szczególnie zwraca uwagę SKO i RIO podczas czynności nadzorczych

Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie jej naliczenia, windykacji i egzekucji, w szczególności dla osób rozpoczynających pracę w JST lub z krótkim stażem zawodowym.

Szkolenie poprowadzi: wykładowca, praktyk – obecnie członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, przez wiele lat pracownik jednostki samorządu terytorialnego w wydziale podatkowym, miasta na prawach powiatu, w wydziale podatków lokalnych. Autorka wielu publikacji w Przeglądzie podatkowym, Procedurach Administracyjnych i Podatkowych, Finansach Publicznych- Miesięcznik Służb Finansowo–Księgowych; Prowadzi szkolenia o tematyce podatkowej, w tym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego ; autorka materiałów szkoleniowych.

Termin: 25.04.2024

Godziny: 09:00 – 14:00

Cena: 369 zł/os. - cena ostateczna

Więcej szczegółów do pobrania w ulotce.

✔ Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu 
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia).

Program szkolenia

Zagadnienia, które zostaną omówione podczas szkolenia:

- Prawo miejscowe – uchwały rady dot. opłaty najczęściej pojawiające się błędy wskazywane przez RIO, czy konieczne jest podejmowanie coroczne uchwał w sprawie opłaty;

- Kiedy obowiązują uchwały, ich wejście w życie – poprawność w rozumieniu RIO;

- Jak poprawnie naliczyć opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?;

- Skąd brać „szacunkowe wartości” do naliczenia opłaty?;

- Jakie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wprowadzić na terenie gminy?;

- Postanowienia o rozksięgowaniu wpłaty - zarachowanie nadpłat -  Ostatnie ZMIANY !!! Czy po 1 września 2023 r. koniecznie trzeba wystawić postanowienie o rozksięgowaniu wpłaty?

- Czy rada gminy może żądać dokumentów potwierdzających dane w deklaracji? Jeśli już to jakie i w jakich okolicznościach? Co kwestionują RIO w kraju?

- Deklaracje zerowe, czy trzeba składać? Czy z urzędu można korygować zobowiązanie nieaktualne?;

- Zmiana statusu właściciel nieruchomości – kto odpowiada za deklarację? Czy wspólnota /spółdzielnia odpowiada za deklaracje śmieciową czy jej zarząd?;

- Zabezpieczenie przed przedawnieniem – hipoteka/ zastaw skarbowy – kiedy i w jaki sposób skutecznie zabezpieczyć zaległość przed przedawnieniem? Z czym należy się spieszyć?;

- Czy możliwe jest wyegzekwowanie od zobowiązanego poniesionych kosztów podatkowych? Przykłady.

- Jak prawidłowo przeprowadzić przesłuchania świadka, oględziny nieruchomości? Kiedy, Kto i w jakich okolicznościach może dostarczyć dowód w sprawie?

 

Szczegółowy  program  szkolenia:

 1. Przepisy prawa – kiedy stosować Ordynację podatkową, a kiedy Kodeks postępowania administracyjnego. Czy postępowanie podatkowe to to samo co postępowanie administracyjne? Czym się kierować przy ustalaniu podstawy prawnej postępowania, na co zwraca uwagę SKO?
 1. Postępowanie w trybie ustawy Ordynacja podatkowa przy naliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym m.in.:
 • uchwały jst dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązkowe
  i fakultatywne;
 • jak wyliczyć maksymalne stawki opłaty „śmieciowej”;
 • obowiązek złożenia deklaracji i opłacania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: zmiany dot. nieruchomości wielolokalowej – wspólnoty, spółdzielnie;
 • domki letniskowe – Ważne regulacje prawne – błędy w uchwałach gmin;
 • źródło informacji o danych stanowiących podstawę naliczenia zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zamieszkiwanie, a zameldowanie, (m.in.: oględziny nieruchomości, sprawdzenie obowiązku przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, udział służb porządkowych w postępowaniu dowodowym)
 • Czy można wnioskować o dane z ewidencji innych organów, albo innych osób będących kontrahentami naszego mieszkańca w celu udowodnienia określonych faktów?

 – najnowsze orzecznictwo administracyjne i sądowe!;

 • obowiązkowe elementy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: obowiązek weryfikacji poprawności deklaracji, czynności sprawdzające, adnotacje na deklaracjach; Najczęstsze uwagi przy kontroli RIO!!! Na co należy zwrócić uwagę, aby nie narazić się na uwagi organu kontroli?
 • spójność wzoru deklaracji z pozostałymi uchwałami podjętymi w oparciu o ustawę
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • zmiana właściciela nieruchomości – czy należy składać deklarację „0”;
 • żądanie podawania danych osobowych współwłaścicieli w deklaracjach;
 • istnienie możliwości wprowadzenia w deklaracji rygoru odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – prawda czy fałsz – wyroki sądów;
 • zmiana stawki a obowiązek złożenia nowej deklaracji;
 • obwiązywanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  a wydanie przez organ decyzji określającej to zobowiązanie (skuteczne terminy do złożenia korekt);
 • zawieszenie postępowania, śmierć strony;
 • odpowiedzialność spadkobiercy zobowiązanego – zakres odpowiedzialności;
 • zwolnienie z ponoszenia opłaty, a ulga w jej opłacaniu – różnice;
 • ulga w trybie art. 67a Op ;
 • pomoc uchodźcom wojennym – zwolnienia i ulgi, jakie zwolnienia/ ulgi można wprowadzić;
 • kontrola posiadania umów o odbiorze odpadów – warunki przeprowadzenia kontroli ;
 • opłata podwyższona i jej znaczenie;
 • wpływ braku segregacji odpadów na utratę prawa do zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów w świetle orzeczeń organów nadzoru.
 1. Postępowanie zabezpieczające:
 • hipoteka, zastaw skarbowy;
 • obowiązek współpraca wierzyciela i organu egzekucyjnego
 • Kto i kiedy ma obowiązek nadać klauzulę wykonalności – formy jej nadawania -Jaką formę respektują wydziały ksiąg wieczystych w przy sądach rejonowych?
 1. Koszty postępowania podatkowego:
 • podmioty zobowiązane do ich uiszczenia;
 • kiedy możemy mówić, że powstały koszty postępowania podatkowego;
 • rodzaje kosztów;
 • kiedy możemy żądać.
 1. Zasady przedawniania opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi, a także kosztów ubocznych poboru -koszty upomnień uwaga ZMIANY PRZEPISÓW!!!:
 • zasady i terminy dokonywania odpisów zobowiązań przedawnionych;
 • odpis kwot na kartach; Kiedy dokonywać odpisów?

Jak sprawdzić, czy doszło do przedawnienia?

 • dokumenty niezbędne do skutecznego podpisu z kart -wzór dokumentu.
 1. Wzory pism procesowych w wersji EDYTOWALNEJ.
 2. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Pobierz program szkolenia: Gospodarowanie odpadami komunalnymi program.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin: 25.04.2024

Godziny: 09:00 – 14:00

Cena: 369 zł/os. - cena ostateczna

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: Myownconference

Webinar obejmuje moduły pytań i odpowiedzi! 

Więcej szczegółów do pobrania w ulotce.

✔ Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu 
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia).

✔ Sposób zapłaty:

 • faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z instrukcją postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania. Wymagania techniczne: dostęp do Internetu i komputer z głośnikiem.

Organizator szkolenia oświadcza, że cała treść szkolenia (w tym materiały) dostępna po zalogowaniu do platformy jest przedmiotem praw autorskich. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, robienia zdjęć oraz dalszego przekazywania treści bez zgody właściciela praw autorskich

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja kończy się 2024-04-25 09:00
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu faktury VAT od Organizatora. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Pobierz formularz rejestracji: Gospodarowanie odpadami komunalnymi ABC - formularz.pdf


Inne szkolenia tego prowadzącego:

OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube