Szkolenie online: WDT I WNT: zmiany od 01.07.2023 roku + część warsztatowa

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

wdt wnt 11.07

Polskie firmy sukcesywnie rozwijają sprzedaż na rynkach europejskich, w szczególności wewnątrzunijnym. Rosnące wolumeny sprzedaży będące efektem tej ekspansji przekładają się na zwiększenie ryzyk podatkowych związanych z rozliczeniami VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym.

Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne omówienie rozliczeń w obszarze podatku VAT związanych z wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów oraz wewnątrzwspólnotowymi nabyciami towarów,  z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od dnia 1 lipca 2023 r. Pozwoli to na weryfikację procesów ewidencyjno-rozliczeniowych w zakresie podatku VAT zdarzeń gospodarczych zachodzących w Państwa firmach (firmach Państwa Klientów), ewentualne korekty oraz redukowanie ryzyk w przyszłości.

Szkolenie posiada rozbudowaną część warsztatową, w ramach których uczestnicy, na otrzymanych wcześniej arkuszach, rozwiązują przygotowane zadania. Następnie zadania są omawiane przez trenera. Pozwala to na wykształcenie praktycznych umiejętności w obszarze rozliczeń transakcji WDT i WNT.

Korzyści:

 • kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów w zakresie towarowych transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • omówienia zmian od 01.07.2023 r. dotyczących WDT oraz WNT
 • rozbudowana część warsztatowa
 • przejrzyste i proste omówienie nadchodzących zmian
 • aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
 • praktyczne przykłady i wskazówki,
 • zrozumiały język,
 • interaktywna formuła – możliwość zadawania pytań

Dla kogo:

 • właściciele firm
 • dyrektorzy finansowi
 • główne księgowe
 • pracownicy działów księgowych firm
 • pracownicy biur rachunkowych
 • inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Prelegent: Wojciech Safian - Założyciel i właściciel CURIA REGIS Doradztwo podatkowe, doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz Polskiego Ładu, m.in. „Składka zdrowotna w biznesie w 2022 roku (ODDK, Gdańsk 2022), w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Twórca kampanii „PO CO” (www.reorganizacje.pl). Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec.

Termin: 11.07.2023, godz. 9:00 – 14:30

Koszt uczestnictwa:

pakiet standard: 349 zł + 23%VAT         

pakiet premium (+ nagranie):  399 zł + 23% VAT

Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

 

Program szkolenia

CZĘŚĆ I. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW.

 • identyfikowanie WDT:
 1. transakcyjne WDT,
 2. nietransakcyjne WDT,
 3. wywóz własnego towaru – kiedy WDT?
 4. problematyka montażu na miejscu – kiedy ma wpływ na identyfikację WDT?
 5. przerwa transporcie/przeładunek/ulepszenia towarów, a rozpoznanie WDT,
 6. dostawy do magazynów kontrahenta albo do magazynów zewnętrznych przy granicy,
 • obowiązek podatkowy w WDT:
 1. data wystawienia FV i jej znaczenie,
 2. brak wystawienia FV, a obowiązek podatkowy,
 3. faktura wystawiona po terminie,
 4. towar pierwotnie przemieszczony w celu uszlachetnienia w UE przeznaczony do powrotu – zmiana decyzji i sprzedaż towaru w państwie uszlachetniania – jaki ma to wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego?
 5. zaliczkowanie WDT,
 6. czy do zaliczkowania WDT należy wystawić FV?
 7. INCOTERMS, a moment powstania obowiązku podatkowego (EXW, FCA, DAP, CIP, CPT),
 • podstawa opodatkowania z uwzględnieniem zmian od 01.07.2023 r.:
 1. wynagrodzenie należne vs wynagrodzenie otrzymane,
 2. kiedy koszty transportu „wchodzą” do podstawy opodatkowania?
 3. koszty transportu: jedna czy dwie pozycje na fakturze i jaki ma to wpływ?
 4. koszty transportu, a INCOTERMS,
 5. refakturowanie kosztów transportu,
 6. transakcje w walucie obcej – przeliczanie na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania
 7. WDT, a faktury korygujące in minus,
 8. WDT, a faktury korygujące in plus,
 9. faktury korygujące w walucie obcej – zmiany od 01.07.2023 r.:
 • korekty in minus
 • korekty in plus
 • zbiorcze FV korygujące walutowe
 • stosowanie stawki 0%:
 1. wymogi dokumentacyjne,
 2. transport własny vs transport odbiorcy,
 3. dokumentowanie w odniesieniu do konkretnych INCOTERMS (EXW, FCA, DAP, CIP, CPT),
 4. korzystanie z domniemania wywozu na podstawie Rozporządzenia 282/2011 – do których transakcji znajdzie ono zastosowanie?
 5. przepisy krajowe vs unijne domniemanie wywozu,
 6. brak dokumentów w ustawowym terminie – jak rozliczyć i czy można „odzyskać” VAT?
 7. otrzymanie dokumentów potwierdzających wywóz po terminie – zmiany od dnia 01.07.2023 r.

CZĘŚĆ II. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW.

 • identyfikowanie WNT:
 1. transakcyjne WNT,
 2. nietransakcyjne WNT,
 3. przywóz uprzednio wywiezionego własnego towaru – kiedy WDT?
 4. problematyka montażu w Polsce – kiedy identyfikować WNT?
 5. przerwa transporcie/przeładunek/ulepszenia towarów, a rozpoznanie WNT,
 6. dostawy kontrahenta do magazynów polskiego podatnika poza granicami PL albo do magazynów zewnętrznych poza granicami PL, a WNT,
 • obowiązek podatkowy w WNT:

 1. data wystawienia FV i jej znaczenie,
 2. brak wystawienia FV, a obowiązek podatkowy,
 3. faktura wystawiona/doręczona po terminie,
 4. towar pierwotnie przemieszczony w celu uszlachetnienia w Polsce przeznaczony do powrotu – zmiana decyzji i sprzedaż towaru w Polsce – jaki ma to wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego?
 5. zaliczkowanie WNT,
 6. INCOTERMS, a moment powstania obowiązku podatkowego (EXW, FCA, DAP, CIP, CPT),
 • podstawa opodatkowania:
 1. wynagrodzenie należne vs wynagrodzenie otrzymane,
 2. kiedy koszty transportu „wchodzą” do podstawy opodatkowania?
 3. koszty transportu: jedna czy dwie pozycje na fakturze i jaki ma to wpływ?
 4. koszty transportu, a INCOTERMS,
 5. refakturowanie na polskiego podatnika kosztów transportu,
 6. transakcje w walucie obcej – przeliczanie na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania,
 7. WNT, a faktury korygujące in minus,
 8. WNT, a faktury korygujące in plus,
 9. faktury korygujące w walucie obcej – zmiany od 01.07.2023 r.,
 • VAT naliczony z tytułu WNT:
 1. wpływ podstawy opodatkowania na wysokość VATu naliczonego,
 2. jaką stawkę rozpoznać?
 3. podstawa w walucie obcej, a wysokość VATu naliczonego,
 4. moment realizacji prawa do odliczenia,
 5. prawo do odliczenia w przypadku otrzymania FV po terminie/braku otrzymania FV (zmiany od 01.07.2023 r.),
 6. korekta in minus, a VAT naliczony,
 7. korekta in plus, a VAT naliczony.

CZĘŚĆ III. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE:

 • znaczenie ustalenia miejsca świadczenia na potrzeby VAT,
 • pojęcie transakcji łańcuchowej,
 • podstawowe zasady rozliczania transakcji w ramach transakcji łańcuchowej,
 • transakcja „ruchoma” i „nieruchoma” – dlaczego to takie ważne?
 • podmiot pośredniczący: rola, identyfikacja,
 • „przerzucenie” transakcji ruchomej na kolejny podmiot,
 • najczęściej stosowane INCOTERMS w obrocie wewnątrzwspólnotowym i ich znaczenie dla transakcji łańcuchowych:
 1. EXW,
 2. FCA,
 3. DAP,
 4. CIP,
 5. CPT,
 • podmiot 1 w łańcuchu:
 1. EXW,
 2. FCA,
 3. DAP,
 4. CIP,
 5. CPT,
 • podmiot 2 w łańcuchu:
 1. EXW,
 2. FCA,
 3. DAP,
 4. CIP,
 5. CPT,
 • kiedy INCOTERMS stosowane przed podmiot 2 w łańcuchu wobec podmiotu 3 (finalnego nabywcy) mają znaczenie dla podmiotu 1?
 • błędne rozliczenie transakcji łańcuchowej – VAT 46%?

CZĘŚĆ IV. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE – CZĘŚĆ WARSZTATOWA:

 • case study 1: identyfikacja transakcji łańcuchowej spośród zaprezentowanych transakcji,
 • case study 2: identyfikacja podmiotu pośredniczącego w przykładowym łańcuchu dostaw,
 • case study 3: w trakcie warsztatu rozwiążemy zadanie z trzema podmiotami realizującymi transakcje w oparciu o INCOTERMS EXW, FCA, DAP,
 • case study 4: w trakcie warsztatu rozwiązanie drugie zadanie z trzema podmiotami realizującymi transakcje w oparciu o INCOTERMS EXW, FCA, DAP,
 • case study 5: w trakcie warsztatu rozwiążemy zadanie z czterema podmiotami realizującymi transakcje w oparciu o INCOTERMS EXW, FCA, DAP.

CZĘŚĆ V. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE:

 • przedstawienie problemu na przykładzie wraz ze sposobami rozliczenia,
 • wpływ INCOTERMS EXW, FCA, DAP, CIP, CPT dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych,
 • skutki wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej dla: podmiotu 1, podmiotu 2 i podmiotu 3,
 • wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna uproszczona:
 1. istota rozwiązania,
 2. wymogi niezbędne do jej stosowania
 3. rozliczenie i raportowanie procedury uproszczonej przez podmiot 1 (z perspektywy polskiego podatnika),
 4. rozliczenie i raportowanie procedury uproszczonej przez podmiot 2 (z perspektywy polskiego podatnika),
 5. rozliczenie i raportowanie procedury uproszczonej przez podmiot 3 (z perspektywy polskiego podatnika).
 • case study 6: w trakcie warsztatu rozwiążemy zadanie z trzema podmiotami realizującymi transakcje trójstronne w oparciu o INCOTERMS EXW, FCA, DAP.

Pobierz program szkolenia: 11.07 WDT + WNT (Wojciech Safian)oferta.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin: 11.07.2023, godz. 9:00 – 14:30

Koszt uczestnictwa:

pakiet standard: 349 zł + 23%VAT         

pakiet premium (+ nagranie):  399 zł + 23% VAT

Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: 11.07 WDT + WNT (Wojciech Safian) formularz.pdf


Inne szkolenia tego prowadzącego:


Kliknij tutaj żeby zobaczyć więcej szkoleń.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube