background

Szkolenia dla firm

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

Webinar (szkolenie online): POLSKI ŁAD WERSJA 2.0 W KONTEKŚCIE OBOWIĄZKÓW PŁATNIKA OD 01.07.2022

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

Prelegent: Pani Joanna Ruszczak - specjalista ds. płac i kadr z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i praktyczną znajomością zagadnień związanych z zatrudnianiem i rozliczaniem pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach, a w szczególności znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zagadnień związanych z zatrudnieniem cudzoziemców w Polsce. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, absolwentka studiów podyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Prawa i Administracji w zakresie Prawo Pracy.

 

Termin szkolenia: 12.08.2022 r., godz. 9:00-13.00

Cena szkolenia: 349,00 zł + 23% VAT/os.

Za każdy dodatkowy dostęp otrzymujecie Państwo 50% rabatu!

 

Program szkolenia:

  1. Pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych:

➢ Pobór zaliczek w roku 2022, a moment wypłaty w kontekście zmian ze skutkiem od 1 lipca 2022.

➢ Koszty uzyskania przychodu przy umowach o pracę, podstawowe i zwiększone – ważne procedury i

terminy obowiązujące od roku 2022.

➢ Kwota wolna od podatku w 2022.

➢ PIT-2 - najważniejsze procedury oraz zmiany w ustawie PIT od 1 stycznia 2023.

  1. Pobór zaliczek dla podatników przy zastosowaniu złożonych oświadczeń, w tym:

➢ Pobór zaliczek dla zleceniobiorców oraz od wypłat z tytułu umów o pracę dla osób kończących 26 lat

w trakcie miesiąca – nowy zakres zastosowania zwolnienia do wypłat z tytułu niektórych zasiłków

ubezpieczenia społecznego.

➢ Pobór zaliczek dla zmieniających rezydencje podatkową (ulga na powrót).

➢ Ulga dla pracującego seniora w roku 2022 i w roku 2023.

➢ Ulga dla rodzica dzieci 4+ oraz ulga dla samotnych rodziców w wersji Polskiego Ładu 2.0.

➢ Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej.

➢ Ustalanie wysokości ubezpieczenia zdrowotnego przy zastosowaniu ulg.

➢ Nowe obowiązki informacyjne Płatnika, w kontekście Polskiego Ładu 2.0

➢ Standaryzacja formularzy przekazywanych pracowników oraz zleceniobiorcom według Polskiego

Ładu 2.0.

➢ Definicja dochodu do ustalania podstawy ubezpieczenia zdrowotnego.

  1. Przykłady list płac dla wynagrodzeń z tytułu różnych form zatrudnienia od 01-07-2022.
  2. Pobór zaliczek w kontekście innych tytułów niż umowa o pracę:

➢ Koszty uzyskania przychodu - nowe procedury od 2022.

➢ Umowy niskocenne od 01-07-2022 – kiedy stosujemy i co z naliczeniem ubezpieczeń społecznych i

zdrowotnych – przykład kalkulacji.

➢ Procedury związane z poborem zaliczek na podatek przy wynagrodzeniu Rad Nadzorczych,

wynagrodzenia Członków Zarządu, wynagrodzenia Prezesów Zarządu na podstawie uchwały- z

uwzględnieniem zmian zapowiedzianych w Ładzie 2.0.

➢ Zasady poboru zaliczek na podatek od wynagrodzenia w ramach kontaktu menadżerskiego –

przykład kalkulacji.

➢ Pobór podatku od nierezydentów w kontekście umów cywilno-prawnych, ze szczególnym

uwzględnieniem zleceniobiorców zza granicy – przykład kalkulacji.

➢ Pobór zaliczki, a umowa absolwencka.

  1. Moment pozostawienia do dyspozycji, a skutki podatkowe w kontekście świadczeń pracowniczych.

➢ Praktyczne stosowania przepisów w kontekście gwarantowanych świadczeń BHP w ramach składników na liście płac (pułapki interpretacyjne ZUS i US)

➢ Festyny, imprezy integracyjne, spotkania okolicznościowe, sportowo-rekreacyjne.

➢ Wypłaty realizowane z ZFŚS oraz przekazanie świadczeń rzeczowych pracownikom i niepracownikom, a skutki podatkowe.

  1. Opodatkowanie świadczeń po zmarłych pracownikach, w tym m. in. z tytułu umorzonych pożyczek, procedury.
  2. Dyskusja. 

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ULOTCE!

 
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja konczy się 2022-08-12 09:00
Zgłoszeni uczestnicy: 1
Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Cofnij

szkol sl finansowo ksiegowych