background

Webinary - szkolenia online

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

SZKOLENIE ONLINE: PRZYGOTOWANIE INSTYTUCJI FINANSOWYCH DO STOSOWANIA OD 1.01.2021 PRZEPISÓW O NIEDOZWOLONYCH POSTANOWIENIACH UMOWNYCH W ODNIESIENIU DO UMÓW ZAWIERANYCH Z OSOBAMI FIZYCZNYMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPOD.- REFORMA PRAWA KONSUMENCKIEGO

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

WEBINAR OBEJMUJE MODUŁ PYTAŃ I ODPOWIEDZI!

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA W ULOTCE!

Prelegent: mec. Piotr Pałka - radca prawny, wspólnik Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu prawa finansowego oraz prawa konsumenckiego, komentator w Rzeczpospolitej oraz Dzienniku Gazeta Prawna. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych, Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Certyfikowany Chief Compliance Officer - międzynarodowy egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Prowadzi obsługę prawną instytucji finansowych. Autor licznych opinii i ekspertyz z zakresu prawa konsumenckiego oraz aktów prawnych istotnych dla funkcjonowania instytucji finansowych. Więcej informacji na https://dercpalka.pl/

 

30.11.2020, godz. 11.00 – 14.30

CENA SZKOLENIA : 350 zł + VAT/os.

 

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienny certyfikat ukończenia (wysłany pocztą tradycyjną po szkoleniu). Sposób zapłaty: faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: CLICKMEETING

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z instrukcją postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania.  Wymagania techniczne: dostęp do Internetu i komputer z głośnikiem.

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA W ULOTCE!

Zapraszamy!
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja konczy się 2020-11-30 11:00
Pozostało miejsc: 30
Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Imienny certyfikat uczestnictwa wraz z oryginałem faktury zostaną wysłane pocztą. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Cofnij

szkol sl finansowo ksiegowych