background

Szkolenia

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

Szkolenie online: VAT 2023: Pakiet zmian

Miejsce szkolenia:Kontakt z nami: ece@eceszkolenia; (12) 66-15-335 (336)

Od dnia 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie kolejny pakiet zmian w podatku VAT. Zmiany te dotykają szeregu zagadnień, m.in. faktur korygujących w walucie obcej, rozpoznania VATu naliczonego z tytułu WNT, rozliczeń WDT w przypadku braku posiadania dokumentów potwierdzających wywóz towarów, proporcji VAT, dokumentowania sprzedaży, czy rachunków VAT.

W ramach niniejszego szkolenia kompleksowo i na przykładach przeanalizujemy zagadnienia podlegające zmianom, tj. oprócz omówienia samych zmian, zajmiemy się również ich wpływem na codzienną praktykę w obszarze całej zmienianej materii. W trakcie szkolenia możecie Państwo zadawać pytania – w tym celu prowadzący wydzieli kilka paneli dyskusyjnych.

Podczas webinaru nie zostaną omówione zmiany dotyczące VAT e-commerce oraz TAX-FREE, gdyż stanowią one materiał na szkolenia dedykowane tym konkretnym grupom podatników.

 

Korzyści:

 • kompleksowe omówienie nadchodzących zmian w VAT,
 • odniesienie zmian do poprzedniego stanu prawnego,
 • przygotowanie do zarządzania ryzykiem podatkowym w nowych obszarach,
 • aktualna wiedza,
 • praktyczne przykłady i wskazówki
 • zrozumiały język
 • maksymalnie interaktywna formuła

Dla kogo:

 • główne księgowe
 • pracownicy działów księgowych firm
 • pracownicy biur rachunkowych
 • wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
 • inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

 

 1. Faktury korygujące walutowe:
 • zasady przeliczania kursów w przypadku faktur in plus,
 • zasady przeliczania kursów w przypadku faktur in minus,
 • zasady przeliczania kursów w przypadku zbiorczych faktur korygujących,
 • nowe zasady przeliczania kursów walut VAT, a wybór przeliczania na zasadach podatku dochodowego.
 1. Zmiany w zakresie rozliczania WNT:
 • rozliczanie WNT w przypadku braku faktury,
 • likwidacja wymogu posiadania faktury,
 • co z WNT dokonanymi przed 1 stycznia 2023 r.?
 1. Zmiany w zakresie rozliczania WDT:
 • brak dokumentów potwierdzających wywóz towarów – terminy
 • sposób postępowania w przypadku braku dokumentów
 • korygowanie w przypadku otrzymania dokumentów – co się zmienia?
 1. Zmiany dotyczące proporcji VAT:
 • proporcja ustalana przez podatników prowadzących działalność opodatkowaną i inną niż opodatkowana,
 • wprowadzenie obowiązku zawiadomienie naczelnika US o przyjętej proporcji,
 • proporcja dla podatników prowadzących działalność opodatkowaną i zwolnioną,
 • obowiązek zawiadomienia naczelnika US o przyjętej proporcji,
 • problematyka 98% i 500 zł,
 • podwyższenie limitu nieodliczonego VAT do 10 000 zł,
 • korekta podatku naliczonego:
 1. wprowadzenie tolerowalności odchyłu pomiędzy przyjętą o rzeczywistą proporcję,
 2. kiedy pomimo różnic pomimo szacunkowych, a rzeczywistych wskaźników nie trzeba dokonywać korekty?
 • proporcje przyjęte w 2022 i korekty dokonywane w 2023 r. – jak rozliczyć po zmianie przepisów?
 1. Nowy limit małego podatnika VAT:
 • preferencje VAT dedykowane małym podatnikom,
 • podwyższenie limitu do 2 000 000 EUR,
 • od kiedy stosujemy nowy limit?
 • skutki przekroczenia limitu,
 • co w przypadku podatników, którzy w 2022 r. przekroczyli limit 1 200 000 EUR?
 1. Dokumentowanie sprzedaży:
 • zaliczka 100% a obowiązek wystawienia faktury końcowej – dotychczasowa praktyka,
 • zaliczka 100% a faktura końcowa – zmiany w ustawie VAT,
 • dostosowanie przepisów dotyczących wystawienia faktury do e-paragonu,
 • zmiany w obszarze ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej (m.in. rezygnacja z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych).
 1. Problematyka sankcji w VAT:
 • kiedy 20, a kiedy 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego
 • kluczowy wyrok TSUE
 • pierwsze jaskółki – przegląd orzecznictwa NSA po wyroku TSUE
 • zmiany w obszarze stawek sankcyjnych od dnia 1 stycznia 2023 r.
 • okoliczności brane pod uwagę przez organ podatkowy przy określaniu wysokości sankcji
 • stosowanie MPP a sankcje w VAT - zmiany
 • w jaki sposób zmiany wpływają na kontrole i postępowania w toku?
 1. Rachunki VAT:
 • rozszerzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na kolejne podatki oraz opłaty
 • na co można wydawać środki z rachunku VAT bez potrzeby wnioskowania o ich uwolnienie?
 • przewaga zwrotów VAT na rachunek VAT wobec zwrotów "klasycznych"
 • w jaki sposób efektywnie zarządzać rachunkiem VAT?
 1. Odpowiedzialność solidarna w VAT:
 • na czym polega?
 • w jaki sposób się od niej uwolnić?
 • cesje wierzytelności, a odpowiedzialność solidarna – zmiany.
 1. Przegląd pozostałych zmian:
 • „szybkie zwroty VAT” jako premia za rozliczenia bezgotówkowe - zmiany,
 • rachunek VAT – kolejne daniny do rozliczenia z użyciem środków zgromadzonych na tym rachunku,
 • cesje wierzytelności a MPP i rachunek VAT,
 • zmiany w obszarze WIS:
 1. krótka charakterystyka WIS,
 2. organ rozpatrujący wnioski,
 3. rozszerzenie podmiotów mogących ubiegać się o WIS,
 4. co z opłatą?
 5. wezwania do dostarczenia próbek,
 6. zakres ochrony,
 7. okres ochrony,
 8. wygasanie i uchylanie WIS.

 

 

Prelegent: Wojciech Safian - założyciel i właściciel CURIA REGIS Doradztwo podatkowe, doradca podatkowy (nr wpisu 12 914). Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz Polskiego Ładu, m.in. „Składka zdrowotna w biznesie w 2022 roku (ODDK, Gdańsk 2022), w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec.

 

Termin: 29.09.2022, godz. 9:00 – 14:30

Cena: 349,00 zł + 23% VAT/os.

 

 

Więcej informacji w ulotce!

 
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja konczy się 2022-09-29 09:00
Zgłoszeni uczestnicy: 5
Faktura z 7-dniowym terminem zapłaty zostanie wysłana na podany w zgłoszeniu adres e-mail po szkoleniu. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Cofnij

szkol sl finansowo ksiegowych