Szkolenie online: WDT i WNT po wprowadzeniu KSeF

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

 wdt wnt ksef

Polskie firmy sukcesywnie rozwijają sprzedaż na rynkach europejskich, w szczególności wewnątrzunijnym. Rosnące wolumeny sprzedaży będące efektem tej ekspansji przekładają się na zwiększenie ryzyk podatkowych związanych z rozliczeniami VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym.

Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne omówienie rozliczeń w obszarze podatku VAT związanych z wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów oraz wewnątrzwspólnotowymi nabyciami towarów, z uwzględnieniem zmian, które spowoduje wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania (KSeF). Pozwoli to na weryfikację procesów ewidencyjno-rozliczeniowych w zakresie podatku VAT zdarzeń gospodarczych zachodzących w Państwa firmach (firmach Państwa Klientów), ewentualne korekty oraz redukowanie ryzyk w przyszłości. Pozwoli również przygotować się Państwu na e-fakturowanie w obszarze sprzedaży na inne rynki europejskie.

Korzyści:

 • kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów w zakresie towarowych transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • omówienia zmian związanych z KSeF dotyczących WDT oraz WNT
 • przejrzyste i proste omówienie nadchodzących zmian
 • aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
 • praktyczne przykłady i wskazówki,
 • zrozumiały język,
 • interaktywna formuła – możliwość zadawania pytań

Dla kogo:

 • właściciele firm
 • dyrektorzy finansowi
 • główne księgowe
 • pracownicy działów księgowych firm
 • pracownicy biur rachunkowych
 • inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Prowadzący: Wojciech Safian Założyciel i właściciel CURIA REGIS Doradztwo podatkowe, doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz Polskiego Ładu, m.in. „Składka zdrowotna w biznesie w 2022 roku (ODDK, Gdańsk 2022), w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Twórca kampanii „PO CO” (www.reorganizacje.pl). Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec.

 

Termin: 04.09.2023, godz. 9:00 – 14:30

Pakiet standard: 399 zł + 23% VAT/os.

Pakiet premium (+ nagranie): 449 zł + 23% VAT/os.

Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Program szkolenia

CZĘŚĆ I. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW

1. Identyfikowanie WDT:


1) transakcyjne WDT,
2) nietransakcyjne WDT,
3) wywóz własnego towaru – kiedy WDT?
4) problematyka montażu na miejscu – kiedy ma wpływ na identyfikację WDT?
5) przerwa transporcie/przeładunek/ulepszenia towarów, a rozpoznanie WDT,
6) dostawy do magazynów kontrahenta albo do magazynów zewnętrznych przy granicy.

2. Fakturowanie WDT:

1) WDT jako transakcja udokumentowana fakturą,
2) obowiązek wystawienia faktury w KSeF dokumentującej WDT – od kiedy?:
a) WDT dokonane do 30 czerwca 2023 r. a KSeF,
b) WDT dokonane od 1 lipca 2024 a KSeF,
3) data wystawienia faktury,
4) data dostawy,
5) upoważnienie pracowników do wystawiania faktur w KSeF,
6) zakres danych na fakturze w KSeF,
7) jak przesłać fakturę ustrukturyzowaną zagranicznemu kontrahentowi?
8) zaginięcie faktury dokumentującej WDT,
9) awaria KSeF, a obowiązek wystawiania faktury dokumentującej WDT,
10) co należy zrobić po usunięciu awarii?
11) niedostępność KSeF a wystawienie faktury dokumentującej WDT,
12) co należy zrobić po zakończeniu okresu niedostępności?
13) wystawienie faktury po terminie,
14) sankcje dotyczące uchybienia obowiązkom fakturowania WDT.

3. Obowiązek podatkowy w WDT:

1) data wystawienia FV i jej znaczenie,
2) brak wystawienia FV, a obowiązek podatkowy,
3) faktura wystawiona po terminie, a obowiązek podatkowy,
4) towar pierwotnie przemieszczony w celu uszlachetnienia w UE przeznaczony do powrotu – zmiana decyzji i sprzedaż towaru w państwie uszlachetniania – jaki ma to wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego?
5) zaliczkowanie WDT,
6) czy do zaliczkowania WDT należy wystawić FV?
7) INCOTERMS, a moment powstania obowiązku podatkowego (EXW, FCA, DAP, CIP, CPT).

4. Podstawa opodatkowania:

1) wynagrodzenie należne vs wynagrodzenie otrzymane,
2) kiedy koszty transportu „wchodzą” do podstawy opodatkowania?
3) koszty transportu: jedna czy dwie pozycje na fakturze i jaki ma to wpływ?
4) koszty transportu, a INCOTERMS,
5) refakturowanie kosztów transportu,
6) transakcje w walucie obcej – zmiany związane z KSeF,
7) WDT, a faktury korygujące in minus – nowe zasady związane z KSeF,
8) WDT, a faktury korygujące in plus – nowe zasady związane z KSeF,
9) faktury korygujące w walucie obcej – zmiany związane z KSeF:
a) korekty in minus,
b) korekty in plus,
c) zbiorcze FV korygujące walutowe.

5. Stosowanie stawki 0%:

1) wymogi dokumentacyjne,
2) transport własny vs transport odbiorcy,
3) dokumentowanie w odniesieniu do konkretnych INCOTERMS (EXW, FCA, DAP, CIP, CPT),
4) korzystanie z domniemania wywozu na podstawie Rozporządzenia 282/2011 – do których transakcji znajdzie ono zastosowanie?
5) przepisy krajowe vs unijne domniemanie wywozu,
6) brak dokumentów w ustawowym terminie – jak rozliczyć i czy można „odzyskać” VAT?
7) otrzymanie dokumentów potwierdzających wywóz po terminie.

CZĘŚĆ II. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW.

1. Identyfikowanie WNT:

1) transakcyjne WNT,
2) nietransakcyjne WNT,
3) przywóz uprzednio wywiezionego własnego towaru – kiedy WDT?
4) problematyka montażu w Polsce – kiedy identyfikować WNT?
5) przerwa transporcie/przeładunek/ulepszenia towarów, a rozpoznanie WNT,
6) dostawy kontrahenta do magazynów polskiego podatnika poza granicami PL albo do magazynów zewnętrznych poza granicami PL, a WNT.

2. Obowiązek podatkowy w WNT:

1) jaki wpływ ma KSeF na fakturowanie WNT?
2) data wystawienia FV i jej znaczenie,
3) brak wystawienia FV, a obowiązek podatkowy,
4) faktura wystawiona/doręczona po terminie,
5) towar pierwotnie przemieszczony w celu uszlachetnienia w Polsce przeznaczony do powrotu – zmiana decyzji i sprzedaż towaru w Polsce – jaki ma to wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego?
6) zaliczkowanie WNT,
7) INCOTERMS, a moment powstania obowiązku podatkowego (EXW, FCA, DAP, CIP, CPT).

3. Podstawa opodatkowania:

1) wynagrodzenie należne vs wynagrodzenie otrzymane,
2) kiedy koszty transportu „wchodzą” do podstawy opodatkowania?
3) koszty transportu: jedna czy dwie pozycje na fakturze i jaki ma to wpływ?
4) koszty transportu, a INCOTERMS,
5) refakturowanie na polskiego podatnika kosztów transportu,
6) transakcje w walucie obcej – zmiany związane z KSeF,
7) WNT, a faktury korygujące in minus – nowe zasady związane z KSeF,
8) WNT, a faktury korygujące in plus – nowe zasady związane z KSeF,
9) faktury korygujące w walucie obcej – zmiany związane z KSeF:
a) korekty in minus,
b) korekty in plus,
c) zbiorcze FV korygujące walutowe.

4. VAT naliczony z tytułu WNT:

1) wpływ podstawy opodatkowania na wysokość VATu naliczonego,
2) jaką stawkę rozpoznać?
3) podstawa w walucie obcej, a wysokość VATu naliczonego,
4) moment realizacji prawa do odliczenia,
5) prawo do odliczenia w przypadku otrzymania FV po terminie/braku otrzymania FV,
6) korekta in minus, a VAT naliczony – nowe zasady związane z KSeF,
7) korekta in plus, a VAT naliczony – nowe zasady związane z KSeF.

CZĘŚĆ III. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE:

1. Znaczenie ustalenia miejsca świadczenia na potrzeby VAT,
2. Pojęcie transakcji łańcuchowej,
3. Podstawowe zasady rozliczania transakcji w ramach transakcji łańcuchowej,
4. Transakcja „ruchoma” i „nieruchoma” – dlaczego to takie ważne?
5. Podmiot pośredniczący: rola, identyfikacja,
6. „Przerzucenie” transakcji ruchomej na kolejny podmiot,
7. Najczęściej stosowane INCOTERMS w obrocie wewnątrzwspólnotowym i ich znaczenie dla transakcji łańcuchowych:
1) EXW,
2) FCA,
3) DAP,
4) CIP,
5) CPT,
8. Podmiot 1 w łańcuchu:
1) EXW,
2) FCA,
3) DAP,
4) CIP,
5) CPT,
9. Podmiot 2 w łańcuchu:
1) EXW,
2) FCA,
3) DAP,
4) CIP,
5) CPT,
10. Kiedy INCOTERMS stosowane przed podmiot 2 w łańcuchu wobec podmiotu 3 (finalnego nabywcy) mają znaczenie dla podmiotu 1?
11. Błędne rozliczenie transakcji łańcuchowej – VAT 46%?

CZĘŚĆ IV. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE:

1. Przedstawienie problemu na przykładzie wraz ze sposobami rozliczenia.
2. Wpływ INCOTERMS EXW, FCA, DAP, CIP, CPT dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych.
3. Skutki wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej dla: podmiotu 1, podmiotu 2 i podmiotu 3.
4. Wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna uproszczona:
1) istota rozwiązania,
2) wymogi niezbędne do jej stosowania
3) rozliczenie i raportowanie procedury uproszczonej przez podmiot 1 (z perspektywy polskiego podatnika),
4) rozliczenie i raportowanie procedury uproszczonej przez podmiot 2 (z perspektywy polskiego podatnika),
5) rozliczenie i raportowanie procedury uproszczonej przez podmiot 3 (z perspektywy polskiego podatnika).

Pobierz program szkolenia: 04.09 WDT WNT po wprowadzeniu KSeF program.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin: 04.09.2023, godz. 9:00 – 14:30

Pakiet standard: 399 zł + 23% VAT/os.

Pakiet premium (+nagranie): 449 zł + 23% VAT/os.

Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: 04.09 WDT WNT po wprowadzeniu KSeF formularz.pdf


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube