facebook events
Podatek VAT z zagranicy: jak złożyć wniosek o zwrot?

Polscy przedsiębiorcy mogą odzyskać zagraniczny VAT na uproszczonych zasadach. Dowiedz się, jak złożyć odpowiedni wniosek do polskich organów podatkowych

Wielu polskich przedsiębiorców w ramach swojej działalności gospodarczej sprowadza różnego rodzaju towary z zagranicy, albo korzysta z usług firm mających siedzibę winnych państwach członkowskich UE. Oczywiście te produkty i usługi są obciążone podatkiem VAT. Czy można odzyskać tę daninę?

Uproszczone zasady

Zgodnie z prawem przedsiębiorcy posiadający zarejestrowaną w Polsce firmę, którzy w ramach prowadzonej działalności ponoszą wydatki obciążone podatkiem VAT w innych krajach, mogą się ubiegać o jego zwrot na uproszczonych zasadach. Istnieje wiele usług świadczonych przez zagraniczne firmy polskim przedsiębiorcom, które jednak opodatkowane są zgodnie ze stawkami obowiązującymi w danym kraju. Pod uwagę brane są te towary i usługi, które wykorzystują oni do prowadzenia własnej działalności. W jaki sposób można odzyskać zagraniczny podatek VAT? Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do polskich organów podatkowych.

Podstawa prawna

O prawie do odzyskania zagranicznego podatku VAT, a także zasadach ubiegania się o ten zwrot mówi rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej. W rozporządzeniu tym znaleźć można szczegółowe wytyczne na temat tego co powinien zawierać taki wniosek, w jakim terminie i gdzie powinien on zostać złożony, a także w jaki sposób należy opisać umieszczone w nim informacje.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem wniosek należy złożyć drogą elektroniczną do odpowiedniego państwa członkowskiego za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego. Wykorzystanie w tym celu Internetu niewątpliwie jest dużym udogodnieniem dla podatników. W jakim terminie należy złożyć wniosek? Przedsiębiorca musi go dostarczyć do 30 września roku następującego po tym roku podatkowym, o jakim mowa jest we wniosku. Dokument uznawany jest za złożony, jeśli zawiera w załączniku wszystkie wymagane informacje. Należą do nich:

  • urząd skarbowy, który pośredniczy w składaniu wniosku;
  • państwo członkowskie, do którego wniosek jest kierowany;
  • cel złożenia dokumentu, którym może być albo nowy wniosek, albo jego korekta;
  • dane dotyczące wniosku (numer i data), z którym związana jest korekta;
  • dane podatnika składającego wniosek;
  • rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej;
  • okres, do którego wniosek się odnosi;
  • oświadczenie podatnika, że w państwie członkowskim, do którego wniosek jest kierowany, oraz w okresie, do którego dokument ten się odnosi, podatnik nie dostarczał towarów i nie świadczył usług (ze wskazanymi wyjątkami);
  • dane rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot podatku;
  • informacje dotyczące importowanych i nabytych towarów oraz usług.

Jeśli okaże się, że w złożonym wniosku pojawiły się błędne informacje, wnioskodawca może złożyć korektę dokumentu za tren sam okres. Korekta ta powinna zawierać informacje, które zostały wymienione wyżej.

O nas

Nasza firma specjalizuje się w szkoleniach dla różnych podmiotów prawa. Oprócz zagadnień związanych z podatkiem VAT przeprowadzamy szkolenia także z zakresu PDOP, rachunkowości, środków trwałych, PDOF, prawa pracy, a także dla działów kadrowo-płacowych. Jesteśmy elastyczni, reagujemy na potrzeby Klienta, proponując mu możliwie najlepsze rozwiązania. Współpracujemy z zespołem ekspertów w swoich dziedzinach; ich wiedza i doświadczenie to sukces naszych Klientów.

Dane kontaktowe

ul. Pachońskiego 9, 31-223 Kraków NIP: 945-20-17-156
tel. (12) 66-15-335
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adresy do naszych mediów społecznościowych:

Facebook

Linkedin

Youtube