background
Szkolenia z Jednolitego Pliku Kontrolnego

Wszystko, co powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca o Jednolitym Pliku Kontrolnym przedstawiamy w jasny i przystępny w prowadzonych przez nas szkoleniach z JPK.

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez nowelizację Ordynacji podatkowej z 10 września 2015 roku, duże podmioty gospodarcze zobowiązane są począwszy od 1 lipca 2016 roku przekazywać na żądanie organom podatkowym i kontroli skarbowej ksiąg podatkowych i dowodów księgowych. Dane te mają być przekazywane w wersji elektronicznej, czyli w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zmiany nie ominą również mniejszych przedsiębiorstw – obowiązek comiesięcznego składania wspomnianego dokumentu od 1 stycznia 2017 roku dotyczyć będzie także małych i średnich podmiotów gospodarczych, a od 1 stycznia 2018 roku - mikroprzedsiębiorców. 

zobacz skolenia jpk

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór danych tworzony z wykorzystaniem systemów informatycznych przedsiębiorstwa, który zawiera informacje dotyczące operacji gospodarczych dokonanych w określonym czasie, a jednocześnie umożliwia ich przetwarzanie. Stosuje się w nim standard XML, a ministerstwo finansów zamieściło odpowiednie struktury logiczne elektronicznej postaci dowodów księgowych i ksiąg podatkowych. Obecnie obowiązek przekazywania JPK dotyczy przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 250 pracowników i z rocznym obrotem wynoszącym ponad 50 mln euro. Wraz z początkiem roku 2018, do składania tego dokumentu zobowiązani będą również mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Prowadzone przez nas szkolenia pozwalają poznać zmiany, jakie zaszły w Ordynacji podatkowej i w Ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dwudniowy kurs swoją tematyką obejmuje interpretację prawno-podatkową nowych przepisów, a także zagadnienia dotyczące wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego w Państwa przedsiębiorstwie oraz koniecznych zmian w systemach informatycznych. Prowadzący w jasny i przystępny sposób przedstawi obowiązujące od niedawna reformy prawa i wyjaśni w jaki sposób należy się do nich przystosować. Zależy nam, aby szkolenia te wyjaśniały zasady funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz najbardziej istotne dla przedsiębiorący zmiany związane z wydawaniem indywidualnych interpretacji prawa podatkowego.

Druga część szkolenia dotyczyć będzie nowych wymagań w zakresie przetwarzania informacji na potrzeby wprowadzonych przepisów prawno-podatkowych. W trakcie kursu szczegółowej analizie zostaną poddane struktury JPK z uwzględnieniem wykorzystywania danych z systemów ERP oraz zmiany w ich konfiguracji. Ponadto przedstawimy różne modele wdrażania w przedsiębiorstwie JPK.

Nasze szkolenie z Jednolitego Pliku Kontrolnego skierowane jest do dyrektorów finansowych, specjalistów podatkowych, głównych księgowych, a także pracowników działów podatkowych, finansowych i księgowych w firmie oraz właścicieli biur rachunkowych i osób w nich zatrudnionych. Druga część szkolenia zainteresować może pracowników działu IT, a także pracowników firm odpowiedzialnych za wdrażanie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Do udziału w szkoleniu zapraszamy zarówno pracowników urzędów administracji, jak i przedstawicieli przedsiębiorstw.

szkol sl finansowo ksiegowych