2-dniowy kurs online: Kadry i płace od podstaw (III stopień- ZUS)

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kurs Radzislaw

Zapraszamy na kontynuację kursu kadrowo-płacowego dla początkujących specjalistów działów kadr i płac czy finansowych a także pracowników, którzy potrzebują usystematyzować posiadaną już wiedzę, również w odsłonie 2-dniowej.

I dnia (dzień kadrowy) wykładowca krok po kroku przedstawi obowiązki płatników składek oraz zapozna uczestników z dokumentacją zasiłkową

II dnia (dzień płacowy) – wykładowca przedstawi zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń

Uczestników prosimy o zaopatrzenie się w kalkulatory.

Szkolenie ma formę warsztatową - wykładowca robi wspólnie z uczestnikami wiele przykładów, obliczeń i omawia wzory dokumentów

✴️ Cel szkolenia:

✔ Przygotowanie uczestników do pracy na stanowiskach związanych z działami kadrowo-płacowymi, księgowych oraz rozliczających wynagrodzenia i świadczenia
✔ Zdobycie wiedzy, którą nauczą się stosować w praktyce
✔ Kompleksowa aktualizacja i uporządkowanie wiedzy na temat wszystkich obowiązków związanych w naliczaniem i wypłatą zasiłków
✔ Przekazanie wiedzy dotyczącej procedur związanych z naliczaniem zasiłków
✔ Przedstawienie w sposób kompleksowy obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracowników i zleceniobiorców pod kątem ich rozliczeń z ZUS-em,
✔ Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym i najnowszej interpretacji ZUS, a tym samym rozwianie wątpliwości wynikających z różnych interpretacji,
✔ Wyjaśnienie jak unikać najczęściej popełnianych błędów oraz co zrobić, gdy błąd jednak się zdarzy

 

✴️ Adresaci:

 ✔ osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadrowo – płacowych,
 ✔ osoby pracujące w działach kadr i płac, które planują objęcie nowych obowiązków lub chcą poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie,
 ✔ osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników,
 ✔ osoby pragnące zaktualizować i usystematyzować posiadaną już wiedzę
 ✔ osoby zajmujące się naliczaniem wynagrodzeń oraz wszystkich zainteresowanych obszarem szkolenia.

 

✴️ Korzyści:

✔ uzyskasz aktualną wiedzę niezbędną do pracy w działach kadrowo-płacowych,
✔ nabędziesz umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacji w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych, 
✔ zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat przepisów prawa pracy, naliczania urlopów oraz wynagrodzeń za urlop
✔ przećwiczysz obliczanie zasiłków w szczególnych sytuacjach
✔ otrzymasz certyfikat ukończenia kursu

Kurs obejmuje moduły pytań i odpowiedzi! Ze względu na warsztatowy charakter kursu gwarantujemy małe grupy tak, aby każdy uczestnik w 100% skorzystał z przekazywanej wiedzy. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w czacie.

Posłuchaj czego dowiesz się na kursie:

Termin 2-dniowego kursu: 06.03 oraz 19.03.2024

Godziny: 9.00 – 14.00

Cena za dwa dni szkoleniowe: 699 zł + VAT/os.

*Chcesz wziąć udział tylko w jednym dniu? Jest to możliwe!

Cena uczestnictwa w jednym dniu kursu: 399zł + V (prosimy o kontakt z biurem)

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: ClickMeeting

Pan Andrzej Radzisław- Ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, wykładowca, trener, uczestnik kongresów i sympozjów. Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń dla służb kadrowo-płacowych również dla pracowników Oddziałów ZUS. Posiada bogatą praktykę w przeprowadzaniu szkoleń z obszaru ubezpieczeń społecznych. Był przez 15 lat zatrudniony w Centrali ZUS – Departamencie Ubezpieczeń i Składek, gdzie brał udział w opiniowaniu aktów prawnych związanych z ubezpieczeniami oraz analizował wydawane przez ZUS interpretacje w zakresie ich zgodności z przepisami, kontrolował jednostki terenowe ZUS. Ceniony Autor i współautor poradników i wyjaśnień przepisów kierowanych do jednostek terenowych ZUS. Publikuje na łamach czasopism wydawnictw branżowych m.in. Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, w wydawnictwie GOFIN, WiP oraz C.H. BECK.

Program szkolenia

                     ☛DZIEŃ I (06.03.2024)

Zasiłki w 2024 r. Obowiązki płatników składek

1. Obowiązki płatników składek

 • Osoby uprawnione do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
 • Rodzaje świadczeń
 • wynagrodzenie chorobowe,
 • zasiłek chorobowy
 • świadczenie rehabilitacyjne:
 • Okresy wypłaty, wysokość, okres wyczekiwania na prawo do zasiłku chorobowego/wynagrodzenia chorobowego
 • przypadki, w których świadczenia chorobowe nie przysługują
 • prawo do zasiłku po ustaniu tytułu do ubezpieczeń
 • kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich
 • wysokość świadczeń chorobowych
 • okres zasiłkowy i zasady ustalania liczenia,
 • zasady przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego, okres przez który świadczenie przysługuje, wysokość świadczenia, podstawa wymiaru świadczenia, zasady jej waloryzacji
 • dokumentowanie uprawnień do świadczeń chorobowych

2. Zasiłek macierzyński:

 • za okres urlopu "podstawowego” z tytułu urodzenia dziecka oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie,
 • za okres urlopu rodzicielskiego:
 • wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy – sposoby obliczania okresu wydłużenia urlopu
 • możliwość skracania urlopu rodzicielskiego i dzielenia się tym urlopem z drugim z rodziców,
 • przypadki, w których matka dziecka może przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego
 • zasiłek dla ojca w razie śmierci ubezpieczonej/nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka
 • zasiłek dla ojca, gdy matka dziecka ubezpieczona/nieubezpieczona jest niezdolna do samodzielnej egzystencji
 • wysokość zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłek macierzyński za okres, gdy dziecko lub matka jest w szpitalu
 • zasiłek dla ojca dziecka, gdy nieubezpieczona matka dziecka podejmie pracę
 • podwyższenie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego,
 • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego (nowe wymiary, nieprzenoszalny urlop dla każdego rodzica, dopuszczalność elektronicznego wniosku o urlop, zmiana zasad wykorzystywania urlopu, inne warunki łączenia urlopu z pracą);
 • Nowa wysokość zasiłków i obowiązki płatników związane z wypłatą
 • Skrócenie okresu na wykorzystania urlopu ojcowskiego
 • zmiany w ustalaniu podstaw wymiaru i wysokości zasiłków
 • Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego,

3. Zasiłki opiekuńcze

 • Zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach,
 • Prawo/brak prawa, okres wypłaty, wysokość. Dokumentowanie prawa do zasiłku opiekuńczego
 • Dodatkowy zasiłek opiekuńczy:
 • Ustalanie prawa i okoliczności uprawniających do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
 • Zasady i tryb przyznawania dodatkowego zasiłku opiekuńczego

4. Dokumentacja zasiłkowa

 • dokumenty do wypłaty zasiłku chorobowego
 • Przekazywanie do ZUS Z3 Z3a, gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS
 • Zasady wypełniania ZUS Z3/ZUS Z3a
 • Informacje podawane przez pracodawcę składniki miesięczne/ kwartalne/roczne
 • Zakres informacji podawanych przez płatnika
 • Zasady składania i wypełniania formularza ZUS Z15A, ZUS Z 15B (przy zasiłku opiekuńczym)
 • Dokumenty związane z pobieraniem zasiłku macierzyńskiego

- gdy płatnikiem zasiłku jest ZUS

- gdy płatnikiem jest pracodawca

-wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego. (ZUS ZAM)

 • Wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego ZAO
 • Dokumenty dotyczące świadczenia rehabilitacyjnego
 • ZUS ZNp-7 wniosek o świadczenie rehabilitacyjne
 • druk OL-10 składany przez płatnika

5. Sesja pytań i odpowiedzi

 

         ☛ Dzień II (19.03.2024)

Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń – analiza praktyczna

1.Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń

 • Okres, z którego ustala jest podstaw wymiaru
 • Przychód przyjmowany do podstawy wymiaru zasiłków
 • Składniki wliczane i nie wliczane do podstawy wymiaru zasiłków
 • zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru zasiłków) – analiza przypadków
 • przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków (premie miesięczne, kwartalne, „13”, nagrody uznaniowe)
 • najniższa podstawa wymiaru zasiłku
 • zmiana etatu, a podstawa wymiaru zasiłku,
 • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego, gdy niezdolność do pracy powstała w pierwszym miesiącu zatrudnienia
 • podstawa wymiaru zasiłku chorobowego po długiej nieobecności w pracy (powrót z urlopu wychowawczego i choroba od 1 dnia po powrocie)
 • składniki przysługujące do określonego terminu,
 • zmiana przepisów płacowych, a podstawa wymiaru zasiłku po podwyżce/obniżeniu wynagrodzenia,
 • składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków po uzupełnieniu składniki przyjmowane w kwocie faktycznie wypłaconej
 • przychody z umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem w podstawie wymiaru zasiłków
 • ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku
 • podstawa wymiaru zasiłku po ustaniu zatrudnienia
 • świadczenia z ustawy wypadkowej – zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego
 • rozliczanie zasiłków w ciężar składek
 • korekta dokumentów do ZUS-u, gdy zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe zamiast zasiłku chorobowego
 • zaniżony/zawyżony zasiłek rozliczenie z ZUS, US i ubezpieczonym

2. Podstawa wymiaru zasiłków zleceniobiorców

 • kiedy podstawa wymiaru ulega uzupełnieniu

3. Odpowiedzi na pytania.

Pobierz program szkolenia: 06,19.03.24 Kurs Kadry Płace ZUS.pdf

Szczegóły organizacyjne

Kurs obejmuje moduły pytań i odpowiedzi! Ze względu na warsztatowy charakter kursu gwarantujemy małe grupy tak, aby każdy uczestnik w 100% skorzystał z przekazywanej wiedzy. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w czacie.

Termin 2-dniowego kursu: 06.03 oraz 19.03.2024

Godziny: 9.00 – 14.00

Cena za dwa dni szkoleniowe: 699 zł + VAT/os.

*Chcesz wziąć udział tylko w jednym dniu? Jest to możliwe!

Cena uczestnictwa w jednym dniu kursu: 399zł + V (prosimy o kontakt z biurem)

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: CLICKMEETING

Więcej szczegółów do pobrania w ulotce.

✔ Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu 
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia).

✔ Sposób zapłaty:

 • faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z instrukcją postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania. Wymagania techniczne: dostęp do Internetu i komputer z głośnikiem.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja kończy się 2024-03-19 09:00
Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Pobierz formularz rejestracji: formularz.pdf


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube