background

Szkolenia dla firm

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

Szkolenie online: Fakturowanie od podstaw

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

Prelegent: PATRYCJA KUBIESA - Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Swoją ścieżkę zawodową zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym. Absolwentka finansów i rachunkowości na UE w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Specjalizuje się w PDOP, podatku od towarów i usług. Autorka wielu publikacji oraz szkoleniowiec.

 

Podstawy wystawania faktur

 1. Obowiązek wystawienia faktury,
 2. Elementy obligatoryjne faktury VAT,
 3. Samofakturowanie,
 4. Pusta faktura,
 5. Anulowanie faktur,
 6. Faktury zaliczkowe,
 7. Faktura pro forma
 8. Faktura rozliczeniowa
 9. Faktura na częściowe wykonanie usługi, faktura końcowa,
 10. Termin wystawienia faktur,
 11. Faktura korygująca, a nota korygująca
 12. Faktury w walutach obcych
 13. Sposoby i terminy korygowanie faktur
 14. Duplikat faktury

Refakturowanie faktur

 1. data sprzedaży
 2. data powstania obowiązku podatkowego
 3. data wystawienia refaktury,
 4. refakturowanie świadczeń złożonych,
 5. refaktura, a najem, media

Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego

 1. określenie daty powstania obowiązku podatkowego,
 2. co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru,
 3. data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,
 4. w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT

Faktura jako źródło podatku naliczonego

 1. terminy w jakich przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
 2. błędy na fakturach a prawo do odliczenia podatku VAT,
 3. w jakich sytuacjach nabywca jest zobowiązany do skorygowania kwoty odliczonego podatku naliczonego,
 4. przypadki, w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia VAT

Krajowy System E-Faktur

 1. definicja faktury ustrukturyzowanej,
 2. moment wystawienia i otrzymania faktury,
 3. wystawianie faktur w KSeF w ramach stosowanych dotychczas sposobów fakturowania,
 4. upoważnienia dla osób upoważnionych do wystawiania i otrzymywania faktur, oraz obowiązek przekazania informacji o tych osobach organom podatkowym,
 5. kontrola i archiwizacja dokumentów w systemie KSeF.
 6. faktury korygujące, duplikaty,

Odliczenie podatku VAT z faktur

 1. termin odliczenia faktury
 2. korekta deklaracji, a faktury po terminie

PYTANIA I ODPOWIEDZI.

 

Termin: 20.10.2022, godz. 9:00 – 14:00

Cena: 349,00 zł + 23% VAT/os.

50% rabatu za każdy dodatkowy dostęp!
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja konczy się 2022-10-20 09:00
Zgłoszeni uczestnicy: 0
Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Cofnij

szkol sl finansowo ksiegowych