background

Szkolenia dla spółdzielni mieszkaniowych

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

Szkolenie online: Walne zgromadzenie 2022- Wpływ uchylenia ART. 90 I ART. 90A ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prelegent: dr Piotr Pałka - radca prawny, wspólnik Kancelarii DERC PAŁKA Kancelaria Radców Prawnych w Warszawie, autor licznych publikacji z zakresu prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, komentator w Rzeczpospolitej oraz Dzienniku Gazeta Prawna. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w renomowanych kancelariach prawnych, Stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli. Certyfikowany Chief Compliance Officer - międzynarodowy egzamin gwarantujący zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz standardami rynkowymi. Autor m.in. projektów ustaw oraz aktów prawa Unii Europejskiej z zakresu prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Prowadzi obsługę prawną wielu spółdzielni mieszkaniowych. Autor licznych opinii i ekspertyz dla spółdzielni mieszkaniowych z zakresu prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz aktów prawnych istotnych dla funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. Więcej informacji na https://dercpalka.pl/

Termin: 07.10.2022, godz. 8.00- 09.30

Cena szkolenia: 199 zł (cena ostateczna)

Za każdy dodatkowy dostęp otrzymujecie Państwo 50% rabatu!

 Program szkolenia:

  1. Projektowane uchylenie art. 90 i art. 90a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
  2. Funkcjonowanie organów Spółdzielni w dobie COVID-19 – funkcjonowanie organów ustawowych (Zarządu, Rady Nadzorczej, Walnego Zgromadzenia, Zebrania Przedstawicieli, Zebrania Grup Członkowskich – podejmowanie uchwał na piśmie i z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość) oraz statutowych.
  3. Działalność Walnego Zgromadzenia, Zebrania Przedstawicieli, Zebrania Grup Członkowskich – podejmowanie uchwał w formule tradycyjnej, na piśmie i z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, podejmowanie uchwał a porządek obrad, zgłaszanie projektów uchwał (wymóg 10 podpisów) a wystąpienie z żądaniem zamieszczenia określonej sprawy w porządku obrad (wymóg 1/10 członków w świetle aktualnych orzeczeń), granice spraw, w których mogą być podejmowane uchwały.
  4. Aspekty praktyczne przygotowania Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia, Zebrania Przedstawicieli, Zebrania Grup Członkowskich w formule tradycyjnej w zależności od obowiązującego reżimu sanitarnego oraz analiza możliwości podejmowania uchwał na piśmie w trybie przepisu art. 36 9-13 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze.
  5. Wykładnia art. 90 i art. 90a Tarcz Antykryzysowych – zwoływanie Walnego Zgromadzenia w świetle ustawowe przedłużenia terminu na zwołanie Walnego Zgromadzenia, przedłużenie kadencji organów ustawowych i statutowych Spółdzielni.
  6. Wpływ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
  7. Wpływ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji na funkcjonowanie spółdzielni
  8. Dyskusja, wymiana doświadczeń.
  9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia; wyjaśnianie wątpliwości związanych z tematem szkolenia.

 

Więcej informacji w ulotce
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja konczy się 2022-10-07 08:00
Zgłoszeni uczestnicy: 8
Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Cofnij

szkol sl finansowo ksiegowych