Szkolenie online: WDT i WNT w 2023 roku + część warsztatowa

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel: 12-661-53-35 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polskie firmy sukcesywnie rozwijają sprzedaż na rynkach europejskich, w szczególności wewnątrzunijnym. Rosnące wolumeny sprzedaży będące efektem tej ekspansji przekładają się na zwiększenie ryzyk podatkowych związanych z rozliczeniami VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym.

Celem niniejszego szkolenia jest kompleksowe i praktyczne omówienie rozliczeń w obszarze podatku VAT związanych z wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów oraz wewnątrzwspólnotowymi nabyciami towarów, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie od dnia 1 kwietnia 2023 r. Pozwoli to na weryfikację procesów ewidencyjno-rozliczeniowych w zakresie podatku VAT zdarzeń gospodarczych zachodzących w Państwa firmach (firmach Państwa Klientów), ewentualne korekty oraz redukowanie ryzyk w przyszłości.

Szkolenie posiada rozbudowaną część warsztatową, w ramach których uczestnicy, na otrzymanych wcześniej arkuszach, rozwiązują przygotowane zadania. Następnie zadania są omawiane przez trenera. Pozwala to na wykształcenie praktycznych umiejętności w obszarze rozliczeń transakcji WDT i WNT.

Korzyści:

 • kompleksowe przedstawienie kluczowych aspektów w zakresie towarowych transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • rozbudowana część warsztatowa
 • przejrzyste i proste omówienie nadchodzących zmian
 • aktualna praktyka sądów administracyjnych oraz organów podatkowych,
 • praktyczne przykłady i wskazówki,
 • zrozumiały język,
 • interaktywna formuła – możliwość zadawania pytań

Dla kogo:

 • właściciele firm
 • dyrektorzy finansowi
 • główne księgowe
 • pracownicy działów księgowych firm
 • pracownicy biur rachunkowych
 • inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

 

Prelegent: Wojciech Safianzałożyciel i właściciel CURIA REGIS Doradztwo podatkowe, doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz Polskiego Ładu, m.in. „Składka zdrowotna w biznesie w 2022 roku (ODDK, Gdańsk 2022), w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec. 4,9/5 to średnia ocena jaką otrzymał prelegent od uczestników szkoleń!

Termin: 30.03.2023, godz. 9:00 – 14:30
Koszt uczestnictwa:
Pakiet standard: 349 zł + 23% VAT

Pakiet premium (+ nagranie): 399 zł + 23% VAT

Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Organizator szkolenia oświadcza, że cała treść szkolenia (w tym materiały) dostępna po zalogowaniu do platformy jest przedmiotem praw autorskich. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, robienia zdjęć oraz dalszego przekazywania treści bez zgody właściciela praw autorskichProgram szkolenia

Część I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

 • identyfikowanie WDT:
 1. transakcyjne WDT,
 2. nietransakcyjne WDT,
 3. wywóz własnego towaru – kiedy WDT?
 4. problematyka montażu na miejscu – kiedy ma wpływ na identyfikację WDT?
 5. przerwa transporcie/przeładunek/ulepszenia towarów, a rozpoznanie WDT,
 6. dostawy do magazynów kontrahenta albo do magazynów zewnętrznych przy granicy,
 • obowiązek podatkowy w WDT:
 1. data wystawienia FV i jej znaczenie,
 2. brak wystawienia FV, a obowiązek podatkowy,
 3. faktura wystawiona po terminie,
 4. towar pierwotnie przemieszczony w celu uszlachetnienia w UE przeznaczony do powrotu – zmiana decyzji i sprzedaż towaru w państwie uszlachetniania – jaki ma to wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego?
 5. zaliczkowanie WDT,
 6. czy do zaliczkowania WDT należy wystawić FV?
 7. INCOTERMS, a moment powstania obowiązku podatkowego (EXW, FCA, DAP, CIP, CPT),
 • podstawa opodatkowania:
 1. wynagrodzenie należne vs wynagrodzenie otrzymane,
 2. kiedy koszty transportu „wchodzą” do podstawy opodatkowania?
 3. koszty transportu: jedna czy dwie pozycje na fakturze i jaki ma to wpływ?
 4. koszty transportu, a INCOTERMS,
 5. refakturowanie kosztów transportu,
 6. transakcje w walucie obcej – przeliczanie na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania
 7. WDT, a faktury korygujące in minus,
 8. WDT, a faktury korygujące in plus,
 9. Faktury korygujące w walucie obcej zmiany od 01.04.2023 r.,
 • stosowanie stawki 0%:
 1. wymogi dokumentacyjne,
 2. transport własny vs transport odbiorcy,
 3. dokumentowanie w odniesieniu do konkretnych INCOTERMS (EXW, FCA, DAP, CIP, CPT),
 4. korzystanie z domniemania wywozu na podstawie Rozporządzenia 282/2011 – do których transakcji znajdzie ono zastosowanie?
 5. przepisy krajowe vs unijne domniemanie wywozu,
 6. brak dokumentów w ustawowym terminie – jak rozliczyć i czy można „odzyskać” VAT?

Część II. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

 • identyfikowanie WNT:
 1. transakcyjne WNT,
 2. nietransakcyjne WNT,
 3. przywóz uprzednio wywiezionego własnego towaru – kiedy WDT?
 4. problematyka montażu w Polsce – kiedy identyfikować WNT?
 5. przerwa transporcie/przeładunek/ulepszenia towarów, a rozpoznanie WNT,
 6. dostawy kontrahenta do magazynów polskiego podatnika poza granicami PL albo do magazynów zewnętrznych poza granicami PL, a WNT,
 • obowiązek podatkowy w WNT:
 1. data wystawienia FV i jej znaczenie,
 2. brak wystawienia FV, a obowiązek podatkowy,
 3. faktura wystawiona/doręczona po terminie,
 4. towar pierwotnie przemieszczony w celu uszlachetnienia w Polsce przeznaczony do powrotu – zmiana decyzji i sprzedaż towaru w Polsce – jaki ma to wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego?
 5. zaliczkowanie WNT,
 6. INCOTERMS, a moment powstania obowiązku podatkowego (EXW, FCA, DAP, CIP, CPT),
 • podstawa opodatkowania:
 1. wynagrodzenie należne vs wynagrodzenie otrzymane,
 2. kiedy koszty transportu „wchodzą” do podstawy opodatkowania?
 3. koszty transportu: jedna czy dwie pozycje na fakturze i jaki ma to wpływ?
 4. koszty transportu, a INCOTERMS,
 5. refakturowanie na polskiego podatnika kosztów transportu,
 6. transakcje w walucie obcej – przeliczanie na potrzeby ustalania podstawy opodatkowania,
 7. WNT, a faktury korygujące in minus,
 8. WNT, a faktury korygujące in plus,
 9. faktury korygujące w walucie obcej zmiany od 01.04.2023 r.,
 • VAT naliczony z tytułu WNT:
 1. wpływ podstawy opodatkowania na wysokość VATu naliczonego,
 2. jaką stawkę rozpoznać?
 3. podstawa w walucie obcej, a wysokość VATu naliczonego,
 4. moment realizacji prawa do odliczenia,
 5. prawo do odliczenia w przypadku otrzymania FV po terminie/braku otrzymania FV (zmiany od 01.04.2023 r.),
 6. korekta in minus, a VAT naliczony,
 7. korekta in plus, a VAT naliczony.

Część III. Transakcje łańcuchowe:

 • znaczenie ustalenia miejsca świadczenia na potrzeby VAT,
 • pojęcie transakcji łańcuchowej,
 • podstawowe zasady rozliczania transakcji w ramach transakcji łańcuchowej,
 • transakcja „ruchoma” i „nieruchoma” – dlaczego to takie ważne?
 • podmiot pośredniczący: rola, identyfikacja,
 • „przerzucenie” transakcji ruchomej na kolejny podmiot,
 • najczęściej stosowane INCOTERMS w obrocie wewnątrzwspólnotowym i ich znaczenie dla transakcji łańcuchowych:
 1. EXW,
 2. FCA,
 3. DAP,
 4. CIP,
 5. CPT,
 • podmiot 1 w łańcuchu:
 1. EXW,
 2. FCA,
 3. DAP,
 4. CIP,
 5. CPT,
 • podmiot 2 w łańcuchu:
 1. EXW,
 2. FCA,
 3. DAP,
 4. CIP,
 5. CPT,
 • kiedy INCOTERMS stosowane przed podmiot 2 w łańcuchu wobec podmiotu 3 (finalnego nabywcy) mają znaczenie dla podmiotu 1?
 • błędne rozliczenie transakcji łańcuchowej – VAT 46%?

Część IV. Transakcje łańcuchowe – część warsztatowa:

 • case study 1: identyfikacja transakcji łańcuchowej spośród zaprezentowanych transakcji,
 • case study 2: identyfikacja podmiotu pośredniczącego w przykładowym łańcuchu dostaw,
 • case study 3: w trakcie warsztatu rozwiążemy zadanie z trzema podmiotami realizującymi transakcje w oparciu o INCOTERMS EXW, FCA, DAP,
 • case study 4: w trakcie warsztatu rozwiązanie drugie zadanie z trzema podmiotami realizującymi transakcje w oparciu o INCOTERMS EXW, FCA, DAP,
 • case study 5: w trakcie warsztatu rozwiążemy zadanie z czterema podmiotami realizującymi transakcje w oparciu o INCOTERMS EXW, FCA, DAP.

Część V. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne:

 • przedstawienie problemu na przykładzie wraz ze sposobami rozliczenia,
 • wpływ INCOTERMS EXW, FCA, DAP, CIP, CPT dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych,
 • skutki wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej dla: podmiotu 1, podmiotu 2 i podmiotu 3,
 • wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna uproszczona:
 1. istota rozwiązania,
 2. wymogi niezbędne do jej stosowania
 3. rozliczenie i raportowanie procedury uproszczonej przez podmiot 1 (z perspektywy polskiego podatnika),
 4. rozliczenie i raportowanie procedury uproszczonej przez podmiot 2 (z perspektywy polskiego podatnika),
 5. rozliczenie i raportowanie procedury uproszczonej przez podmiot 3 (z perspektywy polskiego podatnika).
 • case study 6: w trakcie warsztatu rozwiążemy zadanie z trzema podmiotami realizującymi transakcje trójstronne w oparciu o INCOTERMS EXW, FCA, DAP.

Pobierz program szkolenia: 30.03 VAT WDT WNT (Wojciech Safian) Program.pdf

Szczegóły organizacyjne

Termin: 30.03.2023, godz. 9:00 – 14:30
Koszt uczestnictwa:
Pakiet standard: 349 zł + 23% VAT

Pakiet premium (+ nagranie): 399 zł + 23% VAT

Pakiet standard obejmuje: szkolenie online na żywo, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Pakiet premium obejmuje: szkolenie online na żywo + dostęp do nagrania na okres 5 dni, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia), imienne zaświadczenie o odbyciu kursu.

Organizator szkolenia oświadcza, że cała treść szkolenia (w tym materiały) dostępna po zalogowaniu do platformy jest przedmiotem praw autorskich. Zakazuje się nagrywania, kopiowania, powielania, robienia zdjęć oraz dalszego przekazywania treści bez zgody właściciela praw autorskich

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: 30.03 VAT WDT WNT (Wojciech Safian).pdf


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków
tel. (12) 66-15-335
Fax: (12) 62-69-200
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 945-20-17-156