background

Webinary - szkolenia online

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

Szkolenie online: Reprezentacja i reklama na gruncie prawa podatkowego

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

Prelegent: PATRYCJA KUBIESA - Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Swoją ścieżkę zawodową zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym. Absolwentka finansów i rachunkowości na UE w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Specjalizuje się w PDOP, podatku od towarów i usług. Autorka wielu publikacji oraz szkoleniowiec.

 

1. Definicja reprezentacji i reklamy – elementy rozróżniające reklamę od reprezentacji.

2. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w aspekcie podatku od towarów i usług.

3. Wydatki na reprezentację – zasady rozliczania na gruncie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług m.in..

 • upominki dla kontrahentów,
 • wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń,
 • poczęstunki dla kontrahentów,
 • wydatki na dekoracje biura,
 • hotele dla kontrahentów, taksówki, bilety itp.
 • Imprezy jubileuszowe, okolicznościowe
 • kartki świąteczne, kosze świąteczne, alkohol w prezentach itp.
 • zasady ewidencjonowania czynności nieodpłatnych w kasie rejestrującej.
 • Przekazywanie nieodpłatnie za granicę
 • Prezenty małej wartości, próbki, materiały reklamowe,
 • Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych

4. Obowiązek składania PIT – 11 w przypadku nieodpłatnych świadczeń

5. Rozliczanie w kosztach uzyskania przychodów wydatków na reklamę np.:

 • organizacja konferencji i szkoleń,
 • reklama a marketing,
 • upominki reklamowe, tablice reklamowe, degustacje, plakaty, udział w konferencjach i szkoleniach, targach itp. - zasady rozliczeń podatkowych,
 • materiały reklamowe, katalogi reklamowe, wzorniki, gadżety

6. Sprzedaż towarów i usług za cenę symboliczną na gruncie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług

7. Sponsoring oraz udział w imprezach reklamowych:

 • Dokumentowanie i rozliczanie wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
 • Sponsoring na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług.
 • Środki trwałe i wyposażenie przekazanie kontrahentom,
 • Udział w targach i imprezach reklamowych

8. Świadczenia na rzecz pracowników na gruncie podatku PIT, CIT i VAT:

 • Zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów u pracodawcy,
 • Podatek VAT, a świadczenia pracownicze
 • Ustalanie przychodów pracowników,
 • Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych, składkach na ubezpieczenia społeczne,
 • Wydatki pracodawcy na prezenty, nagrodę, paczki świąteczne, bony na towary, obiady, opieka medyczna, ubezpieczenie zdrowotne, na życie, ubrania pracownicze, pranie odzieży, telefony prywatne do celów służbowych,

9. Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników.

10. Zasady dokumentowania świadczeń nieodpłatnych na gruncie VAT i moment powstania obowiązku podatkowego.

11. Pozostałe zagadnienia.

12. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

Termin: 28.10.2022, godz. 9:00 – 14:00

Cena: 349,00 zł + 23% VAT/os.

50% rabatu za każdy dodatkowy dostęp!
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja konczy się 2022-10-28 09:00
Zgłoszeni uczestnicy: 0
Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Cofnij

szkol sl finansowo ksiegowych