background
Centralizacja VAT

Wdrożenie procesu centralizacji VAT pomiędzy JST, a powołanymi jednostkami organizacyjnymi i zakładami budżetowymi, to jedno z największych wyzwań, jakim sprostać muszą jednostki samorządu terytorialnego.

Przepisy prawne dotyczące centralizacji VAT w JST

5 września 2015 roku rząd przyjął ustawę o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pozyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego z budżetu Unii Europejskiej albo od państw należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Ustawa ta została przyjęta na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  z 25 września 2015 roku oraz orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 października 2015 roku. Na jej mocy samorząd i wszystkie podległe mu jednostki mają obowiązek składania jednej deklaracji VAT-7. Oznacza to, że wszystkie faktury muszą być wystawiane na jednostkę samorządu terytorialnego, a dodatkowo będzie można na nich wykazać której jednostki organizacyjnej dotyczą, co umożliwia odpowiednie przyporządkowanie tego typu dokumentów. Zgodnie z założeniami projektu, centralizacja obejmuje utworzone przez samorząd jednostki organizacyjne: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, urzędy gminy, starostwa powiatowe, a także urzędy marszałkowskie. Oprócz tego wprowadzone zostały przejściowe zasady wyliczania proporcji i ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Do końca 2018 roku jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z kas fiskalnych, których fiskalizacji dokonały jednostki organizacyjne.

 

Nowe wyzwania

W związku z wprowadzeniem wspomnianej ustawy, jednostki samorządu terytorialnego muszą uporać się z wieloma wyzwaniami, jakie wynikają z wdrożenia nowych procedur. Należą do nich:

 • wejście przez JST w prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych będących dotychczas samodzielnymi podatnikami VAT;
 • integrowanie informacji z różnych systemów dziedzinowych funkcjonujących w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych;
 • konieczność opracowania scentralizowanych informacji w postaci deklaracji VAT i plików JPK VAT w formie elektronicznej;
 • opracowanie nowych procedur;
 • brak narzędzi informatycznych, które ułatwiłyby wdrożenie centralizacji VAT;
 • konieczność ustalenia pre-współczynnika dla odliczeń VAT;
 • obowiązek dostosowania się do obligatoryjnego terminu wdrożenia nowych procedur;
 • ograniczone środki i zasoby podczas wdrażania nowych procedur.

 

Z całą pewnością zadań związanych z wdrożeniem scentralizowanego VAT nie można odkładać na ostatnią chwilę, ponieważ ich realizacja wymaga szeregu działań rozłożonych w czasie. Wśród najważniejszych z nich wskazać można identyfikację czynności opodatkowanych VAT i przyjmowanie instrukcji regulującej zasady opodatkowania VAT w transakcjach realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Bardzo ważna kwestią jest ponadto opracowanie nowych procedur dotyczących obiegu dokumentów i sposobu dostarczania ich do zbiorczej deklaracji VAT. Ponieważ błędy w rozliczeniu VAT wiążą się z konsekwencjami w postaci kar karno-skarbowych, konieczne jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych za całą procedurę centralizacji VAT w JST.Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego JST

 

 

Wdrożenie procesu centralizacji VAT pomiędzy JST, a powołanymi jednostkami organizacyjnymi i zakładami budżetowymi, to jedno z największych wyzwań, jakim sprostać muszą jednostki samorządu terytorialnego.

 

Przepisy prawne dotyczące centralizacji VAT w JST

5 września 2015 roku rząd przyjął ustawę o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pozyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego z budżetu Unii Europejskiej albo od państw należących do Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Ustawa ta została przyjęta na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej  z 25 września 2015 roku oraz orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 października 2015 roku. Na jej mocy samorząd i wszystkie podległe mu jednostki mają obowiązek składania jednej deklaracji VAT-7. Oznacza to, że wszystkie faktury muszą być wystawiane na jednostkę samorządu terytorialnego, a dodatkowo będzie można na nich wykazać której jednostki organizacyjnej dotyczą, co umożliwia odpowiednie przyporządkowanie tego typu dokumentów. Zgodnie z założeniami projektu, centralizacja obejmuje utworzone przez samorząd jednostki organizacyjne: jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, urzędy gminy, starostwa powiatowe, a także urzędy marszałkowskie. Oprócz tego wprowadzone zostały przejściowe zasady wyliczania proporcji i ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Do końca 2018 roku jednostki samorządu terytorialnego mogą korzystać z kas fiskalnych, których fiskalizacji dokonały jednostki organizacyjne.

 

Nowe wyzwania

W związku z wprowadzeniem wspomnianej ustawy, jednostki samorządu terytorialnego muszą uporać się z wieloma wyzwaniami, jakie wynikają z wdrożenia nowych procedur. Należą do nich:

 • wejście przez JST w prawa i obowiązki jednostek organizacyjnych będących dotychczas samodzielnymi podatnikami VAT;
 • integrowanie informacji z różnych systemów dziedzinowych funkcjonujących w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych;
 • konieczność opracowania scentralizowanych informacji w postaci deklaracji VAT i plików JPK VAT w formie elektronicznej;
 • opracowanie nowych procedur;
 • brak narzędzi informatycznych, które ułatwiłyby wdrożenie centralizacji VAT;
 • konieczność ustalenia pre-współczynnika dla odliczeń VAT;
 • obowiązek dostosowania się do obligatoryjnego terminu wdrożenia nowych procedur;
 • ograniczone środki i zasoby podczas wdrażania nowych procedur.

 

Z całą pewnością zadań związanych z wdrożeniem scentralizowanego VAT nie można odkładać na ostatnią chwilę, ponieważ ich realizacja wymaga szeregu działań rozłożonych w czasie. Wśród najważniejszych z nich wskazać można identyfikację czynności opodatkowanych VAT i przyjmowanie instrukcji regulującej zasady opodatkowania VAT w transakcjach realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Bardzo ważna kwestią jest ponadto opracowanie nowych procedur dotyczących obiegu dokumentów i sposobu dostarczania ich do zbiorczej deklaracji VAT. Ponieważ błędy w rozliczeniu VAT wiążą się z konsekwencjami w postaci kar karno-skarbowych, konieczne jest wyznaczenie osób odpowiedzialnych za całą procedurę centralizacji VAT w JST.

szkol sl finansowo ksiegowych