Szkolenie online: CIT-8 i CIT-8E za rok podatkowy 2023

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CIT 8 marzec

Do dnia 31 marca 2024 r. należy zaraportować oraz zapłacić podatek dochodowy od osób prawny za rok podatkowy 2023 (pokrywający się z rokiem kalendarzowym). Obowiązek ten dotyczy zarówno spółek opodatkowanych na zasadach ogólnych (CIT-8), jak i spółek opodatkowanych „estońskim CIT” (CIT-8E).  Niniejsze szkolenie stanowi solidne przygotowanie do wywiązania się z powyższych obowiązków sprawozdawczych.

Szkolenie dedykowane jest zarówno spółkom opodatkowanym na zasadach ogólnych, jak i spółek opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek (estoński CIT). W pierwszej części szkolenia omówimy zagadnienia związane z raportowaniem na zasadach ogólnych (CIT-8), w tym wskażemy które dane należy zaraportować w CIT-8 za 2023 r. w przypadku wybierania od dnia 1 stycznia 2024 r. ryczałtu od dochodów spółek. W drugiej części skoncentrujemy się na raportowaniu danych spółek opodatkowanych estońskim CIT (formularz CIT-8E).

W trakcie szkolenia poruszone zostanie szerokie spektrum zagadnień dotyczących zarówno przychodów, kosztów ich uzyskania, ulg i odliczeń dla zasad ogólnych oraz podziału zysku, pokrywania strat, ukrytych zysków, wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą dla podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek.

Korzyści:
przygotowanie do sporządzenia CIT-8 i CIT-8E za rok podatkowy 2023,
zagadnienia dobrane do zakresu danych raportowanych w deklaracji,
liczne przykłady,
praktyczne przykłady i wskazówki
zrozumiały język
możliwość zadawania pytań

Dla kogo:
główne księgowe
pracownicy działów księgowych firm
pracownicy biur rachunkowych

 

Prowadzący: Wojciech Safian - Założyciel i właściciel CURIA REGIS Doradztwo podatkowe, doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz Polskiego Ładu, m.in. „Składka zdrowotna w biznesie w 2022 roku (ODDK, Gdańsk 2022), w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Twórca kampanii „PO CO” (www.reorganizacje.pl). Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec.

Termin: 12.03.2024, godz. 9:00 – 14:30

Pakiet standard: 399 zł + 23% VAT/os.

Pakiet premium: 449 zł + 23% VAT/os.

Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

 

Program szkolenia

I. CIT-8 za rok podatkowy 2023 (CIT na zasadach ogólnych).

1. Przychody (Część D.1.):
1) źródła przychodów w CIT,
2) moment powstania przychodu,
3) przeliczanie przychodów wyrażonych w walucie obcej,
4) korekty in minus,
5) korekty in plus,
6) zbiorcze FV korygujące w walutach obcych – problematyka kursów.

2. Koszty uzyskania przychodów (część D.2.):
1) koszty bezpośrednie vs koszty pośrednie,
2) koszty wyrażone w walucie obcej,
3) faktury korygujące koszty in minus,
4) faktury korygujące koszty in plus,
5) zbiorcze korekty zakupowe w walucie obcej – problematyka kursu.

3. Koszty finansowania dłużnego (część B.3 pole: 23 i 24, część D.2. pola: 70-73):
1) istota rozwiązania,
2) czym są koszty finansowania dłużnego?
3) limit „ukosztowienia”,
4) koszty wyłączone,
5) rozliczenie kosztów wyłączonych w latach ubiegłych,
6) przeniesienie kosztów roku 2023 na lata kolejne.

4. Obliczenie dochodu/straty oraz odliczenia strat z lat ubiegłych (część D.3. i E.1.):
1) rozliczenie straty z lat ubiegłych z uwzględnieniem źródła przychodów,
2) rozliczenie straty z roku 2022,
3) jednorazowe odliczenie strat,
4) permanentne straty spółki - zarządzanie ryzykiem podatkowym,
5) "skokowe" straty - zarządzanie ryzykiem podatkowym.

5. Dotacje jako przychody zwolnione (część E.1.).

6. Wybrane odliczenia od podstawy opodatkowania (część E.2.):
1) ulga B+R:
a) wprowadzenie do ulgi B+R,
b) status centrum badawczego - nieobligatoryjne ale ważne,
c) firma bez statusu centrum badawczego - 200% kosztów kwalifikowanych,
d) moment odliczenia,
e) wydłużenie okresu rozliczenia,
f) kompensowanie ulgi B+R z zaliczkami na PIT od wynagrodzeń pracowników,
g) sprzęgnięcie ulgi B+R z IP BOX.
2) ulga na wprowadzenie na rynek nowego produktu:
a) komu przysługuje?
b) proces produkcji próbnej oraz proces komercjalizacji docelowej
c) koszty kwalifikowane,
d) poziom odliczenia.
3) ulga na ekspansję produktową:
a) komu przysługuje?
b) co można odliczyć?
c) za jaki okres można skorzystać?
d) jak kalkulować wysokość odliczenia?
4) ulga na robotyzację:
a) jak rozumieć robotyzację?
b) koszty kwalifikowane,
c) poziom odliczenia,
d) moment odliczenia.
5) ulga na działalność kulturalną, sportową i naukową:
a) działalność sportowa,
b) działalność kulturalna,
c) wspieranie nauki i szkolnictwa wyższego,
d) wydatki objęte preferencją,
e) poziom odliczeń,
f) moment odliczenia.

7. Stawka podatku (część F):
1) stawka 19% i stawka 9%,
2) mały podatnik i stawka 9%,
3) skutki przekroczenia progu ustawowego w trakcie roku.

8. Dane dodatkowe (część B.3.):
1) zwolnienie z obowiązku uiszczania zaliczek,
2) zaliczki kwartale,
3) zaliczki uproszczone,
4) różnice kursowe podatkowe vs bilansowe,
5) dopłaty i zyski zatrzymane w spółce.

9. Podatek od dochodów z budynków (część G):
1) podatnicy podatku,
2) przedmiot opodatkowania,
3) podstawa opodatkowania i stawka,
4) wpływ podatku na zaliczki w CIT oraz na wysokość podatku należnego.

10. Zakres danych wypełnianych w CIT-8 za 2023 r. przez spółki wybierające od dnia 1 stycznia 2024 r. opodatkowanie estońskim CIT:
1) „wyrównanie” wyniku podatkowego i rachunkowego – podstawowe założenia,
2) „wirtualne” przychody oraz „wirtualne” koszty,
3) Dochód z wyrównania,
4) Strata z wyrównania,
5) CIT/KW.

II. CIT-8E za rok podatkowy 2023 (CIT podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek).

1. Rok podatkowy, za który składane jest zeznanie:
1) podatnicy opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek od dnia 01.01.2023 r. lub przed tym dniem,
2) podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem w trakcie roku kalendarzowego 2023,
3) podatnicy utworzeni w roku kalendarzowym 2023, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem w trakcie roku 2023,
4) czas trwania poszczególnych lat opodatkowania ryczałtem (część B3).

2. Dodatkowe informacje w CIT-8E (część B3):
1) czas trwania poszczególnych lat opodatkowania ryczałtem
2) dochody osiągane poza terytorium RP:
a) wpływ dochodów opodatkowanych poza terytorium RP na ryczałt
b) kiedy dochody podlegają opodatkowaniu poza terytorium RP - informacje podstawowe
c) czym jest zagraniczny zakład?
3) transakcje z podmiotami powiązanymi: definicja podmiotów powiązanych na potrzeby ryczałtu,
4) rezygnacja z opodatkowania ryczałtem.

3. Podzielony zysk (część D1):
1) co to jest dochód z podzielonego zysku?
2) kiedy podlega opodatkowaniu,
3) moment powstania obowiązku podatkowego,
4) odliczenia od podstawy opodatkowania,
5) stawka podatku,
6) odliczenia od podatku,
7) termin zapłaty,
8) zaliczki na poczet zysku pobierane w trakcie roku 2023, a CIT-8E za rok 2023.

4. Zysk przeznaczony na pokrycie strat (część D1):
1) zysk wypracowany na ryczałcie przeznaczony na pokrycie straty sprzed ryczałtu,
2) zysk wypracowany na ryczałcie przeznaczony na pokrycie straty na ryczałcie,
3) strata wygenerowana w trakcie opodatkowania ryczałtem,
4) stawka podatku
5) odliczenia od podstawy opodatkowania,
6) stawka podatku,
7) odliczenia od podatku,
8) termin zapłaty.

5. Dochód z ukrytych zysków (część D2):
1) co to są ukryte zyski,
2) analiza definicji,
3) wynajem spółce nieruchomości oraz ruchomych składników majątku przez firmę udziałowca lub firmę powiązaną z udziałowcem,
4) pozostałe usługi realizowane przez udziałowca, akcjonariusza, wspólnika lub osobę powiązaną,
5) wydatki reklamowe oraz koszty reprezentacji spółki opodatkowanej ryczałtem,
6) odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez jej udziałowców, akcjonariuszy, wspólników lub osobę powiązaną,
7) problematyka rynkowości świadczeń,
8) samochody służbowe użytkowane przez członków zarządów, udziałowców oraz pracowników,
9) zatrudnienie udziałowca, akcjonariusza, wspólnika lub osoby z nimi powiązanej,
10) darowizny, giftpacki, prezenty,
11) podstawa opodatkowania, stawka ryczałtu oraz termin zapłaty,
12) podstawa opodatkowania,
13) stawka podatku,
14) termin zapłaty,
15) sposób raportowania w CIT-8E.

6. Dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą (część D2):
1) jaka definicja?
2) udostępnienie pracownikom pojazdów, laptopów, telefonów do celów mieszanych,
3) pakiety medyczne, karty multisport, wyjścia integracyjne, szkolenia dla pracowników,
4) inicjatywy lokalne: fundowanie dróg lokalnych, działania pro ekologiczne, w tym związane z retencją, festyny itp.,
5) wydatki marketingowe i paczki świąteczne,
6) sprzedaż premiowa,
7) podstawa opodatkowania,
8) stawka podatku,
9) termin zapłaty,
10) sposób raportowania w CIT-8E.

7. Dochód z tytułu zmiany składnika wartości majątku (D3):
1) kiedy wypełniamy tę część?
2) co stanowi dochód z tego tytułu?
3) jaka stawka?
4) termin płatności,
5) sposób raportowania w CIT-8E.

8. Dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych (D4):
1) co stanowi dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych?
2) omówienie na przykładach,
3) podstawa opodatkowania,
4) stawka podatku,
5) termin zapłaty,
6) sposób raportowania w CIT-8E.

9. Podatnicy wychodzący z ryczałtu od dnia 1 stycznia 2024 r. (część D5):
1) wypracowane i niewypłacone zyski a wyjście z ryczałtu,
2) opcja zapłaty jednorazowo po wyjściu z ryczałtu,
3) opcja zapłaty w momencie "konsumpcji" zysków,
4) stawka podatku,
5) podstawa opodatkowania,
6) raportowanie w CIT-8E.

10. CIT/EZ:
1) kto składa CIT/EZ?
2) warunki zatrudnienia raportowane w załączniku (część D),
3) pozostałe zagadnienia związane z raportowaniem (część E).

Pobierz program szkolenia:

Szczegóły organizacyjne

Termin: 12.03.2024, godz. 9:00 – 14:30

Pakiet standard: 399 zł + 23% VAT/os.

Pakiet premium: 449 zł + 23% VAT/os.

Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji:


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube