background

Szkolenia dla firm

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń wypłaconych przez płatników z uwzględnieniem wszystkich zmian dokonanych w 2022 roku - zmiany wchodzące w życie od 1 lipca 2022

Miejsce szkolenia:

ANDEL'S HOTEL
ul. Pawia 3, Kraków
Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

Szkolenie poprowadzi:  Pani Małgorzata Świątek - ekspert z zakresu podatku dochodowego od tzw. „płatnika”. Wieloletni i doświadczony pracownik organów skarbowych, wykładowca z dużym stażem w  przeprowadzaniu szkoleń.

 

Miejsce szkolenia: Vienna House Andel’s Cracow, ul. Pawia 3, Kraków

Termin: 08.09.2022, 10.00-15.00

Cena: 499 zł + 23% VAT

10% przy zgłoszeniu 3 osób z jednej firmy

 

Program:

 1. Opodatkowanie PDOF przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych.
 2. Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzane przez płatników
 3. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wg zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 roku oraz ustawy z 24 lutego 2022 roku dot. przesunięcia w czasie przez płatników PDOF nadwyżki zaliczki obliczonej wg Polskiego Ładu w stosunku do zaliczki z 2021r.)
 4. Zmiany dotyczące składania oświadczeń PIT-2.
 5. Zasady dotyczące stosowania kosztów uzyskania przychodów.
 6. Świadczenia zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ustawy PDOF
 7. Opodatkowanie wynagrodzeń i świadczeń ze źródeł przychodów, o których mowa w art. 13 ustawy PDOF (przychody z działalności wykonywanej osobiście).
 8. Zwolnienie z płacenia zaliczek od niektórych dochodów (np. art. 13 PDOF) na podstawie złożonych oświadczeń.
 9. Warunki uprawniające zakłady pracy do stosowania tzw. ulgi na powrót ( zwolnienie z opodatkowania PDOF niektórych przychodów uzyskiwanych przez osoby przenoszące rezydencję na terytorium Polski).
 10. Zwolnienie z opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci (rodzina 4+).
 11. Zwolnienie z opodatkowania PDOF przychodów osób, które uzyskały uprawnienia emerytalne, a nadal pracują (ulga dla seniorów).
 12. Zmiany w PDOF od 1 lipca 2022 r.
 • Wprowadzenie nowej skali podatkowej,
 • Nowa kwota ulgi podatkowej rocznej i miesięcznej,
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej,
 • Zmiana zasad dotyczących PIT-2,
 • Możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów – nowe brzmienie art. 32 ust. 6 ustawy PIT
 • Przypadki zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczek na podatek,
 • Rozszerzenie zwolnień przedmiotowych,
 • Przywrócenie preferencyjnego rozliczania dla osób samotnie wychowujących dzieci, a tym samym preferencyjnych zaliczek na PDOF pobieranych przez płatnika od lipca 2022 r.
 • Zmiany dotyczące składania oświadczeń przez podatników płatnikom podatku dochodowego,
 • Uchylenie przepisów dotyczących przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
 • Zasady dotyczące ustalania dochodu pełnoletniego uczącego się dziecka warunkującego możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, skorzystania ze zwolnienia w ramach PIT-0 dla rodzin 4+ oraz z ulgi na dzieci

Pytania i odpowiedzi.

 

Więcej informacji w ulotce!
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja konczy się 2022-09-08 10:00
Zgłoszeni uczestnicy: 0
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu faktury VAT od Organizatora. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Cofnij

szkol sl finansowo ksiegowych