RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH za 2023 rok krok po kroku NA PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

Miejsce szkolenia:

Novotel Warszawa Centrum
Marszałkowska 94/98, Warszawa
Kontakt z nami: tel: 12-661-53-35 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. OBOWIĄZEK USTAWOWY SPORZĄDZENIA RPP stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości
 2. METODOLOGIA SPORZĄDZENIA RPP Z WYKORZYSTANIEM EXCELA - PREZENTACJA NA PRZYKŁADZIE LICZBOWYM W EXCELU
 3. NOTY DO INFORMACJI DODATKOWEJ na przykładach CZĘŚĆ IV – objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Wykładowca: wieloletni, doświadczony pracownik w spółdzielni mieszkaniowej, lustrator, posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, uczestnik przy badaniu sprawozdań finansowych SM, powoływana na biegłego sądowego w sprawach spółdzielczości mieszkaniowej – Pani Wiesława Bajer

 

Miejsce szkolenia: NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM, ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

Termin: 14.02.2024, godziny 9.00 – 15.00

Cena: 599 zł + podatek VAT 23% VAT

Uwaga! Przy zgłoszeniu min. 3 osób 5% rabat

 Cena szkolenia obejmuje

   ✓ materiały szkoleniowe,
   ✓ imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu,
   ✓ 2-daniowy lunch,
   ✓ przerwy kawowe

☛ Forma płatności:

 • przelew po szkoleniu po otrzymaniu faktury (7-dniowy termin
  zapłaty).

Program szkolenia

Zagadnienia:

 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
 • Podstawa prawna sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, ustawa o rachunkowości oraz Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości
 • Definicje pojęć w rachunku przepływów pieniężnych.
 • Metoda sporządzenia RPP.
 1. SPORZADZENIE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH PREZENTACJA NA PRZYKŁADZIE – rodzaje działalności:
 • Przepływy z działalność operacyjnej:
 • Podstawowa działalność Spółdzielni
 • Inne rodzaje niezaliczone do działalności inwestycyjnej lub finansowej
 • Sposoby ustalenia poszczególnych pozycji RPP działalności operacyjnej, w tym ujęcie w RPP:
 1. Odsetki jak je ustalić?
 2. Zmiana stanu zapasów, należności i zobowiązań
 3. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych – jak je ująć?
 • Korekty

Ustalenie poszczególnych pozycji do wyłączenia z działalności operacyjnej przychodów i kosztów działalności inwestycyjnej i finansowej – ustalenie zmian poszczególnych pozycji (np. zysk, amortyzacja, należności, zobowiązań, rozliczeń międzyokresowych itp.)

 • Działalność inwestycyjna (lokacyjna) obejmująca (wpływy, wydatki):
 • Nabywanie składników majątku, odsetki od lokat
 • Zbywanie składników majątku
 • Wpływy i wydatki z aktywów finansowych
 • Inne wpływy i wydatki inwestycyjne
 • Działalność finansowa obejmująca:
 • Wpływy

- podwyższenie funduszy

- kredyty i pożyczki i zgodności tej pozycji z bilansem (jak uzgadniać)

- inne wpływy finansowe

 • Wydatki

- zwroty funduszy

- spłaty kredytów i pożyczek

- inne zobowiązania finansowe

- umowy leasingowe

- odsetki ( czy wszystkie czy dotyczące konkretnych tytułów)

- inne wydatki finansowe

 • Spłaty rat funduszy na RPP
 1. Księgi rachunkowe (dostosowanie ewidencji) a RPP.
 2. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych.
 3. Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania (jakie środki należy uwzględnić w tej pozycji RPP).
 4. Prezentacja poszczególnych pozycji i nadanie właściwych znaków – zasady ustalania odpowiedniego znaku na przykładach.
 5. Przykład liczbowy RPP spółdzielni mieszkaniowej.
 6. Zestawienia pomocnicze do sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01 do 31.12.
 7. Prezentacja w RPP specyfiki działalności Spółdzielni Mieszkaniowych w tym min. funduszy własnych, funduszy specjalnych, nadwyżki bilansowej, wyniku z eksploatacji i utrzymania nieruchomości.
 8. WZÓR – NOT - CZĘŚĆ IV Informacji dodatkowej - objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia, wyjaśnianie wątpliwości związanych z RPP.

Pobierz program szkolenia: 14.02.24 RPP Warszawa program.pdf

Szczegóły organizacyjne

Miejsce szkolenia: NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM, ul. Marszałkowska 94/98, Warszawa

Termin: 14.02.2024, godziny 9.00 – 15.00

Cena: 599 zł + podatek VAT 23% VAT

Uwaga! Przy zgłoszeniu min. 3 osób 5% rabat

 Cena szkolenia obejmuje

   ✓ materiały szkoleniowe,
   ✓ imienne zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu,
   ✓ 2-daniowy lunch,
   ✓ przerwy kawowe

☛ Forma płatności:

 • przelew po szkoleniu po otrzymaniu faktury (7-dniowy termin
  zapłaty).

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: 14.02.24 RPP Warszawa formularz.pdf


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube