Szkolenie online: BUDŻET I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA ROK 2024 - aktualny stan prawny

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: 12 66-15-335, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

JST 28.09

SZKOLENIE DEDYKOWANE DZIAŁOM KSIĘGOWYM I FINANSOWYM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSZYSTKICH SZCZEBLI PROWADZONE PRZEZ 2 EKSPERTÓW – PRAKTYKÓW WRAZ Z MODUŁEM PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Prowadzący:

  • Naczelnik WIAS RIO, wieloletni Skarbnik Gminy, w ramach swoich obowiązków współpracuje z ministerstwem finansów

oraz

  • Prezes RIO, wieloletni wykładowca, autor opracowań nt. finansów samorządowych, wieloletni członek regionalnej i głównej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Termin: 28.09.2023, godz. 9:00 – 15:00

na platformie Clickmeeting/Myownconference

Koszt uczestnictwa: 499 zł /os. - cena ostateczna 

POBIERZ OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT>>

 

Cena obejmuje:

✓ szkolenie online na żywo z modułem pytań i odpowiedzi

autorskie materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej)

✓ imienne zaświadczenie uczestnictwa

Program szkolenia

I. PLANOWANIE BUDŻETU I WPF NA ROK 2024 
1. Zachowanie relacji z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych a rzeczywista sytuacji finansowa j.s.t.:
- czasowe wyjątki od reguły z art. 242 ufp i ich skutki dla lat przyszłych,
- wyjątki od reguły z art. 243 ufp,
- zaburzenia wyniku finansowego j.s.t.
2. Wyjątki od zasady jedności budżetu – szczególne zasady wykonywania budżetu – niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
3. Planowanie wybranych przychodów i rozchodów po zmianach przepisów ustawy o finansach publicznych:
- lokaty na przełomie lat budżetowych,
- udzielanie i zwrot pożyczek krótkoterminowych,
- planowanie i zwrot kredytów krótkoterminowych.
4. Dodatkowe środki dla samorządów w roku 2023 – zaplanowanie, przesunięcie wykorzystania na rok 2024 (ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 r. oraz niektórych innych ustaw):
- dodatkowe dochody w 2023 r. z tytułu subwencji ogólnej ,
- zwiększenie rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. z przeznaczeniem na wypłatę w roku 2023 nagrody specjalnej (Karta Nauczyciela)

5. Zmiana systemu zasilania j.s.t. - programy rządowe – szczególne zasady finansowania na przykładzie:
- Programu „Mój elektryk” – długoterminowy najem aut elektrycznych – dofinansowanie z NFOŚiGW
- Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – program realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- finansowania programów z Funduszu Sprawiedliwości,
- Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029 – realizacja w ramach środków finansowych KPO i FERS,
- Branżowe Centra Umiejętności – FRSE (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji).


II. ZMIANY W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ I SPRAWOZDAWCZOŚCI
1. Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz środków dokonywane w trakcie roku budżetowego i po zakończeniu roku budżetowego – ewidencja i klasyfikacja.
2. Planowanie, ewidencja księgowa oraz ujęcie w sprawozdaniach lokat bankowych na przełomie lat budżetowych w świetle przepisu art. 217 ustawy o finansach publicznych.
3. Lokowanie wolnych środków JST w takcie roku budżetowego – ewidencja i ujęcie w sprawozdawczości.
4. Wykazywanie długu w WPF w kontekście zmian regulacji dotyczących wykazywania długu w sprawozdaniu RB-Z
5. Informacja o wykonaniu planu finansowego Funduszu Pomocy – wzór.
6. Zwrot środków z Funduszu Pomocy otrzymanych na finansowanie realizacji dodatkowych zadań oświatowych – zmiana terminu zwrotu, klasyfikacja.
7. Zmiany w klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości:
- Zmiana prezentacji danych w sprawozdaniach: Rb-27S (kolumna 12), Rb-NDS (lokaty)
- Zmiany w klasyfikacji budżetowej – (zwroty środków i dotacji)
- Planowane wprowadzenie pliku kontrolnego – rezygnacja ze sprawozdań
8. Wolne środki a nadwyżka budżetowa – wątpliwości dotyczące „zaklasyfikowania” do właściwego źródła finansowania deficytu.

III. ZMIANY W USTAWIE O OCHOTNICZYCH STAŻACH POŻARNYCH:
- nowe zasady wypłaty ekwiwalentu dla strażaków,
- finansowanie przez gminę dodatkowych szkoleń dla strażaków OSP,
- doprecyzowanie zapisów dotyczących możliwości zakupu przez gminę umundurowania galowego dla strażaków OSP

Pobierz program szkolenia: 28.09 - Budżet i WPF 2024.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin: 28.09.2023, godz. 9:00 – 15:00

na platformie Clickmeeting/Myownconference

Koszt uczestnictwa: 499 zł /os. - cena ostateczna 

POBIERZ OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z VAT>>

 

Cena obejmuje:

✓ szkolenie online na żywo z modułem pytań i odpowiedzi

autorskie materiały szkoleniowe (w formie elektronicznej)

✓ imienne zaświadczenie uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: 28.09 Budzet i WPF 2024 formularz i oswiadczenie.pdf


Inne szkolenia tego prowadzącego:

OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube