background

Webinary - szkolenia online

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

Szkolenie Online: Prawo pracy 2022/2023.Aktualne regulacje i planowane zmiany

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

Szkolenie poprowadzi: Pani Agnieszka Bagieńska-Petryka - radca prawny, specjalizuje się w prawie pracy, prawie spółek, prawie korporacyjnym, prawie rodzinnym i spadkowym. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kopernika w Toruniu. Od stycznia 2000 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w środowisku korporacyjnym, a także obsługując indywidualnych klientów. Prowadzi własną kancelarię Petryka Kancelaria Prawna – świadcząc pomoc prawną dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Specjalizuje się w prawie pracy. Autorka licznych publikacji prasowych oraz uczestniczka audycji radiowych (m.in. PolskieRadio.pl, INFOR.pl, pulsHR.pl, GazetaPrawca.pl)

 

Termin szkolenia: 19.10.2022, godz. 9:30 – 13:30

Cena szkolenia: 369 + 23%VAT

Za każdy dodatkowy dostęp otrzymujecie Państwo 50% rabatu

 

 Program szkolenia:

Program szkolenia

 1. Zmiany w zakresie zawierania umów o pracę na okres próbny.
 2. Zmiany w zakresie treści umów o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem umów o pracę na czas określony oraz umów o pracę na okres próbny.
 3. Nowe uprawnienia dla pracownika zatrudnionego na czas określony do wystąpienia do pracodawcy z wnioskiem o zmianę rodzaju pracy, zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub o zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy wraz z obowiązującym pracodawcę zakazem rozwiązania umowy  pracę z pracownikiem który wystąpił z takim wnioskiem z powodu jego złożenia.
 4. Zmiany w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia.
 5. Zmiany w zakresie informacji o warunkach zatrudnienia przekazywanej pracownikowi lub współpracownikowi/zleceniobiorcy wyjeżdżającemu do pracy za granicę na okres dłuższy niż kolejne 4 tygodnie.
 6. Obowiązek uzasadniania przez pracodawcę wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas określony.
 7. Nowy obowiązek pracodawcy dotyczący przeprowadzania szkoleń dla pracowników zagwarantowanych w regulacjach wewnętrznych pracodawcy, szkoleń obowiązkowych lub szkoleń odbywanych na polecenie szefa w godzinach pracy a w przypadku przeprowadzania takich szkoleń poza godzinami pracy – czas uczestniczenia w nich wlicza się do czasu pracy.
 8. Nowe zwolnienie od pracy dla pracownika w wymiarze 2 dni z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem.
 9. Urlopy opiekuńcze - zmiany.
 10. Zmiany w urlopach rodzicielskich.
 11. Zmiany w urlopach wychowawczych.
 12. Zmiany w zakresie ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę kobiet w ciąży, w okresie urlopu macierzyńskiego, w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie części urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego oraz wniosku o elastyczną organizację pracy.
 13. Nowość - elastyczna organizacja pracy dla pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia 8-mego roku życia.
 14. Zmiany w zasiłkach macierzyńskich.

 

Nowe obowiązki pracodawców od 23 kwietnia 2022 r., wynikające ustawy  o obronie Ojczyzny:

 1. Udzielanie pracownikowi urlopu bezpłatnego.
 2. Udzielanie zwolnienia od pracy.
 3. Ochrona przed zwolnieniem z pracy.
 4. Dodatkowe świadczenia pieniężne wypłacane przez pracodawcę pracownikom powołanym do służby wojskowej.

Wprowadzenie pracy zdalnej do Kodeksu pracy

 1. Zasady ustalenia świadczenia pracy w sposób zdalny – kiedy na podstawie polecenia pracodawcy a kiedy na podstawie porozumienia ?
 2. Kiedy pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy w sposób zdalny ?
 3. Czy pracownik będzie mógł pracować zdalnie z dowolnego miejsca ?
 4. Sposób ustalenia zasad wykonywania pracy zdalnej u pracodawcy.
 5. Pokrywanie przez pracodawcę kosztów pracy zdalnej.
 6. Obowiązek wprowadzenia przez pracodawcę procedury ochrony danych osobowych.
 7. Przeprowadzanie przez pracodawcę kontroli wykonywania pracy zdalnej.
 8. BHP a praca zdalna.
 9. Praca zdalna świadczona okazjonalnie – do 24 dni w roku kalendarzowym – zasady jej świadczenia.
 10. Nowe uprawnienie dla pracodawcy: środki z Funduszu Pracy przyznawane przez Starostę na utworzenie stanowiska pracy zdalnej dla bezrobotnego rodzica powracającego na rynek pracy, posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną.

Wprowadzenie możliwości przeprowadzania przez pracodawcę prewencyjnych kontroli trzeźwości pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

 1. Zasady wprowadzenia przez pracodawcę kontroli trzeźwości pracowników a także osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych oraz prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Konsekwencje stwierdzenia nietrzeźwości pracownika- po alkoholu i narkotykach.
 3. Rodzaje narkotyków które może wykryć kontrola – potencjalne problemy dla pracowników zażywających leki psychotropowe.

 

Więcej informacji w ulotce

 

 
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja konczy się 2022-10-19 09:30
Zgłoszeni uczestnicy: 2
Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Cofnij

szkol sl finansowo ksiegowych