background

Szkolenia dla firm

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

KODEKS PRACY PO ZMIANACH 2022

Miejsce szkolenia:

HOTEL SCANDIC
Piłsudskiego 49-57,  Wrocław
Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

Rząd pracuje właśnie nad dużą nowelizacją kodeksu pracy, która wynika głównie z konieczności dostosowania przepisów do unijnych dyrektyw, tzw. równościowej i dotyczącej balansu między życiem zawodowym i prywatnym.

Zmiany mają wejść w życie już 1 sierpnia 2022.

 

Szkolenie poprowadzi: Renata Majewska - właścicielka firmy szkoleniowej  Biuro Kadr i Płac, jest niezależnym ekspertem z prawa pracy, a zwłaszcza z obliczania wynagrodzeń w ujęciu praktycznym, doświadczonym wykładowcą z tych dziedzin i cenionym redaktorem prawnym. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Niemal bezpośrednio po finalizacji studiów rozpoczęła pracę w dziennikarstwie prawnym, najpierw w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a potem przez prawie 10 lat jako dziennikarka Działu Prawa „Rzeczpospolitej”. Przez ostatnie kilka lat działania w „Rzeczpospolitej” prowadziła dodatek poradniczy dla pracodawców z zakresu kadr i płac „DOBRA FIRMA”. W 2009 r. przerwała współpracę z „Rzeczpospolitą” i otworzyła własną działalność szkoleniową. To doświadczony szkoleniowiec z zakresu praktycznego rozliczania wynagrodzeń z wieloletnim doświadczeniem. Podczas szkoleń uczestnicy mogą na bieżąco uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz razem z wykładowcą rozwiązują około 10 życiowych przykładów. Cechą charakterystyczną Pani  Renaty Majewskiej jest dokonywanie odczytów w ujęciu interdyscyplinarnym – problem wyjaśnia kompleksowo w aspekcie prawa pracy, cywilnego, ubezpieczeń społecznych i podatkowego.

Miejsce szkolenia: Hotel Scandic Wrocław, Ul. Piłsudskiego 49-57

Termin: 30.06.2022, 10.00-15.00  

Cena: 499 zł + 23% VAT     

 

Cena szkolenia obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu,
 • lunch,
 • przerwy kawowe

 

Program szkolenia:

 1. Planowane uregulowanie pracy zdalnej w kodeksie pracy

- likwidacja telepracy

- zasady dzielenia się kosztami przez strony

- BHP przy pracy zdalnej

 1. Rozszerzenie zakresu danych określanych w umowie o pracę (uelastycznienie podejścia do miejsca pracy)
 2. Nowe zasady zawierania umów o pracę na okres próbny

 - różne długości umowy na okres próbny,

 - możliwość jej wydłużenia o czas urlopu lub innej nieobecności,

 - korekta warunków ponawiania;

 1. Obowiązek pracodawcy uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i skonsultowania zamiaru jego złożenia;
 2. Poszerzenie danych przekazywanych w informacji o warunkach zatrudnienia (modyfikacja terminów, sposobu przekazania IWZ, dodatkowe informacje dla pracowników wysyłanych do pracy za granicę);
 3. Przejście do innych form zatrudnienia (obowiązek pracodawcy informowania o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu);
 4. Wliczanie do czasu pracy szkoleń obowiązkowych bądź polecanych przez szefa;
 5. Wprowadzenie nowego zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej i urlopu opiekuńczego
 6. Wzmożenie ochrony przed zwolnieniem z pracy (regulacje osłonowe dla pracowników korzystających z urlopów na dzieci, uprawnień ze stosunku pracy i pomagających innym skorzystać z tych uprawnień);
 7. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego

- nowe wymiary,

- nieprzenoszalny urlop dla każdego rodzica,

- dopuszczalność elektronicznego wniosku o urlop, poluzowanie zasad wykorzystywania urlopu,

- inne warunki łączenia urlopu z pracą

 1. Skrócenie okresu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego;
 2. Modyfikacja zasad korzystania z obniżonego wymiaru czasu pracy przez czas, kiedy mógłby korzystać z urlopu wychowawczego;
 3. Dalsze uelastycznienie czasu pracy dla rodziców dziecka do 8 lat (ułatwienia w przejściu na elastyczną organizację czasu pracy i w powrocie z niej);
 4. Sankcje dla pracodawców nierespektujących nowych przepisów;
 5. Sesja pytań i odpowiedzi.

 

Szczegółowe informacje w ulotce.
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja konczy się 2022-06-30 10:00
Pozostało miejsc: 30
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu faktury VAT od Organizatora. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Cofnij

szkol sl finansowo ksiegowych