background

Szkolenia

Flat View
W roku
Widok miesiąca
W miesiącu
Weekly View
W tygodniu
Daily View
Według dnia
Search
Szukaj

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 2019 – KOMPENDIUM WIEDZY

Miejsce szkolenia:

Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza
Aleje Jerozolimskie 123A, Warszawa
Kontakt z nami: tel.: (12) 66-15-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 2019 – KOMPENDIUM WIEDZY

Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ

SZKOLENIE POPROWADZI: radca prawny, specjalizuje się w prawie pracy, prawie spółek, prawie korporacyjnym, prawie rodzinnym i spadkowym. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od stycznia 2000 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w środowisku korporacyjnym a także obsługując indywidualnych klientów.Prowadzi własną kancelarię Petryka Kancelaria Prawna - świadcząc pomoc prawną dla przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Specjalizuje się w prawie pracy. Autorka licznych publikacji prasowych oraz uczestniczka audycji radiowych, m.in. PolskieRadio.pl, INFOR.pl, pulsHR.pl, GazetaPrawna.pl - Pani Agnieszka Bagieńska-Petryka

TERMIN:  02.08.2019, godz.10.00-15.00

MIEJSCE SZKOLENIA: CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE GOLDEN FLOOR PLAZA, Al. Jerozolimskie 123 A, Warszawa

CENA UCZESTNICTWA:399 zł + 23% VAT

cena obejmuje: materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch i przerwy kawowe.

ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń!

Pytania i dodatkowe informacje: tel. 12 66 15 336

 

OFERTA SZKOLENIA W ULOTCE!

 

Program:

 1. Pracownicze programy kapitałowe jako nowa forma oszczędzania na emerytury pracowników i zleceniobiorców:
 • zasady ogólne funkcjonowania PPK,
 • indywidualne rachunki dla osób zatrudnionych,
 • etapy wprowadzenia ustawy w życie,
 • lista instytucji prowadzących PPK.
 1. Którzy pracodawcy/zleceniodawcy i w jakich terminach będą zobowiązani do utworzenia pracowniczego programu kapitałowego:
 • podmiot zatrudniający – definicja,
 • obliczanie liczby osób zatrudnionych w związku z ustawowymi terminami określającymi obowiązek zawarcia umów o zarządzenie PPK w zależności od liczby osób zatrudnionych.
 1. Którzy pracodawcy/zleceniodawcy nie muszą tworzyć PPK:
 • wskazanie pracodawców/zleceniodawców, którzy nie podlegają przepisom ustawy,
 • pracodawcy prowadzący pracownicze programy emerytalne – warunek nie podlegania obowiązkom wynikającym z ustawy o PPK,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, nie zatrudniające pracowników.
 1. Którzy pracownicy i zleceniobiorcy podlegają obowiązkowemu zapisowi do PPK:
 • kryterium wieku,
 • umowy o prowadzenie PKK zawierane na wniosek osób zatrudnionych między 55 a 70 rokiem życia,
 • rezygnacja z udziału w PPK oraz powrót do programu.
 1. Wybór instytucji finansowej prowadzącej PPK oraz terminy zawarcia umów:
 • podpisanie umowy o zarządzanie PPK,
 • podpisanie umowy o prowadzenie PPK,
 • obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracowników,
 • umowa o prowadzenie PPK – najważniejsze elementy oraz postanowienia zabezpieczające interes pracodawcy (podmiotu zatrudniającego),
 • umowa o prowadzenie PPK zawierana z zakładem ubezpieczeń – najważniejsze wymagania,
 • wymagane terminy zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK,
 • sposób obliczania terminów zatrudnienia mający wpływ na dochowanie terminów o których mowa w pkt 6 wyżej,
 • okresy przejściowe dotyczące terminów zawarcia umów dla poszczególnych grup pracowników,
 • konsekwencje nie dotrzymania przez pracodawcę terminów podpisania umów.
 1. Zmiana instytucji finansowej:
 • zmiana firmy zarządzającej PKK przez pracodawcę,
 • zmiana pracy a oszczędzanie w PKK – obowiązek poinformowania nowego pracownika o możliwości złożenia przez niego wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych w innym PPK/innych PPK do firmy która zarządza PKK obecnego pracodawcy
 1. Rezygnacja z udziału w PPK oraz powrót do programu:
 • uczestnictwo osób zatrudnionych w PPK i jego dobrowolny charter,
 • rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK,
 • wznowienie dokonywania wpłat do PKK – obowiązek występujący co 4 lata,
 • złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat do PKK.
 1. Wsparcie Państwa dla PKK:
 • rodzaje wpłat do PKK: od podmiotu zatrudniającego, osoby zatrudnionej, od Państwa,
 • wpłaty od państwa.
 1. Koszty pracodawcy i pracowników związane z oszczędzaniem w PPK:
 • wpłaty osób zatrudnionych i ich wysokość,
 • wpłaty finansowane przez pracodawcę – ich minimalna i maksymalna wysokość,
 • terminy dokonywania wpłat,
 • rozwiązanie umożliwiające zawieszenia wpłat w sytuacji przestoju ekonomicznego  oraz niewypłacalności pracodawcy,
 • zwolnienie pracodawców, którzy utworzyli pracownicze programy emerytalne od obowiązku wpłat do PPK.
 1. Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy związane z wdrożeniem PPK:
 • obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracowników,
 • obowiązki wybranej instytucji finansowej prowadzącej PPK wobec pracowników,
 • obowiązki administracyjne pracodawcy w związku z utworzeniem PPK.
 1. Wypłata środków zaoszczędzonych w PPK, kwestie podatkowe związane z wypłatą środków oraz zasady ich dziedziczenia:
 • sposób inwestowania środków zgromadzonych w PPK w zależności od wieku uczestnika,
 • prywatny charakter zgormadzonych oszczędności,
 • wypłata pieniędzy przed ukończeniem 60 roku życia – dopuszczalne warianty,
 • dysponowanie oszczędnościami po ukończeniu 60 lat, w tym wypłata pozwalająca uniknąć zapłaty podatku Belki,
 • dziedziczenie środków i ich podział po śmierci uczestnika,
 • podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.
 1. Przepisy karne określające zasady odpowiedzialności za niewywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez ustawę o PPK oraz rozstrzyganie sporów związanych z uczestnictwem w PPK.
 1. Najnowsze zmiany w ustawie o PKK, podpisanej przez Prezydenta RP w dniu 6 czerwca 2019 r., min:
 • zniesienie limitu 30 krotności wynagrodzeń w odniesieniu do wpłat dokonywanych rocznie na rachunek PKK,
 • wprowadzenie maksymalnego limitu wpłat i dopłat możliwych do dokonania na wszystkie rachunki PPK uczestnika PPK wynoszącego w roku kalendarzowym równowartość w złotych kwoty 50 000 dolarów amerykańskich,
 • rozszerzenie katalogu osób zatrudnionych, o osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
 • wprowadzenie dodatkowego warunku pobierania przez podmioty zarządzające PPK wynagrodzenia za osiągnięty wynik.

 Zapraszamy!
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

Rejestracja konczy się 2019-08-02 10:00
Pozostało miejsc: 36
Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu należy dokonać po otrzymaniu faktury VAT od Organizatora. Zgłaszającemu udział w szkoleniu przysługuje prawo do bezpłatnej rezygnacji nie później niż na 3 dni robocze przed terminem szkolenia. Przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się oraz akceptacją powyższych warunków.

Cofnij

szkol sl finansowo ksiegowych