facebook events

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż dnia 31.05.2024 (piątek) biuro będzie nieczynne. Zapraszamy do kontaktu mailowego, na wszystkie wiadomości odpowiemy dnia 03.06.2024 (poniedziałek).

2-dniowy kurs online: Ćwiczenia kadrowo - płacowe dla dociekliwych

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 cwiczenia k p1

Zapraszamy chętnych do udziału w serii szkoleń kadrowo-płacowych dla zaawansowanych lub średniozaawansowanych pracowników merytorycznych działów firm, spółdzielni i innych instytucji .

Seria składa się z 2 szkoleń 1-dniowych; jeden dzień dotyczy zagadnień kadrowych (Ćwiczenia kadrowe dla dociekliwych), a drugi – zagadnień płacowych (Ćwiczenia płacowe dla dociekliwych).

Każde szkolenie potrwa 5/6 godzin zegarowych. Będą one prowadzone w sposób praktyczny, prawie wyłącznie na podstawie życiowych przykładów. Omawiane zagadnienia wykładowca zaprezentuje w aspekcie interpretacji resortu pracy, organów podatkowych oraz najnowszego orzecznictwa sądowego w tych kwestiach. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania, a zgłaszane wątpliwości rozwiązać na przykładach. Uczestników prosimy o przyniesie kalkulatorów.

Szkolenie ma formę warsztatów

✴️ Cel szkolenia:

 • usystematyzowanie posiadanej wiedzy, którą nauczą się stosować w praktyce (ćwiczenia i warsztaty)

✴️ Adresaci:

 • osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę do rozpoczęcia pracy w działach kadrowo – płacowych,
 • osoby pracujące w działach kadr i płac, które planują objęcie nowych obowiązków lub chcą poszerzyć swoją wiedzę w tej dziedzinie,
 • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i zatrudniające pracowników,
 • osoby pragnące zaktualizować i usystematyzować posiadaną już wiedzę

✴️ Korzyści:

 • uzyskasz aktualną wiedzę niezbędną do pracy w działach kadrowo-płacowych,
 • nabędziesz umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacji w zakresie zagadnień kadrowo-płacowych
 • zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat przepisów prawa pracy, naliczania urlopów oraz wynagrodzeń za urlop
 • przećwiczysz obliczanie wynagrodzeń w szczególnych sytuacjach
 • otrzymasz certyfikat ukończenia kursu

Kurs obejmuje moduły pytań i odpowiedzi! Ze względu na warsztatowy charakter kursu gwarantujemy małe grupy tak, aby każdy uczestnik w 100% skorzystał z przekazywanej wiedzy. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w czacie.

Termin 2-dniowego kursu: 

13.12.2023 Ćwiczenia kadrowe dla dociekliwych

20.12.2023 Ćwiczenia płacowe dla dociekliwych

Godziny: 9.00 – 15.00

Cena : 699zł + 23%V (za 2 dni szkoleniowe)

cena obejmuje:

   ✓ 12 godzin edukacyjnych wysokiej jakości szkolenia
   ✓ autorskie materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej wysłane mailowo przed rozpoczęciem szkolenia)
   ✓ imienny certyfikat uczestnictwa  

*Chcesz wziąć udział tylko w jednym dniu? Jest to możliwe!

Cena uczestnictwa w jednym dniu kursu: 399zł + V (prosimy o kontakt z biurem)

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: ClickMeeting

Prelegent :

Pani Renata Majewska - jest niezależnym ekspertem z prawa pracy, a zwłaszcza z obliczania wynagrodzeń w ujęciu praktycznym, doświadczonym wykładowcą z tych dziedzin i cenionym redaktorem prawnym. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Niemal bezpośrednio po finalizacji studiów rozpoczęła pracę w dziennikarstwie prawnym, najpierw w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a potem przez prawie 10 lat jako dziennikarka Działu Prawa „Rzeczpospolitej”. Przez ostatnie kilka lat działania w „Rzeczpospolitej” prowadziła dodatek poradniczy dla pracodawców z zakresu kadr i płac „DOBRA FIRMA”. To doświadczony szkoleniowiec z zakresu praktycznego rozliczania wynagrodzeń z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenie niemal wyłącznie w formie warsztatów. Cechą charakterystyczną Renaty Majewskiej jest podejście interdyscyplinarne – problem wyjaśnia kompleksowo w aspekcie prawa pracy, cywilnego, ubezpieczeń społecznych i podatkowego. Jest najlepszym specjalistą w swojej dziedzinie - rekordowa grupa na naszym szkoleniu online liczyła 470 osób!

Program szkolenia

                                    ☛ DZIEŃ I - 13.12.2023

       Ćwiczenia kadrowe dla dociekliwych (9.00 – 14.00)

1) Wręczenie pracownikowi pisma wypowiadającego lub inaczej rozwiązującego stosunek pracy „na odległość”

 • O co zadbać, dostarczając wypowiedzenie osobiście pod adres zamieszkania pracownika?
 • Czy wręczenie pisma rozwiązującego stosunek pracy za pośrednictwem kuriera jest szybsze?
 • Kiedy wysłać pismo pocztą listem poleconym?
 • Czy przekazanie pisma e-mailem jest skuteczne?
 • Co zrobić, gdy pracownik odmawia przyjęcia pisma lub go nie odbiera na poczcie?
 • Czy podane sposoby wręczenia są skuteczne i kiedy następuje ustanie zatrudnienia
 • Jakie notatki sporządzić i zamieścić w aktach osobowych?

STUDIUM PRZYPADKU:

 • różne warianty notatek kadrowej w razie „obstrukcji” pracownika, np. odmowa podpisania pisma, odmowa odbioru czy na wypadek powrotu drugiego awizo

2) Sporządzanie umów na okres próbny po zmianach przepisów od 26.04.2023

 • Czy można od razu zawrzeć umowę na okres próbny 3 miesięcy?
 • Kiedy jest konieczna klauzula o przewidywanej długości umowy okresowej?
 • Czy taka klauzula jest zobowiązująca dla pracodawcy?
 • W których umowach można zamieścić klauzule je przedłużające?
 • Jak działa wydłużenie umowy na okres próbny z powodu urlopu, a jak z powodu choroby?

STUDIUM PRZYPADKU:

 • analiza różnych wzorów umów o pracę na okres próbny
 • przykłady obliczania okresu przedłużenia umowy o pracę na okres próbny o czas urlopu i choroby

3) Przywrócenie do pracy pracownika na mocy wyroku sądu

 • Jak udokumentować zgłoszenie chęci niezwłocznego powrotu do pracy?
 • Czy stosunek pracy zostaje przywrócony wstecznie od chwili wadliwego rozstania?
 • Jak wyglądają gwarancje odzyskania dotychczasowego stanowiska i pensji?
 • Co ze starym świadectwem pracy?
 • W jaki sposób obliczać wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy?
 • Czy za czas pozostawania bez pracy pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy lub premia?
 • Czy od wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy należą się składki i podatek?
 • Jak przywrócenie do pracy rozliczyć na dokumentach ubezpieczeniowych?

STUDIUM PRZYPADKU:

 • korekta świadectwa pracy po wyroku przywracającym do pracy (notka uzupełniająca),
 • przykłady dotyczące wliczania czasu pozostawania bez pracy do stażu pracy;

4) „Przechodzenie” badań lekarskich, szkoleń BHP i urlopu wypoczynkowego do nowego stosunku pracy

 • Czy badania lekarskie zachowują ważność u nowego pracodawcy?
 • Pod jakimi warunkami szef nie musi kierować zatrudnianego na wstępne szkolenia lekarskie?
 • Kiedy szkolenie BHP pozostaje aktualne w kolejnym stosunku pracy?
 • Czy zawsze trzeba wysłać nowego pracownika na wstępne szkolenia BHP?
 • W jaki sposób przesunąć odbiór urlopu wypoczynkowego do kolejnego stosunku pracy?

5) Transfer zakładu pracy na nowego pracodawcę

 • Czy trzeba zawrzeć z pracownikiem nową umowę o pracę?
 • Co zamieścić w informacji o warunkach przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę?
 • Jak ująć w świadectwie pracy rozwiązanie stosunku pracy za 7-dniowym uprzedzeniem?
 • W jaki sposób zgłosić do ZUS transfer zakładu pracy?

6) Ochrona zatrudnienia związana z rodzicielstwem

 • Jakie są zasady kodeksowej ochrony zatrudnienia „świeżych” rodziców?
 • Czy wolno zwolnić ciężarną na okresie próbnym?
 • Na jakich zasadach mama i tata wracają do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem?
 • Czy można wręczyć im wypowiedzenie podczas zwolnień grupowych?
 • Jak wygląda ochrona stosunku pracy rodzica korzystającego z pracy w obniżonym wymiarze podczas urlopu rodzicielskiego czy wychowawczego?

STUDIUM PRZYPADKU: analiza różnych przypadku dotyczących zakresu i rodzaju ochrony zatrudnienia pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem

7) Niechciany pracownik na wypowiedzeniu – jak go „zneutralizować”?

 • W jaki sposób wysłać go na urlop wypoczynkowy?
 • Jak go zwolnić z obowiązku wykonywania pracy?
 • Czy można od niego wymagać przestrzegania zakazu konkurencji?
 • Czy ma dostęp do świadczeń z funduszu socjalnego?

STUDIUM PRZYPADKU:

 • Sporządzanie w różnych wariantach pism o odbiorze urlopu wypoczynkowego podczas wypowiedzenia lub o odsunięciu pracownika na wypowiedzeniu od obowiązku wykonywania pracy;

8) Sesja pytań i odpowiedzi

                                                              ☛ DZIEŃ II -20.12.2023

        Ćwiczenia płacowe dla dociekliwych (9.00 – 14.00)

1) Wynagrodzenie za dni przepracowane w miesiącu (tzw. częściowe)

 • wynagrodzenie za dni przepracowane w miesiącu, kiedy pracownik był chory
 • wynagrodzenie za jeden dzień w miesiącu, przez którego resztę zatrudniony przebywał na zwolnieniu lekarskim
 • wynagrodzenie za dni przepracowane w miesiącu, kiedy pracownik był na urlopie wychowawczym / bezpłatnym
 • wynagrodzenie za dni przepracowane w miesiącu, w którym pracownik był na urlopie wypoczynkowym lub szkoleniowym / płatnym zwolnieniu od pracy;

2) Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop

 • wliczanie do podstawy wymiaru premii, nagród i wynagrodzenia za nadgodziny,
 • uwzględnianie w podstawie wymiaru miesięcy, kiedy pracownik chorował parę dni bądź cały miesiąc
 • kiedy uzupełniamy podstawę wymiaru, a kiedy nie
 • składniki wypłacone z opóźnieniem – czy wchodzą do podstawy wymiaru
 • współczynnik ekwiwalentu, w tym dla niepełnoetatowców, niepełnosprawnych i pracowników szpitali;

3) Wynagrodzenie normalne i dodatki za godziny nadliczbowe

 • definicja normalnego wynagrodzenia
 • stawka osobistego zaszeregowania
 • czy dzielnikiem są godziny normatywne, czy wynikające z rozkładu czasu pracy
 • czy do podstawy wymiaru wliczamy premie i dodatki do wynagrodzenia;

4) Wynagrodzenie za urlopy okolicznościowe i szkoleniowe oraz płatne zwolnienia od pracy

 • wynagrodzenie za odplatne zwolnienia od pracy opłacane jak urlop wypoczynkowy oraz inaczej
 • zwolnienia od pracy, za które przysługuje rekompensata z urzędu lub sądu
 • nieodpłatne zwolnienia od pracy,

5) Dodatki wyrównawcze

 • dodatki wyrównawcze ze stałej stawki miesięcznej oraz ich zmniejszanie z tytułu choroby i innej nieobecności
 • dodatki wyrównawcze ze stałej stawki miesięcznej w razie przeniesienia w trakcie miesiąca
 • dodatki wyrównawcze ze składników zmiennych za okresy nie dłuższe niż miesiąc
 • dodatki wyrównawcze za okresy dłuższe niż miesiąc;

6) Wyrównanie do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę

 • kiedy wyrównanie konieczne, a kiedy nie
 • przeliczanie na godziny pracy
 • stawki miesięczne i zmienne;

7) Odprawy, odszkodowania i wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy

 • wliczanie składników za okresy dłuższe niż miesiąc
 • czy stosujemy współczynnik ekwiwalentu
 • stała stawka miesięczna w miesiącu, kiedy zatrudniony chorował

8) Sesja pytań i odpowiedzi

Pobierz program szkolenia: 2-dniowe cwiczenia kadrowo-płacowe R. Majewska.pdf

Szczegóły organizacyjne

Kurs obejmuje moduły pytań i odpowiedzi! Ze względu na warsztatowy charakter kursu gwarantujemy małe grupy tak, aby każdy uczestnik w 100% skorzystał z przekazywanej wiedzy. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w czacie.

Termin 2-dniowego kursu: 

13.12.2023 Ćwiczenia kadrowe dla dociekliwych

20.12.2023 Ćwiczenia płacowe dla dociekliwych

Godziny: 9.00 – 15.00

Cena:

699zł + 23%V (za 2 dni szkoleniowe)

*Chcesz wziąć udział tylko w jednym dniu? Jest to możliwe!

Cena uczestnictwa w jednym dniu kursu: 399zł + V (prosimy o kontakt z biurem)

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: CLICKMEETING

Więcej szczegółów do pobrania w ulotce.

✔ Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 • 12 godzin edukacyjnych wysokiej jakości szkolenia
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu 
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia).

✔ Sposób zapłaty:

 • faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z instrukcją postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania. Wymagania techniczne: dostęp do Internetu i komputer z głośnikiem.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: formularz.pdf


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube