JAK DOKONYWAĆ POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA I ZASIŁKÓW 2023

Miejsce szkolenia:

ANDEL'S HOTEL
ul. Pawia 3, Kraków
Kontakt z nami: 12 66-15-335, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

baner 6.12

MIKOŁAJKOWE PROMO 2+1: Zgłoś trzech uczestników a zapłać za dwóch! Trzecia osoba z firmy weźmie udział w szkoleniu bezpłatnie.

Szkolenie ma przygotować specjalistów działów płac do kompleksowego dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę, zasiłków i innych wierzytelności pracowników oraz wykonawców umów cywilnoprawnych. Uczestnicy dowiedzą się, jak obliczać poszczególne potrącenia pod względem rachunkowym, jakie stosować limity i które świadczenia są wolne od egzekucji. Poznają zasady wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego, współpracy z organami egzekucyjnymi oraz formułowania do nich pism. Zagadnienia wykładowca prezentuje na podstawie konkretnych sytuacji życiowych i wyliczeń, interpretacji PIP i resortu pracy oraz najnowszego orzecznictwa. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach.

Szkolenie ma formę warsztatów.

Szkolenie poprowadzi: Renata Majewska - jest niezależnym ekspertem z prawa pracy, a zwłaszcza z obliczania wynagrodzeń w ujęciu praktycznym, doświadczonym wykładowcą z tych dziedzin i cenionym redaktorem prawnym. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Niemal bezpośrednio po finalizacji studiów rozpoczęła pracę w dziennikarstwie prawnym, najpierw w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a potem przez prawie 10 lat jako dziennikarka Działu Prawa „Rzeczpospolitej”. Przez ostatnie kilka lat działania w „Rzeczpospolitej” prowadziła dodatek poradniczy dla pracodawców z zakresu kadr i płac „DOBRA FIRMA”. W 2009 r. przerwała współpracę z „Rzeczpospolitą” i otworzyła własną działalność szkoleniową. To doświadczony szkoleniowiec z zakresu praktycznego rozliczania wynagrodzeń z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenie niemal wyłącznie w formie warsztatów. Podczas spotkania uczestniczy mogą na bieżącą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz razem z wykładowcą rozwiązują około 10 życiowych przykładów. Cechą charakterystyczną Pani Renaty Majewskiej jest podejście interdyscyplinarne – problem wyjaśnia kompleksowo w aspekcie prawa pracy, cywilnego, ubezpieczeń społecznych i podatkowego. Jest najlepszym specjalistą w swojej dziedzinie, której rekordowa grupa na naszym szkoleniu online liczyła 470 osób!

Termin: 06.12.2023 godz. 10.00-15.00

Miejsce: Hotel Andel's Vienna House, ul. Pawia 3, Kraków

Cena: 499 zł + 23% VAT/os.

Cena obejmuje:
✓ Materiały szkoleniowe w wersji drukowanej
✓ Przerwy kawowe oraz lunch
✓ Imienne zaświadczenie uczestnictwa
✓ Rabat 15% na wybrane, jednodniowe szkolenie online

Andels Vienna House

Program szkolenia:

1) Podstawowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę

• bezwzględna ochrona wynagrodzenia pracowników – mechanizmy i przykłady (m.in. zakaz zrzeczenia się, generalny nakaz wypłaty do ręki, terminy wypłat)
• system pomniejszeń wynagrodzenia za pracę – odliczenia a potrącenia
• rodzaje odliczeń z wynagrodzenia za pracę (nadpłata pensji, wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny)
• przepisy o potrąceniach z wynagrodzenia
• potrącenia obowiązkowe a dobrowolne;

2) Wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę

• wyjaśnienie pojęć: zajęcie wynagrodzenia za pracę, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy
• potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne z wynagrodzenia za pracę
• egzekucja cywilna a administracyjna z wynagrodzenia za pracę (podobieństwa i różnice, określenie organów egzekucyjnych, sankcje)
• wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej egzekucji, ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji
• elementy i odczytywanie zajęcia z wynagrodzenia za pracę
• zestawienie składników wynagrodzeń
• zmiany w egzekucji administracyjnej obowiązujące od 24.03.2023;

3) Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę

• kategorie (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne)
• podstawa dokonania potrąceń
• maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia (m.in. przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń)
• kwoty wolne (m.in. od potrąceń pojedynczych i zbiegających się., na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, na niepełnym etacie),
• ustalanie kwot wolnych dla pracowników objętych nowych zwolnieniem podatkowym „zerowym PIT”
• kalkulacja kwot wolnych dla uczestników PPK
• podwyższanie kwot wolnych z powodu pandemii
• kwoty wolne dla opodatkowanych pracowników
• faktyczna możliwa kwota potrącenia
• potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych;

STUDIUM PRZYPADKU - przykłady rozwiązywane wspólnie z Uczestnikami na tablicy:

- potrącenia obowiązkowe z wynagrodzenia za pracę z nagrody i pensji wypłaconych w jednym terminie
- potrącenia obowiązkowe z wynagrodzenia za pracę przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu
- zbieg potrąceń;

4) Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę w szczególnych przypadkach

• rozwiązanie stosunku pracy
• śmierć pracownika
• składniki długodystansowe, dodatkowe i w naturze
• obowiązkowe potrącenia z pensji uczestnika PPK i osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”
• świadczenia z zfśs;

STUDIUM PRZYPADKU – obowiązkowe potrącenia z praw majątkowych;

5) Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

• zgoda pracownika – wzór
• analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń (składki związkowe, składki na pkzp, opłaty na ubezpieczenia na życie)
• „mieszane” potrącenia dobrowolne i ich znaczenie
• limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach;

STUDIUM PRZYPADKU - zbieg obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę;

6) Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę

• obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu (m.in. formułowanie zestawienia składników wynagrodzeń)
• informacje, jakich trzeba udzielić organom egzekucyjnym
• gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty
• kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny;

7) Rozwiązywanie zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę

• zbieg egzekucji komorniczych (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji komorniczych, ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji, potrącenia w rachunkach)
• zbieg egzekucji administracyjnych (rezygnacja z udziału sądu w rozstrzyganiu tego zbiegu, pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnych, ustalanie właściwego administracyjnego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach)
• zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnej i komorniczej, określanie właściwego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach)

STUDIUM PRZYPADKU:
- omówienie każdego zbiegu egzekucji krok po kroku na przykładach,
- analiza i formułowanie pism o powstaniu zbiegów egzekucji;

8) Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego

• świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodu
• samodzielne zlecenie i towarzyszące umowie o pracę
• stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę
• jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne

STUDIUM PRZYPADKU:
- jednoczesne zatrudnienie w zakładzie na umowę o pracę i zlecenie
- zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;

9) Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2022 roku

• zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)
• potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty)
• maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i nowa kwota wolna od
• etapy dokonywania potrąceń z zasiłków

STUDIUM PRZYPADKU:
- wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu
- zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc.

Program szkolenia

1) Podstawowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę

• bezwzględna ochrona wynagrodzenia pracowników – mechanizmy i przykłady (m.in. zakaz zrzeczenia się, generalny nakaz wypłaty do ręki, terminy wypłat)
• system pomniejszeń wynagrodzenia za pracę – odliczenia a potrącenia
• rodzaje odliczeń z wynagrodzenia za pracę (nadpłata pensji, wadliwe wykonanie produktu, wyrok karny)
• przepisy o potrąceniach z wynagrodzenia
• potrącenia obowiązkowe a dobrowolne;

2) Wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę

• wyjaśnienie pojęć: zajęcie wynagrodzenia za pracę, tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy
• potrącenia egzekucyjne i pozaegzekucyjne z wynagrodzenia za pracę
• egzekucja cywilna a administracyjna z wynagrodzenia za pracę (podobieństwa i różnice, określenie organów egzekucyjnych, sankcje)
• wynagrodzenia i świadczenia ze stosunku pracy podlegające pełnej egzekucji, ograniczonej egzekucji i wolne od egzekucji
• elementy i odczytywanie zajęcia z wynagrodzenia za pracę
• zestawienie składników wynagrodzeń
• zmiany w egzekucji administracyjnej obowiązujące od 24.03.2023;


3) Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę

• kategorie (alimenty, inne świadczenia, zaliczki pieniężne, kary pieniężne)
• podstawa dokonania potrąceń
• maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia (m.in. przy pojedynczym potrąceniu i w zbiegu potrąceń)
• kwoty wolne (m.in. od potrąceń pojedynczych i zbiegających się., na przełomie roku, przy kilku dniach pracy w miesiącu, na niepełnym etacie),
• ustalanie kwot wolnych dla pracowników objętych nowych zwolnieniem podatkowym „zerowym PIT”
• kalkulacja kwot wolnych dla uczestników PPK
• podwyższanie kwot wolnych z powodu pandemii
• kwoty wolne dla opodatkowanych pracowników
• faktyczna możliwa kwota potrącenia
• potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych;


STUDIUM PRZYPADKU - przykłady rozwiązywane wspólnie z Uczestnikami na tablicy:


- potrącenia obowiązkowe z wynagrodzenia za pracę z nagrody i pensji wypłaconych w jednym terminie
- potrącenia obowiązkowe z wynagrodzenia za pracę przy dwóch wypłatach w jednym miesiącu
- zbieg potrąceń;


4) Obowiązkowe potrącenia z wynagrodzenia za pracę w szczególnych przypadkach

• rozwiązanie stosunku pracy
• śmierć pracownika
• składniki długodystansowe, dodatkowe i w naturze
• obowiązkowe potrącenia z pensji uczestnika PPK i osoby korzystającej ze zwolnienia „zerowy PIT”
• świadczenia z zfśs;

STUDIUM PRZYPADKU – obowiązkowe potrącenia z praw majątkowych;


5) Dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

• zgoda pracownika – wzór
• analiza najczęściej występujących dobrowolnych potrąceń (składki związkowe, składki na pkzp, opłaty na ubezpieczenia na życie)
• „mieszane” potrącenia dobrowolne i ich znaczenie
• limity wiążące przy dobrowolnych potrąceniach;

STUDIUM PRZYPADKU - zbieg obowiązkowych i dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę;

6) Rola i obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę

• obowiązki pracodawcy związane z nadesłanym zajęciem organu (m.in. formułowanie zestawienia składników wynagrodzeń)
• informacje, jakich trzeba udzielić organom egzekucyjnym
• gdzie i kiedy przekazywać zajęte kwoty
• kary dla pracodawcy ignorującego organ egzekucyjny;

7) Rozwiązywanie zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę


• zbieg egzekucji komorniczych (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji komorniczych, ustalanie właściwego komornika do łącznego prowadzenia obu egzekucji, potrącenia w rachunkach)
• zbieg egzekucji administracyjnych (rezygnacja z udziału sądu w rozstrzyganiu tego zbiegu, pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnych, ustalanie właściwego administracyjnego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach)
• zbieg egzekucji administracyjnej i komorniczej (pismo o powstaniu zbiegu egzekucji administracyjnej i komorniczej, określanie właściwego organu egzekucyjnego, potrącenia w rachunkach)

STUDIUM PRZYPADKU:
- omówienie każdego zbiegu egzekucji krok po kroku na przykładach,
- analiza i formułowanie pism o powstaniu zbiegów egzekucji;

8) Potrącenia z umów zlecenia, o dzieło i kontraktu menedżerskiego


• świadczenia powtarzające się i jedyne źródło dochodu
• samodzielne zlecenie i towarzyszące umowie o pracę
• stosowanie reguł dotyczących egzekucji z wynagrodzenia za pracę
• jednorazowe i sporadyczne umowy cywilne

STUDIUM PRZYPADKU:
- jednoczesne zatrudnienie w zakładzie na umowę o pracę i zlecenie
- zatrudnienie wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;

9) Potrącenia z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego w 2022 roku

• zakres dokonywania potrąceń z zasiłków (zasiłki chorobowy, opiekuńczy, macierzyński i wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne)
• potrącenia obowiązkowe z zasiłków (alimenty w trybie egzekucyjnym i bezegzekucyjnym, sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż alimenty)
• maksymalna dopuszczalna kwota potrącenia i nowa kwota wolna od
• etapy dokonywania potrąceń z zasiłków

STUDIUM PRZYPADKU:
- wypłata wynagrodzenia chorobowego i zasiłku w jednym miesiącu
- zasiłek należny za więcej niż jeden miesiąc.

Pobierz program szkolenia:

Szczegóły organizacyjne

Termin: 06.12.2023 godz. 10.00-15.00

Miejsce: Hotel Andel's Vienna House, ul. Pawia 3, Kraków

Cena: 499 zł + 23% VAT/os.

MIKOŁAJKOWE PROMO 2+1: Zgłoś trzech uczestników a zapłać za dwóch! Trzecia osoba z firmy weźmie udział w szkoleniu bezpłatnie.

Cena obejmuje:
✓ Materiały szkoleniowe w wersji drukowanej
✓ Przerwy kawowe oraz lunch
✓ Imienne zaświadczenie uczestnictwa
✓ Rabat 15% na wybrane, jednodniowe szkolenie online

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji:


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube