Szkolenie online: Aktualizacja wiedzy: Podatek dochodowy i rachunkowość spółdzielni mieszkaniowych w 2023 roku, zatwierdzenie SF za 2022 rok i lata 2019-2021

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel: 12-661-53-35 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

AKTUALIZACJA WIEDZY

PODATEK DOCHODOWY I RACHUNKOWOŚĆ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W 2023 ROKU

ZATWIERDZENIE SF ZA 2022 ROK I LATA 2019-2021

Stan prawny– czerwiec 2023

Rozliczenia GZM, pożytków oraz ewidencja funduszu remontowego

Omówienie nieprawidłowości ujawnianych podczas badania sprawozdań finansowych i lustracji

Wykładowca: wieloletni, doświadczony pracownik w spółdzielni mieszkaniowej, lustrator, posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, uczestnik przy badaniu sprawozdań finansowych SM, powoływana na biegłego sądowego w sprawach spółdzielczości mieszkaniowej – Pani Wiesława Bajer

Termin:  16.06.2023, godz. 8.30 – 13.00 II edycja

Cena: 399 zł + podatek VAT 23%

PRZY ZAKUPIE DRUGIEGO I KAŻDEGO KOLEJNEGO DOSTĘPU - RABAT 50%!!!

Cena zawiera: dostęp do platformy szkoleniowej, autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Sposób zapłaty: faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail w dniu szkolenia.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: myownconference.pl

 Ilość miejsc ograniczona -  decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z instrukcją postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu.

Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji

nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

 

Program szkolenia

1. Obowiązki spółdzielni mieszkaniowej w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych po uchyleniu art. 90 i 90a - uchwała Walnego Zgromadzenia – uchwały w sprawie zatwierdzenia za lata 2019r., 2020 r., 2021r. 2022r. – jedna czy za każdy rok odrębnie
2. Poprawienie błędnie sporządzonego sprawozdania finansowego przed jego zatwierdzeniem (przekazanego lub nie przekazanego do KRS) – obowiązki Spółdzielni.
3. Wynik finansowy Spółdzielni ( rozliczenie i ewidencja ) – terminy oraz dokumenty stanowiące podstawę przeksięgowania.
4. Obowiązki w zakresie sprawozdania finansowego wspólnot mieszkaniowych. Czy istnieje obowiązek złożenia sprawozdania do szefa KAS.
5. Strata podatkowa z działalności gospodarczej oraz z GZM i jej rozliczenie w latach następnych
6. Obowiązki w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego wspólnot mieszkaniowych. Czy istnieje obowiązek złożenia sprawozdania do szefa KAS.
7. Metody sprawdzenia prawidłowości naliczenia opłat za lokale według stawek ustalonych przez Radę Nadzorczą – ile naliczono a ile powinno być naliczone
8. Odpisy aktualizujące należności – ustalanie, księgowanie w ujęciu rachunkowym i podatkowym. Zwiększenia odpisów, wykorzystanie i rozwiązanie w sprawozdaniu finansowym (bilans, RZiS, informacja dodatkowa) – błędy prezentacyjne
9. Składki na rzecz KRS i związków rewizyjnych – zmiana rozporządzenia
10. Pomoc w okresie kryzysu, otrzymane dofinansowanie, dopłaty do ciepła – ujęcie w księgach rachunkowych oraz ujęcie podatkowe, moment otrzymania pomocy
11. Zmiany dla Spółdzielni Mieszkaniowych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym m.in.:
a. zmiany w zakresie prowadzenia ksiąg przy użyciu programów komputerowych,
b. obowiązkowe przekazywanie ksiąg rachunkowych (JPK-KR) do Urzędu Skarbowego – kto i kiedy?
c. zmiany w zakresie ujęcia podatkowego składek ZUS
d. kasa w Spółdzielni Mieszkaniowej - kwota płatności dotyczącej transakcji, o której mowa w art. 7b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 oraz z 2021 r. poz. 2105), otrzymana bez pośrednictwa rachunku płatniczego – likwidacja czy nie (aktualna interpretacja KIS i Ministerstwa)
e. Zawiadomienie o zapłacie na rachunek inny niż figurujący na wykazie czynnych podatników VAT – terminy,
12. Podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych) po odwołaniu pandemii – aktualny stan prawny i zasady rozliczania.
13. Zmiany dla Spółdzielni Mieszkaniowych w ustawie o rachunkowości.
14. Istotne zagadnienia w zakresie odpisu na fundusz remontowy w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w tym:
a) obowiązki wynikające z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
b) ewidencja analityczna,
c) odpis na fundusz remontowy a koszt podatkowy,
d) odpis dodatkowy na fundusz remontowy a koszt podatkowy.
e) dodatkowe środki na fundusz remontowy – ujęcie rachunkowe i podatkowe.
15. Ewidencja i rozliczanie GZM w księgach rachunkowych - w świetle ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – wyniki spółdzielcze prawa do lokali, odrębna własność najem
- jak ustalić wynik dla celów bilansowych, a jak dla podatku CIT
16. Aktualne interpretacje podatkowe z zakresu rozliczeń podatku dochodowego w spółdzielni mieszkaniowej.
17. Opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów w księgach rachunkowych i w rachunku podatkowym spółdzielni mieszkaniowej w świetle ustawy przekształceniowej ze zmianami – Faktury z naliczonym podatkiem VAT – jak ewidencjonować i rozliczać.
18. Pożytki z nieruchomości wspólnej rozliczenie i ewidencja – czy są opodatkowane ujęcie rachunkowe i podatkowe oraz rozliczenie – uwzględnienie w opłatach za lokale.
19. Wypłata wkładu przez Spółdzielnię oraz rozliczenie wkładu spadkobiercy a obowiązek informacyjny Urzędu Skarbowego (kiedy PIT 11 a kiedy PIT 14)
20. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Pobierz program szkolenia: 16.06.23 PDOP + Rach. SM online - program.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin:  16.06.2023, godz. 8.30 – 13.00 II Edycja

Cena: 399 zł + podatek VAT 23%

PRZY ZAKUPIE DRUGIEGO I KAŻDEGO KOLEJNEGO DOSTĘPU - RABAT 50%!!!

Cena zawiera: dostęp do platformy szkoleniowej, autorskie materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

Sposób zapłaty: faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail w dniu szkolenia.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: myownconference.pl

 Ilość miejsc ograniczona -  decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z instrukcją postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu.

Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji

nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: 16.06.23 PDOP + Rach. SM online - formularz.pdf


Inne szkolenia tego prowadzącego:


Kliknij tutaj żeby zobaczyć więcej szkoleń.

OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube