Szkolenie online: Zamknięcie rachunkowe i podatkowe Sprawozdanie finansowe (bilans) spółdzielni mieszkaniowej za 2022 rok

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Aktualne interpretacje w podatku dochodowym od osób prawnych dotyczące GZM
 • zmiany w prawie w świetle polskiego ładu na działalność Spółdzielni Mieszkaniowych
 • e-sprawozdanie finansowe
 • wizualizacja, zatwierdzanie i przekazanie do KRS
 • aktualne zmiany na 2023

CIT 8, CIT 8/O – przykłady
Zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdania

 finansowego i ustalenie wyniku rachunkowego i podatkowego

Do materiałów zostanie dołączona:
wersja elektroniczna (excel) ustalenia wyniku rachunkowego, podstawy ustalenia podatku, ustalenie podatku dochodowego od osób prawnych,

 • przejście z rachunku zysków i strat w wersji porównawczej do podstawy opodatkowania w wersji kalkulacyjnej
 • informacja dodatkowa z uwzględnieniem zmian – wzór zaktualizowany.

 

Prelegent: wieloletni, doświadczony pracownik w spółdzielni mieszkaniowej, lustrator, posiadający uprawnienia w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, uczestnik przy badaniu sprawozdań finansowych SM, powoływana na biegłego sądowego w sprawach spółdzielczości mieszkaniowej – Pani Wiesława Bajer

 

Termin szkolenia: 21.02.23, godz. 9.00-14.30

Cena szkolenia: 399 zł + VAT

Przy zakupie drugiego i każdego kolejnego dostępu rabat 50%!!!

 

Program szkolenia

ZAMKNIECIE RACHUNKOWE I PODATKOWE 2022 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE W SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH

 1. Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2022 roku
 2. Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
 3. Sprawozdanie finansowe
 4. E-sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowych – podpisywanie:
 5. Elementy sprawozdania finansowego wg ustawy o rachunkowości
 6. Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości - Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w zakresie prezentacji
 7. Wynik z działalności gospodarczej
 8. Specyfika działalności spółdzielni w sprawozdaniu finansowym
 9. Aktywa bilansu
 10. Środki trwałe oraz WNiP w ewidencji ksiąg rachunkowych i prezentacja w SF
 • uzgodnienie środków trwałych finansowanych funduszami z funduszem wkładów mieszkaniowych, budowlanych i funduszem zasobów mieszkaniowych
 • wyodrębnienie własności lokali – ewidencja w księgach rachunkowych
 1. Grunty:
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – ewidencja w księgach rachunkowych
 • opłata przekształceniowa w ujęciu rachunkowym i podatkowym
 • korekta wartości gruntów w związku z wyrokiem TSUE i interpretacją ogólną MF
 1. Należności krótkoterminowe w bilansie
 • z tytułu dostaw i usług, w tym osób uprawnionych
 • z tytułu podatków i opłat
 • inne
 • dochodzone na drodze sądowej
 • odpisy aktualizujące w poszczególnych grupach należności
 1. Inwestycje krótkoterminowe – prezentacja w bilansie
 2. Rozliczenia międzyokresowe – prezentacja w bilansie z uwzględnieniem specyfiki działalności, w tym wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (niedobór), saldo ujemne funduszu remontowego
 3. Należne wpłaty na fundusz podstawowy
 4. Pasywa bilansu
 5. Fundusz udziałowy – ewidencja udziałów, udziały byłych członków, udziały przedawnione
 6. Fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych ewidencja i prezentacja w SF
 7. Rozliczenie wkładów mieszkaniowych za lokale przekazane do dyspozycji spółdzielni
 8. Fundusz zasobowy – ewidencja i prezentacja w SF
 9. Zobowiązania w księgach rachunkowych i prezentacja w SF
 • długoterminowe: kredyty, opłata przekształceniowa
 • krótkoterminowe: z tytułu dostaw i usług, podatki i opłaty, opłata przekształceniowa, inne zobowiązania
 • fundusze specjalne – fundusz remontowy – inne fundusze
 1. Zasady wydatkowania Funduszu Remontowego ewidencja i prezentacja w SF
 2. Rozliczenia międzyokresowe, w tym wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (nadwyżka)
 3. Rachunek Zysków i Strat – wariant porównawczy oraz podstawowe zagadnienia w zakresie prezentacji:
 4. Przychody
 • z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (spółdzielcze prawa do lokali i odrębna własność)
 • najem lokali (mieszkalnych i użytkowych)
 • pozostałe przychody operacyjne
 • przychody finansowe
 1. Koszty
  • z eksploatacji i utrzymania nieruchomości (spółdzielcze prawa do lokali i odrębna własność)
  • najem lokali (mieszkalnych i użytkowych)
  • koszt mienia spółdzielni, w tym mienia przeznaczonego do wspólnego korzystania
  • pozostałe koszty operacyjne
  • koszty finansowe
 2. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
 3. Wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości – ustalenie i prezentacja w RZiS
 4. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT-8 – ustalenie podstawy opodatkowania dochodu z GZM i działalności - dochód zwolniony z podatku z GZM i ustalenie podatku z pozostałej działalności spółdzielni
 5. Informacja dodatkowa – zakres informacji
 6. Sprawozdanie z działalności spółdzielni – zakres informacji
 7. Uchwały Walnego Zgromadzenia:
 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
 9. Podział nadwyżki bilansowej.

Pobierz program szkolenia: 21.02.2023 Bilans program.pdf

Szczegóły organizacyjne

Webinar obejmuje moduł pytań i odpowiedzi!

Termin szkolenia: 21.02.23, godz. 9.00-14.30

Cena szkolenia: 399 zł + VAT

Przy zakupie drugiego i każdego kolejnego dostępu rabat 50%!!!

 

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: Myownconference

Cena zawiera: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, zaświadczenie o ukończonym szkoleniu oraz autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane mailem w dniu szkolenia). Sposób zapłaty: faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu.

Każdy uczestnik, dzień przed szkoleniem otrzyma link do platformy webinarowej wraz z instrukcją postępowania. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje na tablicy oraz mają dostęp do czatu, na którym mogą zadawać pytania. Wymagania techniczne: dostęp do Internetu i komputer z głośnikiem.

Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia.

*    *    *

UWAGA! W szkoleniach online zgłoszenie jednego uczestnika jest równoznaczne z uzyskaniem jednego dostępu do szkolenia, jeden dostęp oznacza udział jednej osoby. W szkoleniach online mogą brać udział wyłącznie osoby, które dokonały imiennego zgłoszenia na dane szkolenie.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Aby zagwarantować płynny proces rejestracji i organizacji szkolenia, prosimy o podanie bezpośredniego adresu e-mail oraz numeru telefonu osoby zgłaszanej. Dzięki tym danym będziemy w stanie skutecznie się komunikować i sprawnie przekazywać aktualizacje i istotne informacje dotyczące szkolenia.

Rejestracja zamknięta

Pobierz formularz rejestracji: 21.02.23 Bilans p. Bajer formularz.pdf


OPINIE UCZESTNIKÓW

Nie odpowiada Ci termin tego szkolenia, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin!

Podaj poprawny e-email

Pola oznaczone gwiazdką* są wymagane

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube