background

Szkolenia dla firm

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

VAT 2023 pakiet zmian

Miejsce szkolenia:

HOTEL SCANDIC
Piłsudskiego 49-57,  Wrocław
Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

Od dnia 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie kolejny pakiet zmian w podatku VAT. Zmiany te wynikają z dwóch ustaw i dotykają szeregu zagadnień, m.in. faktur korygujących w walucie obcej, rozpoznania VATu naliczonego z tytułu WNT, proporcji VAT, dokumentowania sprzedaży, czy rachunków VAT. Czeka nas również zwiększenie nadzoru nad transgraniczną sprzedaż na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE, co wymaga przyjrzenia się tego rodzaju transakcjom.

W ramach niniejszego szkolenia kompleksowo przeanalizujemy zagadnienia podlegające zmianom, tj. oprócz omówienia samych zmian, zajmiemy się również ich wpływem na codzienną praktykę w obszarze całej zmienianej materii. W trakcie szkolenia możecie Państwo zadawać pytania – w tym celu prowadzący wydzieli kilka paneli dyskusyjnych.

Prelegent: Wojciech Safian - założyciel i właściciel CURIA REGIS Doradztwo podatkowe, doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz Polskiego Ładu, m.in. „Składka zdrowotna w biznesie w 2022 roku (ODDK, Gdańsk 2022), w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec.

Korzyści:
✓ kompleksowe omówienie nadchodzących zmian w VAT,
✓ odniesienie zmian do poprzedniego stanu prawnego,
✓ przygotowanie do zarządzania ryzykiem podatkowym w nowych obszarach,
✓ aktualna wiedza,
✓ praktyczne przykłady i wskazówki
✓ zrozumiały język
✓ maksymalnie interaktywna formuła
Dla kogo:
✓ główne księgowe
✓ pracownicy działów księgowych firm
✓ pracownicy biur rachunkowych
✓ wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
✓ inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

 Program szkolenia:

 1. Faktury korygujące walutowe:
 2. zasady przeliczania kursów w przypadku faktur in plus,
 3. zasady przeliczania kursów w przypadku faktur in minus,
 4. zasady przeliczania kursów w przypadku zbiorczych faktur korygujących.

 

 1. Zmiany w zakresie rozliczania WNT:
 2. rozliczanie WNT w przypadku braku faktury,
 3. likwidacja wymogu posiadania faktury,
 4. co z WNT dokonanymi przed 1 stycznia 2023 r.?

 

 1. Zmiany dotyczące proporcji VAT:
 2. kiedy ustalamy proporcję?
 3. zawiadomienie naczelnika US,
 4. wskaźniki proporcji,
 5. problematyka 98% i 500 zł,
 6. rozszerzenie braku obowiązku rozliczania proporcji.

 

 1. Nowy limit małego podatnika VAT:
 2. preferencje VAT dedykowane małym podatnikom,
 3. podwyższenie limitu do 2 000 000 EUR,
 4. od kiedy stosujemy nowy limit?
 5. skutki przekroczenia limitu,
 6. co w przypadku podatników, którzy w 2022 r. przekroczyli limit 1 200 000 EUR?

 

 1. Dokumentowanie sprzedaży:
 2. dostosowanie przepisów dotyczących wystawienia faktury do e-paragonu
 3. zmiany w obszarze ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej (m.in. rezygnacja z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych)

 

 1. Problematyka sankcji w VAT:
 2. kiedy 20, a kiedy 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego
 3. kluczowy wyrok TSUE
 4. pierwsze jaskółki – przegląd orzecznictwa NSA po wyroku TSUE
 5. zmiany w obszarze stawek sankcyjnych od dnia 1 stycznia 2023 r.
 6. w jaki sposób zmiany wpływają na kontrole i postępowania w toku?

 

 1. Rachunki VAT:
 2. rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty
 3. na co można wydawać środki z rachunku VAT bez potrzeby wnioskowania o ich uwolnienie?
 4. przewaga zwrotów VAT na rachunek VAT wobec zwrotów "klasycznych"
 5. w jaki sposób efektywnie zarządzać rachunkiem VAT?

 

 1. Odpowiedzialność solidarna w VAT:
 2. na czym polega?
 3. w jaki sposób się od niej uwolnić?
 4. zmiana faktura a odpowiedzialność solidarna – zmiany.

 

 1. Uszczelnienie systemu e-handlu w segmencie towarowym i usługowym:
 • Potrzeba uszczelnienia w e-handlu - krótki zarys problemu.
 • Świadczenie usług i sprzedaż towarów dla zagranicznych konsumentów:
 1. a) miejsce opodatkowania VAT,
 2. b) jak rozliczyć?
 3. c) problem szarej strefy,
 4. d) raportowanie płatności przez banki od dnia 1 stycznia 2023 r.,
 5. e) kryteria i sposób raportowań.

 

 1. Przegląd pozostałych zmian:
 2. składanie korekt w systemie OSS oraz IOSS,
 3. korekty VATu należnego od sprzedaży dla podróżnych,
 4. zwolnienie z VAT niektórych usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
 5. zmiany w obszarze WIS i WIA.

Termin: 13.10.2022, godz. 9:00 – 14:30
Cena: 499,00 zł + 23% VAT/os. (cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, 2-daniowy lunch i przerwy kawowe)
Miejsce szkolenia: Hotel Scandic Wrocław, Ul. Piłsudskiego 49-57

10% przy zgłoszeniu 3 osób z jednej firmy

 
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja konczy się 2022-10-13 09:00
Zgłoszeni uczestnicy: 0
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu faktury VAT od Organizatora. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Cofnij

szkol sl finansowo ksiegowych