background
Przechowywanie faktur w formie elektronicznej

Poszerzanie zakresu swojej działalności oraz związana z prowadzeniem firmy liczba otrzymywanych dokumentów sprawia, że wielu przedsiębiorców poszukuje sposobów na ich wygodne przechowywanie. Rozwiązaniem może być wprowadzenie elektronicznego systemu archiwizacji dokumentów.

Ma ono niewątpliwie wiele zalet, wśród których wymienić można skrócenie czasu obiegu dokume

Centralizacja VAT

Wdrożenie procesu centralizacji VAT pomiędzy JST, a powołanymi jednostkami organizacyjnymi i zakładami budżetowymi, to jedno z największych wyzwań, jakim sprostać muszą jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody wolne od podatku

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym płatnicy mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania PIT – w art. 21 ustawy zawarta jest lista dochodów zwolnionych z podatku. Katalog liczy ponad 100 pozycji, które pogrupować można w podstawowe kategorie tematyczne. Jakie dochody są zwolnione z podatku?

szkolenia zwolnione z podatku VAT

Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące zwolnienia od podatku VAT przysparzają wiele problemów płatnikom, również jeśli chodzi o usługi szkoleniowe. Organizacje, które je oferują, muszą każdorazowo ustalić, czy w stosunku do konkretnego uczestnika kursu powinny zastosować stawkę 23%, czy też mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Szkolenie pracowników a podatek VAT

 Szybko zmieniająca się na rynku sytuacja sprawia, że konieczne jest doszkalanie pracowników. Swoje kwalifikacje zawodowe mogą oni podnosić udając się na specjalistyczne kursy i szkolenia, których finansowanie coraz częściej staje się wydatkiem ponoszonym przez firmę zatrudniającą takie osoby. Czy koszty związane ze szkoleniem pracowników mogą zostać odliczone od podatku?

podatnik VAT-UE

 Podatnicy VAT czynni zgodnie z prawem zobowiązani są do rejestracji VAT-UE zanim dokonają następujących czynności:

Zagraniczny VAT czy można go odzyskać

Wielu polskich przedsiębiorców w ramach swojej działalności gospodarczej sprowadza różnego rodzaju towary z zagranicy, albo korzysta z usług firm mających siedzibę winnych państwach członkowskich UE. Oczywiście te produkty i usługi są obciążone podatkiem VAT. Czy można odzyskać tę daninę?

szkol sl finansowo ksiegowych