facebook events

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie naliczania i windykacji opłaty. Od początku – krok po kroku ABC!

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel: 12-661-53-35 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwaga! Szkolenie prowadzone przez PRAKTYKA.

- Jak poprawnie naliczyć zobowiązanie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ?

- Jak poprawnie przeprowadzić postępowanie podatkowe i postępowanie dowodowe w opłacie?

- Na co szczególnie zwraca uwagę SKO i RIO podczas czynności nadzorczych

Szkolenie dedykowane jest dla osób zajmujących się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie jej naliczenia, windykacji i egzekucji, w szczególności dla osób rozpoczynających pracę w JST lub z krótkim stażem zawodowym.

Szkolenie poprowadzi: wykładowca, praktyk – obecnie członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, przez wiele lat pracownik jednostki samorządu terytorialnego w wydziale podatkowym, miasta na prawach powiatu, w wydziale podatków lokalnych. Autorka wielu publikacji w Przeglądzie podatkowym, Procedurach Administracyjnych i Podatkowych, Finansach Publicznych- Miesięcznik Służb Finansowo–Księgowych; Prowadzi szkolenia o tematyce podatkowej, w tym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz administracyjnego postępowania egzekucyjnego ; autorka materiałów szkoleniowych.

Termin: 12.08.2024

Godziny: 09:00 – 14:00

Cena: 369 zł/os. - cena ostateczna

Więcej szczegółów do pobrania w ulotce.

✔ Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu 
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia).

Program szkolenia

Zagadnienia, które zostaną omówione podczas szkolenia:

- Prawo miejscowe – uchwały rady dot. opłaty najczęściej pojawiające się błędy wskazywane przez RIO, czy konieczne jest podejmowanie coroczne uchwał w sprawie opłaty;

- Kiedy obowiązują uchwały, ich wejście w życie – poprawność w rozumieniu RIO;

- Jak poprawnie naliczyć opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?;

- Skąd brać „szacunkowe wartości” do naliczenia opłaty?;

- Jakie zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wprowadzić na terenie gminy?;

- Postanowienia o rozksięgowaniu wpłaty - zarachowanie nadpłat -  Ostatnie ZMIANY !!! Czy po 1 września 2023 r. koniecznie trzeba wystawić postanowienie o rozksięgowaniu wpłaty?

- Czy rada gminy może żądać dokumentów potwierdzających dane w deklaracji? Jeśli już to jakie i w jakich okolicznościach? Co kwestionują RIO w kraju?

- Deklaracje zerowe, czy trzeba składać? Czy z urzędu można korygować zobowiązanie nieaktualne?;

- Zmiana statusu właściciel nieruchomości – kto odpowiada za deklarację? Czy wspólnota /spółdzielnia odpowiada za deklaracje śmieciową czy jej zarząd?;

- Zabezpieczenie przed przedawnieniem – hipoteka/ zastaw skarbowy – kiedy i w jaki sposób skutecznie zabezpieczyć zaległość przed przedawnieniem? Z czym należy się spieszyć?;

- Czy możliwe jest wyegzekwowanie od zobowiązanego poniesionych kosztów podatkowych? Przykłady.

- Jak prawidłowo przeprowadzić przesłuchania świadka, oględziny nieruchomości? Kiedy, Kto i w jakich okolicznościach może dostarczyć dowód w sprawie?

 

Szczegółowy  program  szkolenia:

 1. Przepisy prawa – kiedy stosować Ordynację podatkową, a kiedy Kodeks postępowania administracyjnego. Czy postępowanie podatkowe to to samo co postępowanie administracyjne? Czym się kierować przy ustalaniu podstawy prawnej postępowania, na co zwraca uwagę SKO?
 1. Postępowanie w trybie ustawy Ordynacja podatkowa przy naliczeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym m.in.:
 • uchwały jst dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązkowe
  i fakultatywne;
 • jak wyliczyć maksymalne stawki opłaty „śmieciowej”;
 • obowiązek złożenia deklaracji i opłacania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: zmiany dot. nieruchomości wielolokalowej – wspólnoty, spółdzielnie;
 • domki letniskowe – Ważne regulacje prawne – błędy w uchwałach gmin;
 • źródło informacji o danych stanowiących podstawę naliczenia zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zamieszkiwanie, a zameldowanie, (m.in.: oględziny nieruchomości, sprawdzenie obowiązku przestrzegania Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach, udział służb porządkowych w postępowaniu dowodowym)
 • Czy można wnioskować o dane z ewidencji innych organów, albo innych osób będących kontrahentami naszego mieszkańca w celu udowodnienia określonych faktów?

 – najnowsze orzecznictwo administracyjne i sądowe!;

 • obowiązkowe elementy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym: obowiązek weryfikacji poprawności deklaracji, czynności sprawdzające, adnotacje na deklaracjach; Najczęstsze uwagi przy kontroli RIO!!! Na co należy zwrócić uwagę, aby nie narazić się na uwagi organu kontroli?
 • spójność wzoru deklaracji z pozostałymi uchwałami podjętymi w oparciu o ustawę
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • zmiana właściciela nieruchomości – czy należy składać deklarację „0”;
 • żądanie podawania danych osobowych współwłaścicieli w deklaracjach;
 • istnienie możliwości wprowadzenia w deklaracji rygoru odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń – prawda czy fałsz – wyroki sądów;
 • zmiana stawki a obowiązek złożenia nowej deklaracji;
 • obwiązywanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  a wydanie przez organ decyzji określającej to zobowiązanie (skuteczne terminy do złożenia korekt);
 • zawieszenie postępowania, śmierć strony;
 • odpowiedzialność spadkobiercy zobowiązanego – zakres odpowiedzialności;
 • zwolnienie z ponoszenia opłaty, a ulga w jej opłacaniu – różnice;
 • ulga w trybie art. 67a Op ;
 • pomoc uchodźcom wojennym – zwolnienia i ulgi, jakie zwolnienia/ ulgi można wprowadzić;
 • kontrola posiadania umów o odbiorze odpadów – warunki przeprowadzenia kontroli ;
 • opłata podwyższona i jej znaczenie;
 • wpływ braku segregacji odpadów na utratę prawa do zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów w świetle orzeczeń organów nadzoru.
 1. Postępowanie zabezpieczające:
 • hipoteka, zastaw skarbowy;
 • obowiązek współpraca wierzyciela i organu egzekucyjnego
 • Kto i kiedy ma obowiązek nadać klauzulę wykonalności – formy jej nadawania -Jaką formę respektują wydziały ksiąg wieczystych w przy sądach rejonowych?
 1. Koszty postępowania podatkowego:
 • podmioty zobowiązane do ich uiszczenia;
 • kiedy możemy mówić, że powstały koszty postępowania podatkowego;
 • rodzaje kosztów;
 • kiedy możemy żądać.
 1. Zasady przedawniania opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi, a także kosztów ubocznych poboru -koszty upomnień uwaga ZMIANY PRZEPISÓW!!!:
 • zasady i terminy dokonywania odpisów zobowiązań przedawnionych;
 • odpis kwot na kartach; Kiedy dokonywać odpisów?

Jak sprawdzić, czy doszło do przedawnienia?

 • dokumenty niezbędne do skutecznego podpisu z kart -wzór dokumentu.
 1. Wzory pism procesowych w wersji EDYTOWALNEJ.
 2. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Pobierz program szkolenia: program 12.08.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin: 12.08.2024

Godziny: 09:00 – 14:00

Cena: 369 zł/os. - cena ostateczna

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: Myownconference

Webinar obejmuje moduły pytań i odpowiedzi! 

Więcej szczegółów do pobrania w ulotce.

✔ Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu 
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia).

✔ Sposób zapłaty:

 • faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z instrukcją postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania. Wymagania techniczne: dostęp do Internetu i komputer z głośnikiem.

Organizator szkolenia oświadcza, że cała treść szkolenia (w tym materiały) dostępna po zalogowaniu do platformy jest przedmiotem praw autorskich. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, robienia zdjęć oraz dalszego przekazywania treści bez zgody właściciela praw autorskich

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja kończy się 2024-08-12 08:00
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu faktury VAT od Organizatora. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Pobierz formularz rejestracji: formularz 12.08.pdf


Inne szkolenia tego prowadzącego:

OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

Oferta Szkoleń

Nasza firma specjalizuje się w organizacji szkoleń dla pracowników działów księgowo-kadrowych. Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń, zarówno otwartych, jak i zamkniętych, dedykowanych firmom, spółdzielniom mieszkaniowym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom oświatowym.

Szkolenia dla Wszystkich Poziomów Zaawansowania

W naszej ofercie znajdują się szkolenia dostosowane do różnych poziomów zaawansowania. Zarówno doświadczeni pracownicy, jak i osoby rozpoczynające karierę w działach księgowo-kadrowych, znajdą u nas odpowiednie kursy. Nasze szkolenia obejmują takie tematy jak:

 • Rachunkowość
 • Zagadnienia podatkowe
 • Prawo pracy
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • Systemy informacji oświatowej
 • Skuteczna windykacja
 • Ochrona danych osobowych (RODO)

Lokalizacja i Dostępność

Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju, w największych aglomeracjach, takich jak Kraków, Katowice, Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź, Lublin oraz Rzeszów. Dzięki temu nasi klienci mogą skorzystać z oferty szkoleniowej bez konieczności dalekich podróży.

Praktyczny Charakter Szkoleń

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów – trenerów z dużym doświadczeniem zawodowym i doskonałym przygotowaniem merytorycznym. Dzięki temu największą zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny charakter. Podstawą kursów są przykłady i ćwiczenia, które pomagają uczestnikom zdobyć praktyczne umiejętności.

Indywidualne Podejście

Podczas każdego szkolenia staramy się zapewnić uczestnikom indywidualne konsultacje. Traktujemy każdego klienta indywidualnie, starając się przekazać maksimum wiedzy i nauczyć praktycznych umiejętności potrzebnych w życiu zawodowym.

Profesjonalna Obsługa

Nasi wykwalifikowani pracownicy biurowi cechują się fachowością, uprzejmością i zaangażowaniem, co sprawia, że współpraca z nami to wygoda i prawdziwa przyjemność. Jesteśmy po to, aby ułatwić Państwu życie i sprawić, że kontakt z firmą szkoleniową będzie spełnieniem Państwa oczekiwań.

Dlaczego Warto Wybrać Nasze Szkolenia?

Praktycy i specjaliści – nasi wykładowcy to topowi specjaliści w swojej dziedzinie, o bogatym doświadczeniu i szerokim spojrzeniu na omawiany temat.

Lunch i serwis kawowy – w cenie każdego szkolenia stacjonarnego oferujemy lunch oraz bogaty serwis kawowy.

Wysoki standard obiektów – nasze szkolenia odbywają się w wysokiej jakości obiektach i salach konferencyjnych, zlokalizowanych w dogodnych, dobrze skomunikowanych miejscach.

Kontakt z wykładowcami – możliwość nawiązania kontaktu z wykładowcami w przerwach oraz po zakończeniu szkoleń.

Certyfikat i materiały szkoleniowe – każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

Teoria i praktyka – łączymy teorię z praktyką, którą wykorzystasz w swojej codziennej pracy.

Doświadczenie – działamy w branży od 18 lat, co przekłada się na wysoką jakość usług i tysiące przeprowadzonych szkoleń.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z profesjonalnych szkoleń, które pomogą Państwu zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę w zakresie księgowości i kadr.

Szkolenia z Podatku VAT

Szkolenia z VAT dla Księgowych

Szkolenia z VAT dla księgowych to specjalistyczne kursy, które mają na celu dostarczenie szczegółowej wiedzy na temat przepisów dotyczących podatku VAT. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo rozliczać VAT, jakie są najnowsze zmiany w przepisach oraz jak unikać najczęstszych błędów w praktyce księgowej. Szkolenia te są niezbędne dla księgowych pracujących zarówno w małych firmach, jak i w dużych korporacjach.

Podatek VAT w Spółdzielniach Mieszkaniowych

Szkolenia z zakresu podatku VAT w spółdzielniach mieszkaniowych obejmują specyficzne zagadnienia związane z rozliczeniami w spółdzielniach. Kursy te pozwalają na dokładne poznanie przepisów dotyczących opodatkowania spółdzielni oraz na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Szkolenie z VAT

Szkolenie z VAT to kompleksowy kurs, który omawia wszystkie aspekty związane z podatkiem od wartości dodanej. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zasad opodatkowania, obowiązków podatkowych oraz prawidłowego wypełniania deklaracji VAT. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat VAT i poprawić swoje umiejętności praktyczne.

Szkolenia z Prawa Pracy

Szkolenia z Prawa Pracy

Szkolenia z Prawa Pracy to kursy, które dostarczają kompleksowej wiedzy na temat przepisów regulujących stosunki pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo interpretować i stosować przepisy Kodeksu Pracy oraz jakie są najnowsze zmiany w przepisach.

Szkolenie z Prawa Pracy Online

Szkolenie z prawa pracy online to wygodna forma zdobywania wiedzy, która umożliwia uczestnikom naukę w dowolnym miejscu i czasie. Kursy te obejmują wszystkie kluczowe zagadnienia związane z prawem pracy, w tym interpretację przepisów, prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników.

Zmiany w Kodeksie Pracy

Szkolenia dotyczące zmian w Kodeksie Pracy koncentrują się na najnowszych nowelizacjach i ich praktycznym zastosowaniu. Uczestnicy dowiedzą się, jak te zmiany wpływają na codzienną pracę oraz jakie nowe obowiązki zostały nałożone na pracodawców i pracowników.

Ceny Transferowe

Dokumentacja Cen Transferowych Szkolenie

Szkolenie z dokumentacji cen transferowych to kurs, który omawia zasady tworzenia dokumentacji cen transferowych oraz najnowsze wymagania prawne w tym zakresie. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, jak prawidłowo sporządzać dokumentację, aby spełniała ona wszystkie wymogi ustawowe.

Szkolenie z Cen Transferowych

Szkolenie z cen transferowych to kurs skierowany do osób zajmujących się międzynarodowymi transakcjami wewnątrzgrupowymi. Uczestnicy nauczą się, jak prawidłowo ustalać ceny transferowe oraz jak unikać ryzyka związanego z kontrolami podatkowymi.

Szkolenia RODO

Szkolenia z RODO

Szkolenia z RODO to kursy, które dostarczają wiedzy na temat ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe, jakie są obowiązki administratorów danych oraz jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie przepisów.

Szkolenie RODO Online

Szkolenie RODO online umożliwia zdobycie wiedzy na temat ochrony danych osobowych w wygodny sposób, bez konieczności wychodzenia z domu. Kursy te są skierowane do pracowników różnych działów, którzy na co dzień przetwarzają dane osobowe.

Szkolenie RODO dla Pracowników

Szkolenie RODO dla pracowników to kurs, który koncentruje się na praktycznych aspektach ochrony danych osobowych w miejscu pracy. Uczestnicy nauczą się, jak chronić dane klientów i pracowników oraz jakie są ich obowiązki w zakresie przetwarzania danych.

Szkolenia z Ochrony Danych Osobowych

Szkolenia z ochrony danych osobowych obejmują wszystkie aspekty związane z przetwarzaniem i ochroną danych zgodnie z przepisami RODO. Kursy te są skierowane zarówno do osób odpowiedzialnych za ochronę danych, jak i do pracowników mających dostęp do danych osobowych.

Szkolenia z RODO dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Szkolenia z RODO dla spółdzielni mieszkaniowych to kursy, które omawiają specyficzne wymagania dotyczące ochrony danych w spółdzielniach. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat prawidłowego przetwarzania danych mieszkańców oraz obowiązków spółdzielni w zakresie ochrony danych.

Szkolenie RODO dla Firm

Szkolenie RODO dla firm to kurs, który przygotowuje przedsiębiorstwa do wdrożenia skutecznych procedur ochrony danych osobowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak zapewnić zgodność z przepisami RODO oraz jak minimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych.

Szkolenia Rachunkowo-Księgowe

Szkolenia Księgowe Online

Szkolenia księgowe online to kursy, które umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu rachunkowości i księgowości w formie zdalnej. Uczestnicy mogą uczyć się w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala na elastyczne dopasowanie nauki do własnych potrzeb.

Szkolenia dla Księgowych

Szkolenia dla księgowych to kursy, które dostarczają szczegółowej wiedzy na temat prowadzenia księgowości. Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Szkolenia Wyjazdowe dla Księgowych

Szkolenia wyjazdowe dla księgowych to kursy, które łączą naukę z możliwością odpoczynku w atrakcyjnych lokalizacjach. Uczestnicy mogą zdobyć wiedzę oraz wymieniać się doświadczeniami z innymi profesjonalistami w komfortowych warunkach.

Szkolenia Rachunkowe

Szkolenia rachunkowe to kursy, które obejmują wszystkie aspekty związane z rachunkowością, od podstawowych zasad po zaawansowane techniki rachunkowości. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić rachunki oraz jakie są najnowsze zmiany w przepisach.

Szkolenia dla Biur Rachunkowych

Szkolenia dla biur rachunkowych to kursy skierowane do pracowników biur rachunkowych, które dostarczają wiedzy na temat efektywnego prowadzenia księgowości dla różnych klientów. Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do zarządzania księgowością wielu firm jednocześnie.

Szkolenia Kadry i Płace

Szkolenia dla Kadrowych

Szkolenia dla kadrowych to kursy, które dostarczają wiedzy na temat zarządzania kadrami oraz płacami. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą, jakie są obowiązki kadrowego oraz jak skutecznie zarządzać wynagrodzeniami.

Kadry Szkolenie

Kadry szkolenie to kurs, który omawia wszystkie aspekty związane z zarządzaniem kadrami. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat prawa pracy, rekrutacji, zarządzania zasobami ludzkimi oraz systemów wynagrodzeń.

Szkolenia Online dla Kadr

Szkolenia online dla kadr to kursy, które umożliwiają zdobycie wiedzy na temat zarządzania kadrami w formie zdalnej. Uczestnicy mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, co pozwala na elastyczne dopasowanie nauki do własnych potrzeb.

Szkolenia dla Księgowych

Szkolenia dla księgowych obejmują również aspekty związane z kadrami i płacami. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo rozliczać wynagrodzenia oraz jakie są obowiązki księgowego w zakresie zarządzania kadrami.

Szkolenia z Płac

Szkolenia z płac to kursy, które dostarczają szczegółowej wiedzy na temat rozliczania wynagrodzeń. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację płacową, jakie są obowiązki pracodawcy oraz jak unikać błędów w rozliczeniach płacowych.

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube