background

Szkolenia dla firm

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

PODATEK PIT, VAT i CIT 2022. ZMIANY W POLSKIM ŁADZIE WCHODZĄCE OD 1 LIPCA 2022

Miejsce szkolenia:

ANDEL'S HOTEL
ul. Pawia 3, Kraków
Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

Szkolenie poprowadzi:  Pani Patrycja Kubiesa - doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Członek Stowarzyszenia Naukowego Prawa Podatkowego. Swoją ścieżkę zawodową zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym. Absolwentka finansów i rachunkowości na UE w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie. Członek zwyczajny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Specjalizuje się w PDOP, podatku od towarów i usług. Autorka wielu publikacji oraz szkoleniowiec.

Program szkolenia:

 1. Rozliczenia pracownicze od 1 lipca 2022 oraz zmiany w marcu 2022:

 

 1. Wprowadzenie nowej skali podatkowej – zmiana art. 27 ustawy PIT
 2. Wybór skali podatkowej przez podatników opodatkowanych w 2022 r. podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przepisy przejściowe)
 3. Wprowadzenie limitowanego odliczenia z tytułu zapłaconej przez podatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne
 4. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej – uchylenie w ustawie PIT art. 26 ust. 2aa i ust. 4a–4c
 5. Uszczelnienie przepisów normujących ulgę na zabytki – zmiany w art. 26hb ustawy PIT
 6. Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej podatek) – wprowadzony art. 31b do ustawy PIT
 7. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek – art. 31c ustawy PIT
 8. Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci – art. 6 ust. 4c-4h ustawy PIT
 9. Zmiana kryterium dochodu pełnoletniego dziecka, uczącego się dziecka warunkującego możliwość preferencyjnego opodatkowania dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, skorzystania ze zwolnienia w ramach PIT-0 dla rodzin 4+ czy z podatkowej ulgi na dzieci
 10. Zmiana w zasadach normujących doliczanie w rozliczeniu rocznym dochodów niepełnoletnich dzieci do dochodów rodziców – art. 7 ustawy PIT
 11. Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych
 12. Zmiana dotycząca odliczenia składek na rzecz związków zawodowych
 13. Zmiana redakcji przepisu dotyczącego ujmowania w kosztach uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika
 14. Możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów – nowe brzmienie art. 32 ust. 6 ustawy PIT
 15. Przepisy dotyczące oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego – wprowadzany art. 31a ustawy PIT
 16. Przepisy doprecyzowujące w zakresie preferencji podatkowych w związku z odpłatnym zbyciem akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej (IPO)
 17. Przepisy doprecyzowujące w zakresie kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia majątku otrzymanego w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpienia wspólnika z takiej spółki lub zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce
 18. Przepisy doprecyzowujące w zakresie określenia przychodów do opodatkowania z połączenia spółki niebędącej osobą prawną
 19. Umożliwienie zdefiniowanej grupie podatników przekazywania kwot w wysokości 1% podatku należnego organizacji pożytku publicznego na podstawie wniosku za poprzedni rok podatkowy – zmiany w art. 45c ustawy PIT
 20. Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r. – uchylenie art. 53a ustawy PIT
 21. Zmiany w zakresie podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne dzieci pobierających renty rodzinne
 22. Zmiana doprecyzowująca w zakresie podlegania pod ubezpieczenie zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji
 23. Zmiana doprecyzowująca w zakresie liczby miesięcy uwzględnianych dla określenia składki zdrowotnej (osób prowadzących działalność gospodarczą stosujących opodatkowanie na zasadach ogólnych)
 24. Zmiana w zakresie uwzględnienia zwolnień w miesięcznej składce zdrowotnej do ustalania rocznej składki zdrowotnej
 25. Zmiana doprecyzowująca w zakresie minimalnej podstawy miesięcznej składki zdrowotnej
 26. Zmiana doprecyzowująca w zakresie rozliczania rocznej składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i stosujące opodatkowanie na zasadach ogólnych-- Zmiana w zakresie terminu składania korekty dokumentów rozliczeniowych
  - Zmiana w zakresie obniżenia podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą
  - Zmiana w zakresie zasad opłacania składki zdrowotnej przez twórców i artystów (podstawa składki, zbieg tytułów)

 

 1. Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci

 

 1. Nowa ulga dla osób samotnie wychowujących zlikwidowana
 2. Powrót do mechanizmu osób samotnie wychowujących dzieci na nowych zasadach
 3. Ulga na dziecko w projekcie zmian

 

 1. Składki zdrowotne

 

 1. Analiza zmian w zakresie składki zdrowotnej, jak wygląda kwestia remanentów
 2. Mnogość spółek i zbiegów składek, analiza przypadków
 3. Analiza możliwości odliczenia składek zdrowotnych w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
 4. Analiza możliwości odliczenia składek zdrowotnych w podatku liniowym
 5. Analiza możliwości odliczenia składek zdrowotnych na karcie podatkowej

 

 1. Darowizny dla Ukrainy

 

 1. Koszty uzyskania przychodów w przypadku przekazania towarów, świadczenia usług
 2. Kwestia odliczenia podatku VAT oraz stawka podatku VAT należnego w darowiznach
 3. Możliwości odliczenia darowizn
 4. Przychód z nieodpłatnego otrzymania towarów, rzeczy

 

 1. Zmiany w CIT

 

 1. Koszty finansowania dłużnego po zmianach
 2. Minimalny podatek, jak liczyć, kiedy można go uniknąć, czy należy się wcześniej przygotować?
 3. Podatek u źródła, czyli nowa wersja ładu?
 4. Limity i usługi niematerialne, czy na pewno znikają?
 5. Ulgi w podatku CIT
 6. Ukryta dywidenda, a świadczenia od podmiotów powiązanych
 7. Przerzucanie dochodów
 8. Zmiany w cenach transferowych
 9. Nowe ulgi podatkowe w podatku CIT

 

 1. Grupy kapitałowe w podatkach

 

 1. Ułatwienia w podatkowej grupie kapitałowej
 2. Grupy VAT, czy to alternatywa do PGK, jakie są zasady wejścia, jakie korzyści?
 3. Estoński CIT w grupach, kiedy to ma sens?

 

 1. Zmiany w podatku VAT 2022

 

 1. Nowe stawki VAT w energetyce i nie tylko
 2. Zmiany w wystawianiu korekt i duplikatów?
 3. Rezygnacja ze zwolnienia w VAT w usługach finansowych
 4. Zwroty VAT, nowe terminy w 2022
 5. Slim VAT 3.0 czyli co jest planowane w VAT?

 

Miejsce: Vienna House Andel’s Cracow, ul.Pawia 3, Kraków

Termin: 07.07.2022, 10.00-15.00     

Cena: : 499 zł + 23% VAT

10% przy zgłoszeniu 3 osób z jednej firmy

 

Więcej informacji w ulotce!

 

 
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja konczy się 2022-07-07 10:00
Zgłoszeni uczestnicy: 4
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu faktury VAT od Organizatora. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Cofnij

szkol sl finansowo ksiegowych