background

Szkolenia dla firm

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

Szkolenie online: VAT 2023: PAKIET ZMIAN

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

Od dnia 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie kolejny pakiet zmian w podatku VAT. Zmiany te wynikają z dwóch ustaw i dotykają szeregu zagadnień, m.in. faktur korygujących w walucie obcej, rozpoznania VATu naliczonego z tytułu WNT, proporcji VAT, dokumentowania sprzedaży, czy rachunków VAT. Czeka nas również zwiększenie nadzoru nad transgraniczną sprzedaż na rzecz konsumentów w innych państwach członkowskich UE, co wymaga przyjrzenia się tego rodzaju transakcjom.

W ramach niniejszego szkolenia kompleksowo przeanalizujemy zagadnienia podlegające zmianom, tj. oprócz omówienia samych zmian, zajmiemy się również ich wpływem na codzienną praktykę w obszarze całej zmienianej materii. W trakcie szkolenia możecie Państwo zadawać pytania – w tym celu prowadzący wydzieli kilka paneli dyskusyjnych.

 

Korzyści:

 • kompleksowe omówienie nadchodzących zmian w VAT,
 • odniesienie zmian do poprzedniego stanu prawnego,
 • przygotowanie do zarządzania ryzykiem podatkowym w nowych obszarach,
 • aktualna wiedza,
 • praktyczne przykłady i wskazówki
 • zrozumiały język
 • maksymalnie interaktywna formuła

 

Dla kogo:

 • główne księgowe
 • pracownicy działów księgowych firm
 • pracownicy biur rachunkowych
 • wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
 • inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

 

 PROGRAM:

Faktury korygujące walutowe:

 1. zasady przeliczania kursów w przypadku faktur in plus,
 2. zasady przeliczania kursów w przypadku faktur in minus,
 3. zasady przeliczania kursów w przypadku zbiorczych faktur korygujących.

Zmiany w zakresie rozliczania WNT:

 1. rozliczanie WNT w przypadku braku faktury,
 2. likwidacja wymogu posiadania faktury,
 3. co z WNT dokonanymi przed 1 stycznia 2023 r.?

Zmiany dotyczące proporcji VAT:

 1. kiedy ustalamy proporcję?
 2. zawiadomienie naczelnika US,
 3. wskaźniki proporcji,
 4. problematyka 98% i 500 zł,
 5. rozszerzenie braku obowiązku rozliczania proporcji.

Nowy limit małego podatnika VAT:

 1. preferencje VAT dedykowane małym podatnikom,
 2. podwyższenie limitu do 2 000 000 EUR,
 3. od kiedy stosujemy nowy limit?
 4. skutki przekroczenia limitu,
 5. co w przypadku podatników, którzy w 2022 r. przekroczyli limit 1 200 000 EUR?

Dokumentowanie sprzedaży:

 1. dostosowanie przepisów dotyczących wystawienia faktury do e-paragonu
 2. zmiany w obszarze ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej (m.in. rezygnacja z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych)

Problematyka sankcji w VAT:

 1. kiedy 20, a kiedy 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego
 2. kluczowy wyrok TSUE
 3. pierwsze jaskółki – przegląd orzecznictwa NSA po wyroku TSUE
 4. zmiany w obszarze stawek sankcyjnych od dnia 1 stycznia 2023 r.
 5. w jaki sposób zmiany wpływają na kontrole i postępowania w toku?

Rachunki VAT:

 1. rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty
 2. na co można wydawać środki z rachunku VAT bez potrzeby wnioskowania o ich uwolnienie?
 3. przewaga zwrotów VAT na rachunek VAT wobec zwrotów "klasycznych"
 4. w jaki sposób efektywnie zarządzać rachunkiem VAT?

Odpowiedzialność solidarna w VAT:

 1. na czym polega?
 2. w jaki sposób się od niej uwolnić?
 3. zmiana faktura a odpowiedzialność solidarna – zmiany.

Uszczelnienie systemu e-handlu w segmencie towarowym i usługowym:

 1. Potrzeba uszczelnienia w e-handlu - krótki zarys problemu.
 2. Świadczenie usług i sprzedaż towarów dla zagranicznych konsumentów:

a) miejsce opodatkowania VAT,

b) jak rozliczyć?

c) problem szarej strefy,

d) raportowanie płatności przez banki od dnia 1 stycznia 2023 r.,

e) kryteria i sposób raportowań.

Przegląd pozostałych zmian:

 1. składanie korekt w systemie OSS oraz IOSS,
 2. korekty VATu należnego od sprzedaży dla podróżnych,
 3. zwolnienie z VAT niektórych usług zarządzania funduszami inwestycyjnymi,
 4. zmiany w obszarze WIS i WIA.

 

Prelegent: Wojciech Safian - założyciel i właściciel CURIA REGIS Doradztwo podatkowe, doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz Polskiego Ładu, m.in. „Składka zdrowotna w biznesie w 2022 roku (ODDK, Gdańsk 2022), w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec.

 

Termin: 27.09.2022, godz. 9:00 – 14:30

Cena: 349,00 zł + 23% VAT/os.

50% rabatu za każdy dodatkowy dostęp!

 

Więcej informacji w ulotce!

 
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja konczy się 2022-09-27 09:00
Zgłoszeni uczestnicy: 0
Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Cofnij

szkol sl finansowo ksiegowych