Szkolenie online: Fundusz socjalny 2024 w szczegółach -z uwzględnieniem wysokości odpisów socjalnych obowiązujących w 2024 roku

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundusz 21.03

Wykładowca prowadzi szkolenie praktycznie, podkreślając najnowsze zmiany przepisów, m.in. sposoby zmniejszenia obowiązków czy tymczasowe zmniejszenie limitów zwolnień PIT na świadczenia z funduszu. Dokładnie omawia pojęcia używane w sporządzaniu regulaminu socjalnego, jak członek rodziny osoby uprawnionej, prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, jedyny żywiciel rodziny, kryterium socjalne, średni dochód przypadający na członka rodziny. Instruuje, jak stworzyć wzorcowy regulamin ZFŚS i wydatkować jego środki. Kontrowersyjne zagadnienia ilustruje przykładami, wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów. Analizuje sposób sporządzania wielu dokumentów związanych z funduszem, zwracając uwagę na trudniejsze elementy.

Szkolenie ma formę warsztatów.

✴️ Dlaczego warto wziąć udział:

 • Doświadczona prelegentka
 • Praktyczny charakter
 • Rozwiązywanie realnych problemów 
 • Wykład interaktywny

✴️ Adresaci:

 • Przedstawiciele wszystkich jednostek realizujący rozliczenia i zajmujące się problematyką Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 • Pracownicy działów księgowo-płacowych
 • Pracodawców
 • Przedsiębiorców
 • Kadra kierownicza
 • Pracownicy administracji publicznej
 • Osoby zainteresowane poszerzeniem posiadanej już wiedzy

✴️ Cel szkolenia:

 • Poznasz najnowsze zmiany przepisów
 • Dowiesz się jak stworzyć wzorcowy regulamin ZFŚS i wydatkować jego środki
 • Sprawdzisz, kto i na jakie świadczenia socjalne może liczyć
 • Zapoznasz się z najtrudniejszymi i kontrowersyjnymi kazusami dotyczącymi funkcjonowania ZFŚS
 • Nauczysz się sporządzania wielu dokumentów związanych z funduszem, zwracając uwagę na trudniejsze elementy

Termin: 21.03.2024

Godziny: 9.00 – 13.30

Cena: 369 zł + VAT/os.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: ClickMeeting

Webinar moduły pytań i odpowiedzi! 

Prelegent: Renata Majewska - jest niezależnym ekspertem z prawa pracy, a zwłaszcza z obliczania wynagrodzeń w ujęciu praktycznym, doświadczonym wykładowcą z tych dziedzin i cenionym redaktorem prawnym. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Niemal bezpośrednio po finalizacji studiów rozpoczęła pracę w dziennikarstwie prawnym, najpierw w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a potem przez prawie 10 lat jako dziennikarka Działu Prawa „Rzeczpospolitej”. Przez ostatnie kilka lat działania w „Rzeczpospolitej” prowadziła dodatek poradniczy dla pracodawców z zakresu kadr i płac „DOBRA FIRMA”. To doświadczony szkoleniowiec z zakresu praktycznego rozliczania wynagrodzeń z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenie niemal wyłącznie w formie warsztatów. Cechą charakterystyczną Renaty Majewskiej jest podejście interdyscyplinarne – problem wyjaśnia kompleksowo w aspekcie prawa pracy, cywilnego, ubezpieczeń społecznych i podatkowego. Jest najlepszym specjalistą w swojej dziedzinie - rekordowa grupa na naszym szkoleniu online liczyła 470 osób!

Program szkolenia

Wykładowca prowadzi szkolenie praktycznie, podkreślając najnowsze zmiany przepisów, m.in. sposoby zmniejszenia obowiązków czy tymczasowe zmniejszenie limitów zwolnień PIT na świadczenia z funduszu. Dokładnie omawia pojęcia używane w sporządzaniu regulaminu socjalnego, jak członek rodziny osoby uprawnionej, prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, jedyny żywiciel rodziny, kryterium socjalne, średni dochód przypadający na członka rodziny. Instruuje, jak stworzyć wzorcowy regulamin ZFŚS i wydatkować jego środki. Kontrowersyjne zagadnienia ilustruje przykładami, wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów. Analizuje sposób sporządzania wielu dokumentów związanych z funduszem, zwracając uwagę na trudniejsze elementy.
Szkolenie ma formę warsztatów.

1) Zasady tworzenia ZFŚS
• obowiązek tworzenia funduszu
• odstąpienie od tworzenia funduszu lub obniżenie wysokości odpisów socjalnych
• kto wypłaca świadczenia urlopowe

2) Cel tworzenia i przeznaczenie funduszu
• obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi
• definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania
• dofinansowanie obiektów socjalnych
• tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

3) Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych
• katalog ustawowy osób uprawnionych (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin)
• pozyskiwanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na zgodnie z rozporządzeniem RODO
• osoby uprawnione na mocy regulaminu
• czy można różnicować świadczenia między pracownikami i emerytami;

4) Obliczanie odpisów na fundusz socjalny
• ustalanie przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
• statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty
• naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja
• naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września
• korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia

5) Przyznawanie pomocy socjalnej osobom uprawnionym
• regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe)
• analiza krok po kroku pojęć używanych w regulaminie socjalnym, np. członek rodziny, wspólne zaspokajanie potrzeb itd.
• komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja, protokoły z posiedzeń)
• kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp)
• weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego)
• zasady dokumentowania przyznanej pomocy
• czas przechowywania dokumentów socjalnych (interpretacja UODO)

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego i regulaminu działania komisji socjalnej;

6) Rodzaje świadczeń przyznawanych z zfśs i ich różnicowanie według kryterium socjalnego
• paczki dla dzieci
• karnety do klubu fitness
• zapomogi
• wczasy pod gruszą oraz organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu
• pożyczki mieszkaniowe z zfśs
• świadczenia na rzecz emerytów i rencistów
• dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży
• świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku umowy pożyczki mieszkaniowej z zfśs;

7) Sporządzanie regulaminu socjalnego krok po kroku
• rozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny
• budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu
• definicja rodziny w regulaminie socjalnym
• ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z zfśs
• ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny
• ujmowanie w regulaminie zfśś innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego)
• analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne
• procedura starań o świadczenia socjalne

STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku przykładowego regulaminu zfśs;

8) Utworzenie i działalność komisji socjalnej
• powołanie i ustalenie składu, w tym władz komisji
• organizacyjne zasady działania komisji (sposób obradowania, częstotliwość spotkań, podejmowanie decyzji o przyznaniu/nie przyznaniu pomocy socjalnej)
• regulamin działania komisji;

9) Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z zfśs
• zwiększone podczas epidemii limity ulg PIT
• świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy
• zasady ogólnego zwolnienia dla zfśs o charakterze składkowym i podatkowym
• ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży
• zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów
• ulgi z tytułu zapomóg;

10) Egzekucja ze świadczeń socjalnych
• odczytywanie zajęcia innych wierzytelności
• pełne czy ograniczone potrącenia
• współpraca z organem egzekucyjnym;

11) Sesja pytań i odpowiedzi

Pobierz program szkolenia: 21.03 Fundusz Socjalny-Renata Majewska.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin: 21.03.2024

Godziny: 9.00 – 13.30

Cena: 369 zł + VAT/os.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: ClickMeeting

Webinar moduły pytań i odpowiedzi! 

Więcej szczegółów do pobrania w ulotce.

✔ Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu 
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia).

✔ Sposób zapłaty:

 • faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z instrukcją postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania. Wymagania techniczne: dostęp do Internetu i komputer z głośnikiem.

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: formularz.pdf


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube