background

Szkolenia dla firm

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

Podatek dochodowy od osób prawnych z uwzględnieniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o CIT

Miejsce szkolenia:

ANDEL'S HOTEL
ul. Pawia 3, Kraków
Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

Szkolenie poprowadzi: Pani Jolanta Trela - specjalista z zakresu podatków dochodowych, doświadczony wykładowca

 

Miejsce szkolenia: Vienna House Andel’s Cracow, ul.Pawia 3, Kraków

Termin: 11.10.2022, 10.00-15.00

Cena: 499 zł + 23% VAT

10% przy zgłoszeniu 3 osób z jednej firmy

 

Program szkolenia:

 I. Skutki podatkowe odwołania stanu epidemii:

 1. Utrata preferencji podatkowych:

- podatek od przychodów z budynków, procedura zwrotu

- ulga na złe długi

- darowizny w związku z COVID 19

 1. Ulgi obowiązujące w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

 II. Pomoc Ukrainie – nowe regulacje podatkowe

 1. Zakres i warunki korzystania z preferencji podatkowych dla pomagających
 2. Skutki podatkowe przy rozliczaniu kosztów i odliczeń od dochodu

 III. Podatnicy CIT – projektowane zmiany

 1. Spółki holdingowe – definicja, warunki działania, zwolnienia
 2. Podatkowe Grupy Kapitałowe – doprecyzowanie przepisów
 3. Spółki nieruchomościowe – obowiązki i sprawozdania

 IV. Pośrednie transakcje rajowe – zmiana obowiązków dokumentacyjnych

 1. Identyfikacja rzeczywistego właściciela
 2. Progi dokumentacyjne

 V. Formy rozliczania podatku dochodowego – stan bieżący i projektowane zmiany

 1. Zasady klasyczne
 2. Podatek minimalny – modyfikacja zasad i odroczenie wejścia w życie przepisów
 3. Ryczałt od dochodów spółek – CIT estoński – zmiany i doprecyzowanie przepisów

 - wybór ryczałtu – warunki, termin złożenia ZAW-RD

 - podatek z tzw. korekty wstępnej

 - dochód z tyt. wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą – doprecyzowanie

 - dochód z tyt. ukrytych zysków

 - zapłata ryczałtu od dochodu – zmiana terminu

 - obowiązki podatkowe i sprawozdawcze związane z ryczałtem

 VI. PRZYCHODY PODATKOWE

 1. Nowe kategorie zysków kapitałowych
 2. Skutki nielegalnego zatrudnienia pracowników
 3. Bieżące problemy w rozliczaniu przychodów

 VII. AMORTYZACJA PODATKOWA

 1. Wyłączenie z kosztów amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
 2. Ograniczenie amortyzacji w spółkach nieruchomościowych
 3. Amortyzacja – w świetle interpretacji podatkowych

 VIII. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

 1. Koszty wynagrodzeń, składek ZUS, FP, FGŚP, FS – termin zaliczenia do KUP
 2. Uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie
 3. Koszty finansowania dłużnego

-  nowe ograniczenie kosztów finansowania od podmiotu powiązanego                                                                                                     

-  zakres kosztów finansowania dłużnego i zasady ustalania limitu                

 - orzeczenie NSA   

 1. Koszty usług niematerialnych od podmiotów powiązanych

 -  uchylenie przepisu   

 -  orzeczenia NSA  

 1. Formy regulowania zobowiązań

   - limity płatności gotówkowych – zmiany przesunięte w czasie

 1. Samochód osobowy w firmie
 2. Pozostałe zmiany i problemy w zakresie kosztów

więcej informacji w ulotce - do pobrania poniżej
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja konczy się 2022-10-11 10:00
Zgłoszeni uczestnicy: 8
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu faktury VAT od Organizatora. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Cofnij

szkol sl finansowo ksiegowych