background

Szkolenia dla firm

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

Szkolenie online: Krajowe i zagraniczne podróże służbowe pracowników oraz innych osób w 2022 - rozliczanie w świetle prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatkowego

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prelegent: Pani Renata Majewska właścicielka firmy szkoleniowej  Biuro Kadr i Płac, jest niezależnym ekspertem z prawa pracy, a zwłaszcza z obliczania wynagrodzeń w ujęciu praktycznym, doświadczonym wykładowcą z tych dziedzin i cenionym redaktorem prawnym.  Prowadzi szkolenie niemal wyłącznie w formie warsztatów. Podczas spotkania uczestniczy mogą na bieżącą uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania oraz razem z wykładowcą rozwiązują około 10 życiowych przykładów. Cechą charakterystyczną Pani Renaty Majewskiej jest dokonywanie odczytów w ujęciu interdyscyplinarnym – problem wyjaśnia kompleksowo w aspekcie prawa pracy, cywilnego, ubezpieczeń społecznych i podatkowego. Jest najlepszym specjalistą w swojej dziedzinie, której rekordowa grupa na naszym szkoleniu online liczyła 290 osób!

 

Szkolenie jest adresowane do pracowników działów kadr i płac oraz właścicieli małych firm. Jego celem jest zapoznanie się zasadami wysyłania pracownika i innych pracobiorców w podróż służbową oraz rozliczania ich czasu pracy, podatków i składek po powrocie po wykonaniu zadania. Wykładowca przedstawi meandry przepisów prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń społecznych w tym temacie oraz najnowsze orzecznictwo i urzędowe interpretacje. Problemy rozwiąże na konkretnych przykładach na tablicy. Uczestników prosimy o przyniesienie kalkulatorów. 

1) Definicja podróży służbowej pracowników, w tym kierowców

 • wykonywanie zadania służbowego na polecenie pracodawcy,
 • realizacja tego zadania poza siedzibą zakładu pracy lub poza stałym miejscem pracy,
 • incydentalny, nadzwyczajny charakter z porównaniu ze standardowymi obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę,
 • określenie podróży służbowej kierowcy;

2) Poprawne ustalanie miejsca pracy dla różnych grup pracowników

 • stacjonarne miejsce pracy – dla pracowników stacjonarnych,
 • obszarowe miejsce pracy – dla pracowników mobilnych,
 • ruchome miejsce pracy – dla robotników budowlanych,
 • kryteria prawidłowego wyznaczania miejsca pracy i granic rozpoczęcia podróży służbowej,
 • skutki nieprawidłowego określenie miejsca pracy w umowie o pracę;

3) Czas pracy w podróży służbowej oraz czas trwania delegacji

 • wyznaczanie chwili i miejsca początkowego oraz końcowego delegacji krajowej i zagranicznej,
 • zaliczanie do czasu pracy okresu przejazdu do miejscowości docelowej i z powrotem,
 • konsekwencje naruszenia norm odpoczynku w trakcie wyjazdu służbowego,
 • gwarancja wolnego dnia po późnym powrocie z delegacji,
 • sytuacja szczególne (kierowanie samochodem w trakcie delegacji, weekend czy choroba przypadające w trakcie podróży służbowej, nieplanowany postój z powodu awarii auta);

4) Diety za czas krajowej i zagranicznej delegacji

 • zmniejszanie diet z racji czasu trwania wyjazdu służbowego,
 • określanie diet zagranicznych w podróży służbowej mającej kilka krajów docelowych (metoda szczegółowa),
 • zmniejszanie diet z tytułu bezpłatnego zapewnienia pracownikowi częściowego wyżywienia:
 • kalkulacja diet podlegających podatkowi dochodowemu i składkom oraz wolnych od tych danin w razie bezpłatnego zapewnienia częściowego pożywienia,
 • zapewnienie bezpłatnie pracownikowi całodziennego pożywienia (brak diety),
 • ustalenie kwoty zwolnienia podatkowego i składkowego w razie zapewnienia pracownikowi całodziennego pożywienia (nowy wyrok NSA); 

5) Refundacja kosztów przejazdu w delegacji krajowej i zagranicznej

 • kiedy pracownik może podróżować samochodem,
 • ustalanie zwrotów z tego tytułu,
 • stawka za 1 km przebiegu pojazdu to granica maksymalna; 

6) Dojazdy miejscowe, w tym taksówką, podczas krajowej i zagranicznej delegacji

 • ryczałt w podróży krajowy oraz ryczałty dworcowy i dojazdowy w podróży zagranicznej,
 • zwrot pracownikowi faktycznych kosztów dojazdu miejscowego,
 • ustalanie zwolnienia podatkowego i składkowego z tego tytułu;

7) Zwrot kosztów noclegów

 • podstawowa zasada – zwrot faktycznych kosztów noclegu,
 • ryczałt w razie niemożności przedstawienia rachunku i jego ramy czasowe,
 • kierowca śpiący w kabinie tira z ryczałtem,
 • nocleg u znajomych czy rodziny,
 • ustalanie granic zwolnienia podatkowego i składkowego w razie zwrotu faktycznych kosztów, przekroczenia limitu noclegowego i ryczałtu; 

8) Zwrot innych kosztów podróży

 • ubezpieczenia,
 • choroba w trakcie podróży,
 • materiały na prezentację i bilety wstępu;

9) Porównanie pracownika w podróży służbowej z:

 • pracownikiem podróżującym w ramach miejsca pracy,
 • pracownikiem przeniesionym służbowo,
 • pracownikiem delegowanym do pracy za granicę,
 • pracownikiem czasowo przesuniętym na inne miejsce pracy (oddelegowanym) - w aspekcie ulg podatkowych i składkowych;

10) Rozliczanie podróży służbowych

 • sporządzanie i wypełnianie druku „Polecenie wyjazdu służbowego”,
 • udzielenie zaliczki – kiedy obligatoryjne,
 • waluta zaliczki udzielanej na poczet wyjazdu zagranicznego,
 • zasady przeliczania kwoty zwracanej zaliczki po zakończeniu delegacji zagranicznej,
 • zasady ustalania wysokość kosztów podatkowych z tego tytułu w razie zaliczki udzielonej w walucie obcej;

11) Podróże innych osób

 • podróże służbowe przedsiębiorców i przysługująca im ulga podatkowa,
 • podróże służbowe zleceniobiorców i przysługujące mu ulgi podatkowa i składkowa,
 • podróże innych osób.

 

Webinar obejmuje moduł pytań i odpowiedzi!

Termin szkolenia: 24.10.2022, godz. 9.00 – 14.30

Cena szkolenia: 369 zł + VAT/os.

Przy zakupie drugiego i każdego kolejnego dostępu rabat 50%!!!

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy do szkoleń online: CLICKMEETING

 

 
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja konczy się 2022-10-24 09:00
Zgłoszeni uczestnicy: 1
Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Cofnij

szkol sl finansowo ksiegowych