facebook events

JAK DOKONYWAĆ POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA I ZASIŁKÓW 2023

Miejsce szkolenia:

ANDEL'S HOTEL
ul. Pawia 3, Kraków
Kontakt z nami: 12 66-15-335, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

baner 6.12

MIKOŁAJKOWE PROMO 2+1: Zgłoś trzech uczestników a zapłać za dwóch! Trzecia osoba z firmy weźmie udział w szkoleniu bezpłatnie.

Szkolenie ma przygotować specjalistów działów płac do kompleksowego dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych wierzytelności pracowników oraz wykonawców umów cywilnoprawnych. Uczestnicy dowiedzą się, jak obliczać poszczególne potrącenia pod względem rachunkowym, jakie stosować limity i które świadczenia są wolne od egzekucji. Poznają zasady wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego, współpracy z organami egzekucyjnymi oraz formułowania do nich pism. Zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń, interpretacji PIP i resortu pracy oraz najnowszego orzecznictwa. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach.

Szkolenie ma formę warsztatów.

Szkolenie poprowadzi: Renata Majewska - jest niezależnym ekspertem z prawa pracy, a zwłaszcza z obliczania wynagrodzeń w ujęciu praktycznym, doświadczonym wykładowcą z tych dziedzin i cenionym redaktorem prawnym. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Niemal bezpośrednio po finalizacji studiów rozpoczęła pracę w dziennikarstwie prawnym, najpierw w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a potem przez prawie 10 lat jako dziennikarka Działu Prawa „Rzeczpospolitej”. Przez ostatnie kilka lat działania w „Rzeczpospolitej” prowadziła dodatek poradniczy dla pracodawców z zakresu kadr i płac „DOBRA FIRMA”. W 2009 r. przerwała współpracę z „Rzeczpospolitą” i otworzyła własną działalność szkoleniową. To doświadczony szkoleniowiec z zakresu praktycznego rozliczania wynagrodzeń z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenie niemal wyłącznie w formie warsztatów. Podczas spotkania uczestniczy mogą na bieżącą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz razem z wykładowcą rozwiązują około 10 życiowych przykładów. Cechą charakterystyczną Pani Renaty Majewskiej jest podejście interdyscyplinarne – problem wyjaśnia kompleksowo w aspekcie prawa pracy, cywilnego, ubezpieczeń społecznych i podatkowego. Jest najlepszym specjalistą w swojej dziedzinie, której rekordowa grupa na naszym szkoleniu online liczyła 470 osób!

Termin: 06.12.2023 godz. 10.00-15.00

Miejsce: Hotel Andel's Vienna House, ul. Pawia 3, Kraków

Cena: 499 zł + 23% VAT/os.

Cena obejmuje:
✓ Materiały szkoleniowe w wersji drukowanej
✓ Przerwy kawowe oraz lunch
✓ Imienne zaświadczenie uczestnictwa
✓ Rabat 15% na wybrane, jednodniowe szkolenie online

Andels Vienna House

Program szkolenia:

1) Podstawowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę

• bezwzględna ochrona wynagrodzenia pracowników – mechanizmy i przykłady (m.in. zakaz zrzeczenia się, generalny nakaz wypłaty do ręki, terminy wypłat)
• system pomniejszeń wynagrodzenia za pracę – odliczenia a potrącenia
• rodzaje odliczeń z wynagrodzenia za pracę (nadpłata pensji, wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny)
• przepisy o potrąceniach z wynagrodzenia
• potrącenia obowiązkowe a dobrowolne;

2) Wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę

• wyjaśnienie pojęć: zajęcie wynagrodzenia za pracę, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy
• potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne z wynagrodzenia za pracę
• egzekucja cywilna a administracyjna z wynagrodzenia za pracę (podobieństwa i różnice, określenie organów egzekucyjnych, sankcje)
• wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej egzekucji, ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji
• elementy i odczytywanie zajęcia z wynagrodzenia za pracę
• zestawienie składników wynagrodzeń
• zmiany w egzekucji administracyjnej obowiązujące od 24.03.2023;

3) Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę

• kategorie (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne)
• podstawa dokonania potrąceń
• maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia (m.in. przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń)
• kwoty wolne (m.in. od potrąceń pojedynczych i zbiegających się., na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, na niepełnym etacie),
• ustalanie kwot wolnych dla pracowników objętych nowych zwolnieniem podatkowym „zerowym PIT”
• kalkulacja kwot wolnych dla uczestników PPK
• podwyższanie kwot wolnych z powodu pandemii
• kwoty wolne dla opodatkowanych pracowników
• faktyczna możliwa kwota potrącenia
• potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych;

STUDIUM PRZYPADKU - przykłady rozwiązywane wspólnie z Uczestnikami na tablicy:

- potrącenia obowiązkowe z wynagrodzenia za pracę z nagrody i pensji wypłaconych w jednym terminie
- potrącenia obowiązkowe z wynagrodzenia za pracę przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu
- zbieg potrąceń;

4) Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę w szczególnych przypadkach

• rozwiązanie stosunku pracy
• śmierć pracownika
• składniki długodystansowe, dodatkowe i w naturze
• obowiązkowe potrącenia z pensji uczestnika PPK i osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”
• świadczenia z zfśs;

STUDIUM PRZYPADKU – obowiązkowe potrącenia z praw majątkowych;

5) Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

• zgoda pracownika – wzór
• analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń (składki związkowe, składki na pkzp, opłaty na ubezpieczenia na życie)
• „mieszane” potrącenia dobrowolne i ich znaczenie
• limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach;

STUDIUM PRZYPADKU - zbieg obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę;

6) Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę

• obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu (m.in. formułowanie zestawienia składników wynagrodzeń)
• informacje, jakich trzeba udzielić organom egzekucyjnym
• gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty
• kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny;

7) Rozwiązywanie zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę

• zbieg egzekucji komorniczych (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji komorniczych, ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji, potrącenia w rachunkach)
• zbieg egzekucji administracyjnych (rezygnacja z udziału sądu w rozstrzyganiu tego zbiegu, pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnych, ustalanie właściwego administracyjnego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach)
• zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnej i komorniczej, określanie właściwego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach)

STUDIUM PRZYPADKU:
- omówienie każdego zbiegu egzekucji krok po kroku na przykładach,
- analiza i formułowanie pism o powstaniu zbiegów egzekucji;

8) Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego

• świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodu
• samodzielne zlecenie i towarzyszące umowie o pracę
• stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę
• jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne

STUDIUM PRZYPADKU:
- jednoczesne zatrudnienie w zakładzie na umowę o pracę i zlecenie
- zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;

9) Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2022 roku

• zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)
• potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty)
• maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i nowa kwota wolna od
• etapy dokonywania potrąceń z zasiłków

STUDIUM PRZYPADKU:
- wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu
- zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc.

Program szkolenia

1) Podstawowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę

• bezwzględna ochrona wynagrodzenia pracowników – mechanizmy i przykłady (m.in. zakaz zrzeczenia się, generalny nakaz wypłaty do ręki, terminy wypłat)
• system pomniejszeń wynagrodzenia za pracę – odliczenia a potrącenia
• rodzaje odliczeń z wynagrodzenia za pracę (nadpłata pensji, wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny)
• przepisy o potrąceniach z wynagrodzenia
• potrącenia obowiązkowe a dobrowolne;

2) Wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę

• wyjaśnienie pojęć: zajęcie wynagrodzenia za pracę, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy
• potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne z wynagrodzenia za pracę
• egzekucja cywilna a administracyjna z wynagrodzenia za pracę (podobieństwa i różnice, określenie organów egzekucyjnych, sankcje)
• wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej egzekucji, ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji
• elementy i odczytywanie zajęcia z wynagrodzenia za pracę
• zestawienie składników wynagrodzeń
• zmiany w egzekucji administracyjnej obowiązujące od 24.03.2023;


3) Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę

• kategorie (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne)
• podstawa dokonania potrąceń
• maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia (m.in. przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń)
• kwoty wolne (m.in. od potrąceń pojedynczych i zbiegających się., na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, na niepełnym etacie),
• ustalanie kwot wolnych dla pracowników objętych nowych zwolnieniem podatkowym „zerowym PIT”
• kalkulacja kwot wolnych dla uczestników PPK
• podwyższanie kwot wolnych z powodu pandemii
• kwoty wolne dla opodatkowanych pracowników
• faktyczna możliwa kwota potrącenia
• potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych;


STUDIUM PRZYPADKU - przykłady rozwiązywane wspólnie z Uczestnikami na tablicy:


- potrącenia obowiązkowe z wynagrodzenia za pracę z nagrody i pensji wypłaconych w jednym terminie
- potrącenia obowiązkowe z wynagrodzenia za pracę przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu
- zbieg potrąceń;


4) Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę w szczególnych przypadkach

• rozwiązanie stosunku pracy
• śmierć pracownika
• składniki długodystansowe, dodatkowe i w naturze
• obowiązkowe potrącenia z pensji uczestnika PPK i osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”
• świadczenia z zfśs;

STUDIUM PRZYPADKU – obowiązkowe potrącenia z praw majątkowych;


5) Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

• zgoda pracownika – wzór
• analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń (składki związkowe, składki na pkzp, opłaty na ubezpieczenia na życie)
• „mieszane” potrącenia dobrowolne i ich znaczenie
• limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach;

STUDIUM PRZYPADKU - zbieg obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę;

6) Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę

• obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu (m.in. formułowanie zestawienia składników wynagrodzeń)
• informacje, jakich trzeba udzielić organom egzekucyjnym
• gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty
• kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny;

7) Rozwiązywanie zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę


• zbieg egzekucji komorniczych (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji komorniczych, ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji, potrącenia w rachunkach)
• zbieg egzekucji administracyjnych (rezygnacja z udziału sądu w rozstrzyganiu tego zbiegu, pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnych, ustalanie właściwego administracyjnego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach)
• zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnej i komorniczej, określanie właściwego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach)

STUDIUM PRZYPADKU:
- omówienie każdego zbiegu egzekucji krok po kroku na przykładach,
- analiza i formułowanie pism o powstaniu zbiegów egzekucji;

8) Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego


• świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodu
• samodzielne zlecenie i towarzyszące umowie o pracę
• stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę
• jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne

STUDIUM PRZYPADKU:
- jednoczesne zatrudnienie w zakładzie na umowę o pracę i zlecenie
- zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;

9) Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2022 roku

• zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)
• potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty)
• maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i nowa kwota wolna od
• etapy dokonywania potrąceń z zasiłków

STUDIUM PRZYPADKU:
- wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu
- zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc.

Pobierz program szkolenia:

Szczegóły organizacyjne

Termin: 06.12.2023 godz. 10.00-15.00

Miejsce: Hotel Andel's Vienna House, ul. Pawia 3, Kraków

Cena: 499 zł + 23% VAT/os.

MIKOŁAJKOWE PROMO 2+1: Zgłoś trzech uczestników a zapłać za dwóch! Trzecia osoba z firmy weźmie udział w szkoleniu bezpłatnie.

Cena obejmuje:
✓ Materiały szkoleniowe w wersji drukowanej
✓ Przerwy kawowe oraz lunch
✓ Imienne zaświadczenie uczestnictwa
✓ Rabat 15% na wybrane, jednodniowe szkolenie online

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji:


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

Oferta Szkoleń

Nasza firma specjalizuje się w organizacji szkoleń dla pracowników działów księgowo-kadrowych. Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń, zarówno otwartych, jak i zamkniętych, dedykowanych firmom, spółdzielniom mieszkaniowym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz jednostkom oświatowym.

Szkolenia dla Wszystkich Poziomów Zaawansowania

W naszej ofercie znajdują się szkolenia dostosowane do różnych poziomów zaawansowania. Zarówno doświadczeni pracownicy, jak i osoby rozpoczynające karierę w działach księgowo-kadrowych, znajdą u nas odpowiednie kursy. Nasze szkolenia obejmują takie tematy jak:

  • Rachunkowość
  • Zagadnienia podatkowe
  • Prawo pracy
  • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  • Systemy informacji oświatowej
  • Skuteczna windykacja
  • Ochrona danych osobowych (RODO)

Lokalizacja i Dostępność

Szkolenia organizujemy na terenie całego kraju, w największych aglomeracjach, takich jak Kraków, Katowice, Warszawa, Poznań, Wrocław, Łódź, Lublin oraz Rzeszów. Dzięki temu nasi klienci mogą skorzystać z oferty szkoleniowej bez konieczności dalekich podróży.

Praktyczny Charakter Szkoleń

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów – trenerów z dużym doświadczeniem zawodowym i doskonałym przygotowaniem merytorycznym. Dzięki temu największą zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny charakter. Podstawą kursów są przykłady i ćwiczenia, które pomagają uczestnikom zdobyć praktyczne umiejętności.

Indywidualne Podejście

Podczas każdego szkolenia staramy się zapewnić uczestnikom indywidualne konsultacje. Traktujemy każdego klienta indywidualnie, starając się przekazać maksimum wiedzy i nauczyć praktycznych umiejętności potrzebnych w życiu zawodowym.

Profesjonalna Obsługa

Nasi wykwalifikowani pracownicy biurowi cechują się fachowością, uprzejmością i zaangażowaniem, co sprawia, że współpraca z nami to wygoda i prawdziwa przyjemność. Jesteśmy po to, aby ułatwić Państwu życie i sprawić, że kontakt z firmą szkoleniową będzie spełnieniem Państwa oczekiwań.

Dlaczego Warto Wybrać Nasze Szkolenia?

Praktycy i specjaliści – nasi wykładowcy to topowi specjaliści w swojej dziedzinie, o bogatym doświadczeniu i szerokim spojrzeniu na omawiany temat.

Lunch i serwis kawowy – w cenie każdego szkolenia stacjonarnego oferujemy lunch oraz bogaty serwis kawowy.

Wysoki standard obiektów – nasze szkolenia odbywają się w wysokiej jakości obiektach i salach konferencyjnych, zlokalizowanych w dogodnych, dobrze skomunikowanych miejscach.

Kontakt z wykładowcami – możliwość nawiązania kontaktu z wykładowcami w przerwach oraz po zakończeniu szkoleń.

Certyfikat i materiały szkoleniowe – każdy uczestnik otrzymuje certyfikat oraz komplet autorskich materiałów szkoleniowych.

Teoria i praktyka – łączymy teorię z praktyką, którą wykorzystasz w swojej codziennej pracy.

Doświadczenie – działamy w branży od 18 lat, co przekłada się na wysoką jakość usług i tysiące przeprowadzonych szkoleń.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z profesjonalnych szkoleń, które pomogą Państwu zdobyć niezbędne umiejętności i wiedzę w zakresie księgowości i kadr.

Szkolenia z Podatku VAT

Szkolenia z VAT dla Księgowych

Szkolenia z VAT dla księgowych to specjalistyczne kursy, które mają na celu dostarczenie szczegółowej wiedzy na temat przepisów dotyczących podatku VAT. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo rozliczać VAT, jakie są najnowsze zmiany w przepisach oraz jak unikać najczęstszych błędów w praktyce księgowej. Szkolenia te są niezbędne dla księgowych pracujących zarówno w małych firmach, jak i w dużych korporacjach.

Podatek VAT w Spółdzielniach Mieszkaniowych

Szkolenia z zakresu podatku VAT w spółdzielniach mieszkaniowych obejmują specyficzne zagadnienia związane z rozliczeniami w spółdzielniach. Kursy te pozwalają na dokładne poznanie przepisów dotyczących opodatkowania spółdzielni oraz na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy.

Szkolenie z VAT

Szkolenie z VAT to kompleksowy kurs, który omawia wszystkie aspekty związane z podatkiem od wartości dodanej. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zasad opodatkowania, obowiązków podatkowych oraz prawidłowego wypełniania deklaracji VAT. Szkolenie jest skierowane do osób, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat VAT i poprawić swoje umiejętności praktyczne.

Szkolenia z Prawa Pracy

Szkolenia z Prawa Pracy

Szkolenia z Prawa Pracy to kursy, które dostarczają kompleksowej wiedzy na temat przepisów regulujących stosunki pracy. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo interpretować i stosować przepisy Kodeksu Pracy oraz jakie są najnowsze zmiany w przepisach.

Szkolenie z Prawa Pracy Online

Szkolenie z prawa pracy online to wygodna forma zdobywania wiedzy, która umożliwia uczestnikom naukę w dowolnym miejscu i czasie. Kursy te obejmują wszystkie kluczowe zagadnienia związane z prawem pracy, w tym interpretację przepisów, prawa i obowiązki pracodawców oraz pracowników.

Zmiany w Kodeksie Pracy

Szkolenia dotyczące zmian w Kodeksie Pracy koncentrują się na najnowszych nowelizacjach i ich praktycznym zastosowaniu. Uczestnicy dowiedzą się, jak te zmiany wpływają na codzienną pracę oraz jakie nowe obowiązki zostały nałożone na pracodawców i pracowników.

Ceny Transferowe

Dokumentacja Cen Transferowych Szkolenie

Szkolenie z dokumentacji cen transferowych to kurs, który omawia zasady tworzenia dokumentacji cen transferowych oraz najnowsze wymagania prawne w tym zakresie. Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę, jak prawidłowo sporządzać dokumentację, aby spełniała ona wszystkie wymogi ustawowe.

Szkolenie z Cen Transferowych

Szkolenie z cen transferowych to kurs skierowany do osób zajmujących się międzynarodowymi transakcjami wewnątrzgrupowymi. Uczestnicy nauczą się, jak prawidłowo ustalać ceny transferowe oraz jak unikać ryzyka związanego z kontrolami podatkowymi.

Szkolenia RODO

Szkolenia z RODO

Szkolenia z RODO to kursy, które dostarczają wiedzy na temat ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem RODO. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe, jakie są obowiązki administratorów danych oraz jakie sankcje grożą za nieprzestrzeganie przepisów.

Szkolenie RODO Online

Szkolenie RODO online umożliwia zdobycie wiedzy na temat ochrony danych osobowych w wygodny sposób, bez konieczności wychodzenia z domu. Kursy te są skierowane do pracowników różnych działów, którzy na co dzień przetwarzają dane osobowe.

Szkolenie RODO dla Pracowników

Szkolenie RODO dla pracowników to kurs, który koncentruje się na praktycznych aspektach ochrony danych osobowych w miejscu pracy. Uczestnicy nauczą się, jak chronić dane klientów i pracowników oraz jakie są ich obowiązki w zakresie przetwarzania danych.

Szkolenia z Ochrony Danych Osobowych

Szkolenia z ochrony danych osobowych obejmują wszystkie aspekty związane z przetwarzaniem i ochroną danych zgodnie z przepisami RODO. Kursy te są skierowane zarówno do osób odpowiedzialnych za ochronę danych, jak i do pracowników mających dostęp do danych osobowych.

Szkolenia z RODO dla Spółdzielni Mieszkaniowych

Szkolenia z RODO dla spółdzielni mieszkaniowych to kursy, które omawiają specyficzne wymagania dotyczące ochrony danych w spółdzielniach. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat prawidłowego przetwarzania danych mieszkańców oraz obowiązków spółdzielni w zakresie ochrony danych.

Szkolenie RODO dla Firm

Szkolenie RODO dla firm to kurs, który przygotowuje przedsiębiorstwa do wdrożenia skutecznych procedur ochrony danych osobowych. Uczestnicy dowiedzą się, jak zapewnić zgodność z przepisami RODO oraz jak minimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych.

Szkolenia Rachunkowo-Księgowe

Szkolenia Księgowe Online

Szkolenia księgowe online to kursy, które umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu rachunkowości i księgowości w formie zdalnej. Uczestnicy mogą uczyć się w dowolnym czasie i miejscu, co pozwala na elastyczne dopasowanie nauki do własnych potrzeb.

Szkolenia dla Księgowych

Szkolenia dla księgowych to kursy, które dostarczają szczegółowej wiedzy na temat prowadzenia księgowości. Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych.

Szkolenia Wyjazdowe dla Księgowych

Szkolenia wyjazdowe dla księgowych to kursy, które łączą naukę z możliwością odpoczynku w atrakcyjnych lokalizacjach. Uczestnicy mogą zdobyć wiedzę oraz wymieniać się doświadczeniami z innymi profesjonalistami w komfortowych warunkach.

Szkolenia Rachunkowe

Szkolenia rachunkowe to kursy, które obejmują wszystkie aspekty związane z rachunkowością, od podstawowych zasad po zaawansowane techniki rachunkowości. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić rachunki oraz jakie są najnowsze zmiany w przepisach.

Szkolenia dla Biur Rachunkowych

Szkolenia dla biur rachunkowych to kursy skierowane do pracowników biur rachunkowych, które dostarczają wiedzy na temat efektywnego prowadzenia księgowości dla różnych klientów. Uczestnicy zdobędą umiejętności niezbędne do zarządzania księgowością wielu firm jednocześnie.

Szkolenia Kadry i Płace

Szkolenia dla Kadrowych

Szkolenia dla kadrowych to kursy, które dostarczają wiedzy na temat zarządzania kadrami oraz płacami. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację pracowniczą, jakie są obowiązki kadrowego oraz jak skutecznie zarządzać wynagrodzeniami.

Kadry Szkolenie

Kadry szkolenie to kurs, który omawia wszystkie aspekty związane z zarządzaniem kadrami. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat prawa pracy, rekrutacji, zarządzania zasobami ludzkimi oraz systemów wynagrodzeń.

Szkolenia Online dla Kadr

Szkolenia online dla kadr to kursy, które umożliwiają zdobycie wiedzy na temat zarządzania kadrami w formie zdalnej. Uczestnicy mogą uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, co pozwala na elastyczne dopasowanie nauki do własnych potrzeb.

Szkolenia dla Księgowych

Szkolenia dla księgowych obejmują również aspekty związane z kadrami i płacami. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo rozliczać wynagrodzenia oraz jakie są obowiązki księgowego w zakresie zarządzania kadrami.

Szkolenia z Płac

Szkolenia z płac to kursy, które dostarczają szczegółowej wiedzy na temat rozliczania wynagrodzeń. Uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo prowadzić dokumentację płacową, jakie są obowiązki pracodawcy oraz jak unikać błędów w rozliczeniach płacowych.

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube