background

Szkolenia dla firm

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH - ZMIANY NA 2022 Z UWZGLĘDNIENIEM BIEŻĄCYCH ORZECZEŃ I INTERPRETACJI PODATKOWYCH

Miejsce szkolenia:

ANDEL'S HOTEL
ul. Pawia 3, Kraków
Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

Szkolenie poprowadzi: Pani Jolanta Trela - specjalista z zakresu podatków dochodowych, doświadczony wykładowca – Pani Jolanta Trela  

 

Termin: 06.06.2022r., godz.10.00 - 15.00

Miejsce: Vienna House Andel’s Cracow, ul.Pawia 3

Cena: 499 zł + VAT (rabat 10% przy zgłoszeniu 3 osób z jednej firmy)

(cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, 2-daniowy lunch i przerwy kawowe)

 

Program szkolenia:

I. POMOC UKRAINIE – NOWE REGULACJE PODATKOWE

1.Preferencje podatkowe dla pomagających

2.Skutki podatkowe przy ustalaniu podatku minimalnego

II. PODATNICY CIT

1.Spółki holdingowe – cel i warunki działania

2.Podatkowe Grupy Kapitałowe – ułatwienia od 2022

3.Spółki nieruchomościowe – obowiązki i sprawozdania

III. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

1.Ustalanie dochodu spółki   

2.Opodatkowanie dochodu wspólników

IV. SPÓŁKA JAWNA

1.Informacje o wspólnikach

2.CIT-15J, CIT-JW – kto składa i w jakim terminie

V. FORMY ROZLICZANIA PODATKU DOCHODOWEGO

1.Zasady klasyczne

2.Ryczałt od dochodów spółek – CIT estoński

 - od kiedy i na jakich zasadach można przejść na ryczałt

 - kiedy można zrezygnować z ryczałtu

 - obowiązki podatkowe i sprawozdawcze związane z ryczałtem

3.Podatek minimalny

 – kogo dotyczy, kiedy się wpłaca

-  jak ustalić próg dochodowości

-  jak ustalić podstawę  naliczania podatku minimalnego

VI. ZMIANY W ZAKRESIE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH

1.Nowe kategorie zysków kapitałowych

2.Skutki nielegalnego zatrudnienia pracowników

3.Transakcje z konsumentami

4.Pozostałe zmiany w zakresie przychodów

VI. ZMIANY W ZAKRESIE AMORTYZACJI PODATKOWEJ

1.Wyłączenie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych  

2.Ograniczenie amortyzacji w spółkach nieruchomościowych                                 

3.Amortyzacja – w świetle interpretacji podatkowych  

4.Obniżenie stawki amortyzacji podatkowej

5.Nieodpłatne udostępnienie środków trwałych 

VIII. ZMIANY W ZAKRESIE KOSZTÓW PODATKOWYCH

  1.Koszty finansowania dłużnego   

-  nowe ograniczenie kosztów                                                                                                      

-  zakres kosztów finansowania dłużnego i zasady ustalania limitu                

 - orzeczenie NSA   

  2.Koszty usług niematerialnych

 -  uchylenie przepisu   

 -  orzeczenia NSA       

  3.Samochód osobowy w firmie  

  4.Formy regulowania zobowiązań  

  5.Pozostałe zmiany w zakresie kosztów

 IX. SPECJALNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY

  1.Warunki tworzenia i korzystania z Funduszu

  2.Zakres wydatków z Funduszu

  3.Korzyści i ryzyka stosowania odpisów na Fundusz

  4.Objaśnienia zasad rozliczania środków z funduszu na cele inwestycyjne

X. PODATEK „U ŹRÓDŁA”

  1.Ogólne zasady poboru podatku zryczałtowanego        

  2.Zwolnienia ustawowe z poboru podatku zryczałtowanego

  3.Rezydencja podatkowa i certyfikat rezydencji

  4.Pobór podatku – obowiązki nałożone na płatnika

  5.Wypłacone dywidendy i inne dochody z udziału w zyskach

  6.Obowiązek poboru podatku, gdy suma wypłaconych należności przekroczyła 2.000.000 zł (oświadczenie, opinia)

 XI.NOWY PAKIET ULG W PODATKU DOCHODOWYM

   1. Ulgi B+R oraz IP BOX

   2.Ulga na innowacyjnych pracowników

   3.Ulga na prototyp

   4.Ulga na robotyzację przemysłową

    5.Ulga na konsolidację

    6.Ulga na ekspansję

    7.Ulgi sponsoringowe

    8.Ulga na terminal

XI. NOWE ZMIANY W CIT - PROJEKT KOLEJNYCH ZMIAN W TOKU KONSULTACJI

 

POZOSTAŁE INFORMACJE W ULOTCE
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja konczy się 2022-06-06 10:00
Zgłoszeni uczestnicy: 3
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu faktury VAT od Organizatora. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Cofnij

szkol sl finansowo ksiegowych