Szkolenie online: Fundusz socjalny 2023 w szczegółach -z uwzględnieniem korekty środków socjalnych wskutek podwyżki od połowy roku odpisów

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Fundusz socjalny w szczegółach z uwzględnieniem korekty środków socjalnych wskutek podwyżki od połowy roku odpisów

Wykładowca prowadzi szkolenie praktycznie, podkreślając najnowsze zmiany przepisów, m.in. sposoby zmniejszenia obowiązków socjalnych z powodu pandemii czy tymczasowe zwiększenie zwolnień PIT na świadczenia z funduszu. Dokładnie omawia pojęcia używane w sporządzaniu regulaminu socjalnego, jak członek rodziny osoby uprawnionej, prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, jedyny żywiciel rodziny, kryterium socjalne, średni dochód przypadający na członka rodziny. Instruuje, jak stworzyć wzorcowy regulamin ZFŚS i wydatkować jego środki. Szczególną uwagę wykładowca poświęci sposobowi korekty środków socjalnych za 2023 z uwzględnieniem podwyżki odpisów od 1 lipca br. Kontrowersyjne zagadnienia ilustruje przykładami, wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów. Analizuje sposób sporządzania wielu dokumentów związanych z funduszem, zwracając uwagę na trudniejsze elementy.

Szkolenie ma formę warsztatów. Trwa od godz. 09.00 do wyczerpania tematu; maks. 5 godzin.

✴️ Dlaczego warto wziąć udział:

 • Doświadczona prelegentka
 • Praktyczny charakter
 • Rozwiązywanie realnych problemów 
 • Wykład interaktywny

✴️ Adresaci:

 • Przedstawiciele wszystkich jednostek realizujący rozliczenia i zajmujące się problematyką Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
 • Pracownicy działów księgowo-płacowych
 • Pracodawców
 • Przedsiębiorców
 • Kadra kierownicza
 • Pracownicy administracji publicznej
 • Osoby zainteresowane poszerzeniem posiadanej już wiedzy

✴️ Cel szkolenia:

 • Poznasz najnowsze zmiany przepisów
 • Dowiesz się jak stworzyć wzorcowy regulamin ZFŚS i wydatkować jego środki
 • Sprawdzisz, kto i na jakie świadczenia socjalne może liczyć
 • Zapoznasz się z najtrudniejszymi i kontrowersyjnymi kazusami dotyczącymi funkcjonowania ZFŚS
 • Nauczysz się sporządzania wielu dokumentów związanych z funduszem, zwracając uwagę na trudniejsze elementy

Termin: 29.11.2023

Godziny: 9.00 – 14.00

Cena: 349 zł + VAT/os.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: ClickMeeting

Webinar moduły pytań i odpowiedzi! 

Prelegent: Renata Majewska - jest niezależnym ekspertem z prawa pracy, a zwłaszcza z obliczania wynagrodzeń w ujęciu praktycznym, doświadczonym wykładowcą z tych dziedzin i cenionym redaktorem prawnym. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim. Niemal bezpośrednio po finalizacji studiów rozpoczęła pracę w dziennikarstwie prawnym, najpierw w „Gazecie Ubezpieczeniowej”, a potem przez prawie 10 lat jako dziennikarka Działu Prawa „Rzeczpospolitej”. Przez ostatnie kilka lat działania w „Rzeczpospolitej” prowadziła dodatek poradniczy dla pracodawców z zakresu kadr i płac „DOBRA FIRMA”. To doświadczony szkoleniowiec z zakresu praktycznego rozliczania wynagrodzeń z wieloletnim doświadczeniem. Prowadzi szkolenie niemal wyłącznie w formie warsztatów. Cechą charakterystyczną Renaty Majewskiej jest podejście interdyscyplinarne – problem wyjaśnia kompleksowo w aspekcie prawa pracy, cywilnego, ubezpieczeń społecznych i podatkowego. Jest najlepszym specjalistą w swojej dziedzinie - rekordowa grupa na naszym szkoleniu online liczyła 470 osób!

Program szkolenia

Wykładowca prowadzi szkolenie praktycznie, podkreślając najnowsze zmiany przepisów, m.in. sposoby zmniejszenia obowiązków socjalnych z powodu pandemii czy tymczasowe zwiększenie zwolnień PIT na świadczenia z funduszu. Dokładnie omawia pojęcia używane w sporządzaniu regulaminu socjalnego, jak członek rodziny osoby uprawnionej, prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, jedyny żywiciel rodziny, kryterium socjalne, średni dochód przypadający na członka rodziny. Instruuje, jak stworzyć wzorcowy regulamin ZFŚS i wydatkować jego środki. Szczególną uwagę wykładowca poświęci sposobowi korekty środków socjalnych za 2023 z uwzględnieniem podwyżki odpisów od 1 lipca br., jaką trzeba dokonać do końca września 2023. Kontrowersyjne zagadnienia ilustruje przykładami, wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów. Analizuje sposób sporządzania wielu dokumentów związanych z funduszem, zwracając uwagę na trudniejsze elementy.
Szkolenie ma formę warsztatów. Trwa od godz. 09.00 do wyczerpania tematu; maks. 5 godzin.

1) Zasady tworzenia ZFŚS
• obowiązek tworzenia funduszu
• odstąpienie od tworzenia funduszu lub obniżenie wysokości odpisów socjalnych
• kto wypłaca świadczenia urlopowe

2) Cel tworzenia i przeznaczenie funduszu
• obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych załogi
• definicja działalności socjalnej pracodawcy i zasady jej finansowania
• dofinansowanie obiektów socjalnych
• tworzenie zakładowych żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego;

3) Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń socjalnych
• katalog ustawowy osób uprawnionych (pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin)
• pozyskiwanie danych osobowych na potrzeby weryfikacji kryterium socjalnego na zgodnie z rozporządzeniem RODO
• osoby uprawnione na mocy regulaminu
• czy można różnicować świadczenia między pracownikami i emerytami;

4) Obliczanie odpisów na fundusz socjalny
• ustalanie przeciętnego planowanego stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
• statystyczne metody przeliczania pracowników na pełne etaty
• naliczenie i przekazanie I raty odpisów – do końca maja
• naliczenie i przekazanie II raty odpisów – do końca września
• korekta środków socjalnych na stan 31 grudnia
• jak skorygować środki socjalne za 2023 rok z uwzględnieniem podwyżki odpisów od 1 lipca 2023;

5) Przyznawanie pomocy socjalnej osobom uprawnionym
• regulamin socjalny (zasady wprowadzenia, elementy składowe)
• analiza krok po kroku pojęć używanych w regulaminie socjalnym, np. członek rodziny, wspólne zaspokajanie potrzeb itd.
• komisja socjalna (zasady działania, skład i reprezentacja, protokoły z posiedzeń)
• kryteria stosowane przy przydzielaniu świadczeń (socjalne i ogólny dostęp)
• weryfikacja kryterium socjalnego (ocena sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej uprawnionego)
• zasady dokumentowania przyznanej pomocy
• czas przechowywania dokumentów socjalnych (interpretacja UODO)
✴️ STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku wniosku osoby uprawnionej o przyznanie świadczenia socjalnego i regulaminu działania komisji socjalnej;

6) Rodzaje świadczeń przyznawanych z zfśs i ich różnicowanie według kryterium socjalnego
• paczki dla dzieci
• karnety do klubu fitness
• zapomogi
• wczasy pod gruszą oraz organizacja wycieczek i imprez zbiorowych ze środków funduszu
• pożyczki mieszkaniowe z zfśs
• świadczenia na rzecz emerytów i rencistów
• dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży
• świadczenia rzeczowe i bony do supermarketów
✴️ STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku umowy pożyczki mieszkaniowej z zfśs;

7) Tworzenie regulaminu socjalnego krok po kroku
• rozpoznawanie potrzeb socjalnych załogi – preliminarz socjalny
• budowanie kryterium socjalnego na potrzeby konkretnego pracodawcy i pod potrzeby personelu
• definicja rodziny w regulaminie socjalnym
• ustalanie w regulaminie socjalnym osób fakultatywnie uprawnionych do świadczeń z zfśs
• ustalanie średniego dochodu przypadającego na członka rodziny
• ujmowanie w regulaminie zfśś innych kryteriów socjalnych (liczba dzieci, zdarzenie losowe, długość wykorzystanego urlopu wypoczynkowego)
• analiza i opracowanie wzoru wniosku o świadczenie socjalne
• procedura starań o świadczenia socjalne
✴️ STUDIUM PRZYPADKU – analiza krok po kroku przykładowego regulaminu zfśs;

8) Utworzenie i działalność komisji socjalnej
• powołanie i ustalenie składu, w tym władz komisji
• organizacyjne zasady działania komisji (sposób obradowania, częstotliwość spotkań, podejmowanie decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu pomocy socjalnej)
• regulamin działania komisji;

9) Zasady opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z zfśs
• zwiększone podczas epidemii limity ulg PIT
• świadczenia socjalne jako przychód ze stosunku pracy
• zasady ogólnego zwolnienia dla zfśs o charakterze składkowym i podatkowym
• ulga podatkowa dla dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży
• zwolnienia świadczeń dla emerytów i rencistów
• ulgi z tytułu zapomóg;

10) Egzekucja ze świadczeń socjalnych
• odczytywanie zajęcia innych wierzytelności
• pełne czy ograniczone potrącenia
• współpraca z organem egzekucyjnym;

11) Sesja pytań i odpowiedzi

Pobierz program szkolenia: 29.11 Fundusz Socjalny-Renata Majewska.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin: 29.11.2023

Godziny: 9.00 – 14.00

Cena: 349 zł + VAT/os.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: ClickMeeting

Webinar moduły pytań i odpowiedzi! 

Więcej szczegółów do pobrania w ulotce.

✔ Cena zawiera:

 • dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia,
 • zaświadczenie o ukończonym szkoleniu 
 • autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia).

✔ Sposób zapłaty:

 • faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z instrukcją postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania. Wymagania techniczne: dostęp do Internetu i komputer z głośnikiem.

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: formularz.pdf


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube