background

Webinary - szkolenia online

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

WEBINAR (szkolenie OnLine): BIURO RACHUNKOWE JAKO INSTYTUCJA OBOWIĄZANA W ROZUMIENIU USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. Stan prawny na 24.06.2021r., Godz. 9.00 - 12.00

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

Już 15 maja br. weszła w życie ustawa z 30 marca 2021r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Dotychczas do tzw. instytucji obowiązanych należeli m.in. biegli rewidenci, podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi. Teraz dołączą do nich osoby świadczące usługi sporządzania deklaracji, prowadzenia ksiąg podatkowych, udzielania porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego.

Instytucje obowiązane muszą m.in. rozpoznawać i oceniać ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane z działalnością swoich klientów, a także zawiadamiać generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF) o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. To jednak tylko ogólne obowiązki. Ich realizacja oznacza zaś konkretne czynności, jakie trzeba wykonywać.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa specjalistyczne szkolenie online w dniu 24.06.2021r. godz. 9.00-12.00

Prelegent: Pan Maciej Godyń – radca prawny, ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Studium Menedżerskie MiniMBA PAM Center we współpracy z Minot State University, USA. Realizuje projekty dotyczące prawa Internetu, prawa spółek i prawa pracy. Doradza przedsiębiorcom specjalizując się w tematyce korporacyjnej, podatkowej oraz prawa gospodarczego. Tworzy i negocjuje umowy inwestycyjne oraz porozumienia pomiędzy wspólnikami.

 

Cena : 149,00 zł + 23% VAT/os. (rabat 5% dla stałych klientów)

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia oraz autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia).

Sposób zapłaty: faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: myownconference.pl

Wymagania techniczne: dostęp do Internetu oraz komputer z głośnikiem. Polecamy użycie przeglądarki FIREFOX lub GOOGLE CHROME (w razie jakichkolwiek problemów technicznych będziemy cały czas do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 12 66-15-335/336)
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja konczy się 2021-06-24 09:00
Pozostało miejsc: 43
Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Cofnij

szkol sl finansowo ksiegowych